Torsdag d. 7. sept. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

     
Aftenens foredragsholdere, Allan Hartz og Uffe Terndrup, kørte op gennem Sverige, Finland og Norge for at ende i Alta i Norsk Finmark med planlagte stop i interessante habitater, som moser og fjeldheder, og temperaturer på 22-25°C - langt over normalen på 12°C. En tur med fokus på oplevelser og natur, fugle, insekter og botanik.

2016 no finmark terndrup 1
Fjeldlandskab i Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.

NB: I Alta kan man altid begå sig, blot man kan tale fransk: 9 ud af 10 på campingpladsen talte fransk! 

2016 no finmark terndrup 2
Blåhals (Luscinia svecica); Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.