Søndag d. 2. okt. 2016 kl. 10. Turleder: Jan Kjærgaard

Mødested: Rastepladsen ved landevejen ca. 1 km N. f. Velling (mod Them) i det store sving


Velling skov har både partier med ung drevet skov, med nåletræer og gammel bøgeskov. Herved får den et meget artsrig svampeflor som vi skal ud og se på. Selvom det ikke er det primære mål vil der nok også blive mulighed for at samle spisesvampe, så medbring gerne en kurv til turen.

2016 jtlaursen
Rød fluesvamp. Foto: J. T. Laursen


Kontakt: Jan Kjærgaard
Naturvejleder, Søhøjlandet
Tlf.: 72 54 39 43
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Lørdag d. 1. okt. kl. 13 til 17. Turleder: Torben Gang Rasmussen

Mødested: Ørnereden


Naturvejleder Torben Gang Rasmussen byder på svampejagt i Marselisborgskovene syd for Aarhus. Vi starter ud ved Ørnereden, hvor vi i den omkringliggende skov bruger et par timer på at finde svampe. Herefter vender vi tilbage til udgangspunktet, hvor kok Kristoffer Gang Jensen giver smagsprøver på den svampesuppe, han i mellemtiden har lavet.

2016 tgangr

Bibliotekar Mads Egtved Andersen stiller samtidig svampebøger, svampekogebøger og andre relevante fagbøger om bl.a. Marselisborgskovene til rådighed, både til udlån og brug på stedet. Arrangementet er et led i Mobiblioteket, hvor Aarhus Kommunes Biblioteker kommer ud i lokalområdet i forskellige sammenhænge.

Det vil i løbet af eftermiddagen være muligt at få sine selvplukkede svampe kontrolleret af Torben Gang Rasmussen, som har stor erfaring med dette.

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret på selve dagen bliver helt elendigt, så check følgende link ved evt. aflysning (men det satser vi ikke på): På svampejagt i Marselisborgskovene

 

Torsdag d. 5. maj 2016, kl. 10.00. Mødested: Svinsbjergvej 1, Katrinedal, Bryrup


Turleder: Jan Kjærgaard

Langkær er et gammelt højmoseområde i Velling Skov, som er delvis drænet, men nu under genopretning. Området er godt, både botanisk og zoologisk, så der er noget at opleve for alle. Her findes bl.a. hedelærke samt nogle år rødrygget tornskade, desuden stor rovedderkop (Dolomedes fimbriatus), sumpgræshoppe, rundbladet soldug, tranebær, benbræk, langbladet vandaks, og i den tilstødende lille dam finder man butsnudet og spidssnudet frø, stor og lille vandsalamander, vandedderkop, stavtæge og flodkrebs.

Gummistøvler anbefales, da turen foregår i meget fugtigt terræn. 

(Evt. samkørsel fra Aarhus i privatbiler kan aftales med Jørgen Terp Laursen senest 1. maj - og sig gerne til, hvis du har ledige bilpladser).

2014 06 26 langkaer hbjerregd
Udsigt over Langkær; 24. juni 2014. Foto: Henriette Bjerregaard. 

 

ØBF gør opmærksom på et feltorienteret kursus, som arrangeres d. 2.-8. aug. 2015 af Silkeborg Højskole:
     

Botanikkursus med naturoplevelser, plantebestemmelse og fællesskab


Underviserne er: Peter Wind, Jan Kjærgaard, Michael Rasmussen og Birgit Kristiansen. Pris: 4.250 -  


Læs mere om kurset via dette link: silkeborghojskole.dk

silkeborg hoejskole  

 

Lørdag-søndag 13.-14. april 2013, NØ-Djursland
   

DOF Østjylland gør opmærksom på ”Fugletræf NØ-Djursland 2013”, der afholdes for andet år d. 13.-14. april. Deltagelse og ophold i området tilrettelægges efter eget ønske, blot reglerne for ophold i naturen overholdes. Ingen tilmelding eller betaling.

2012 04 15 norddjurs gjerrild alexsandfrich
Spurvehøg (Accipiter nisus), Gjerrild Nordstrand, 15. april 2012. Foto: Alex Sand Frich.
    

Det vil være naturligt at mødes ved Gjerrild Nordstrand (GPS: 56.534548, 10.803165), hvor der findes gode parkerings- og toiletforhold, mulighed for at handle og evt. overnatte på campingpladsen. Stedet er også blandt de bedste fuglelokaliteter i området og under gunstige vejrforhold et af de bedste forårs-træksteder i Danmark.

Læs mere på: dofoj.dk/ture-og-moeder - hvorfra der er link til detailkort og yderligere oplysninger vedr. fugletræffet.
   

Kontakt

Ole Laursen, Grenå [OLL]
Tlf. 20 64 33 75

 
More Articles...