Torsdag d. 23. febr. 2017, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Jan Kjærgaard, Philippe Provençal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. 


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt


Forslag til dagsorden indsendes senest 1. febr. 2017 til Jørgen Terp Laursen.
 

2008 06 28 spoerring stolsgaard
Rød glente over Gl. Randersvej v. Spørring. Foto: S. Tolsgaard. 
 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen holde et lille foredrag om den røde glente i Østjylland - om artens ynglebestand m.m. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg.