Torsdag d. 1. marts kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 9. febr. til Jørgen Terp Laursen.

ØBFs nuværende bestyrelse er: Jørgen Terp Laursen, Jan Kjærgaard, Søren Tolsgaard, Søren Brandt og Philippe Provençal. ØBF vil gerne supplere med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. Vi efterlyser også folk, der har kontakt til biologistudiet/universitetet, og som måske ad den vej kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte JTL (86 26 12 96 / 61 51 64 64 /  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) eller anden person fra bestyrelsen. 

I anledning af ØBF's 50 års jubilæum fortæller foreningens formand, Jørgen Terp Laursen, om hvordan han selv blev ornitolog, samt om de første møder og ekskursioner. 

Har du lyst til at bidrage med et mini-foredrag efter generalforsamlingen: kontakt JTL.