Lørdag d. 16. marts 2019 - Møde på Aarhus Universitet

(Auditorium E, Bygning 1531, Matematisk Institut)

   

27/2 Breaking News: Interessen for at deltage har været stor, og det er heldigvis lykkedes os at skaffe et større auditorium, nemlig auditorium E, Bygning 1531 på Matematisk Institut, dvs. samme etage som hidtil annonceret. Det gør, at der stadig er mulighed for at tilmelde sig på følgende link: https://events.au.dk/temadag

Husk at deltagelse i temadagen er gratis, men ønsker du at deltage i den efterfølgende fællesspisning, kræver det tilmelding til Eva Kullberg, se nederst på denne side.


Program

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst

Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?

Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division"

Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning

Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade dem klare sig selv?

Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet?

Kl.: 16.05-16.25: PAUSE

Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?

Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?

Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.
   

Tilmelding til buffet - skal ske senest torsdag d. 7. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 180,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn. Evt. spørgsmål til:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , mobil 21698223.
     

Arrangører: Naturhistorisk Museum (NHMA); Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN).