Torsdag d. 11. sept. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


2014 04 andujar espana jtlaursen
Blåskade (Cyanopica cyanus) er karakterfugl i Andujar Nationalpark. Foto: Jørgen Terp Laursen.    

Kirsten og Jørgen Terp Laursen har besøgt nationalparken Andujar - der er lidt større end Bornholm - i Sydspanien i april 2014. Denne aften fortæller Jørgen om fuglelivet, bl.a. om rovfugle, så som den spanske kejserørn og munkegrib, men også om biædere, hærfugle og blåskader m.m. Padder, krybdyr og pattedyr er også på programmet.

Nationalparken er berømt for at huse den største tilbageværende bestand af ibirisk los (Lynx pardinus), som er en udryddelsestruet art. Der gives en status for artens situation og anbefalinger til, hvor der er mulighed for at se los. Hvad gør EU og Spanien for at redde arten? Kom og få et svar. Der vises endvidere en lille film (filmklip) af vilde iberiske los.

Vel mødt til en aften hvor du kan se og høre om et uspoleret spansk natur-område med en rig flora og fauna!

 

Onsdag den 11. juni kl 19.30-21.30 på Naturhistorisk Museum
(Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken, Aarhus C)
         

Slanger er fantastiske! Det er der nok ingen i ØBF der er uenige i?

Hans Viborg Kristensen holder foredrag på Naturhistorisk Museum om alle de andre danske slanger end snog og hugorm. Det bliver lidt teknisk og nørdet, men mest oplysende og måske endda underholdende. De ØBF'ere der har mod på formidling i den lette kategori er meget velkomne til at kigge forbi.

coronella austriaca hansviborg
Glatsnog (Coronella austriaca). Foto: Hans Viborg Kristensen. 

   
I juni måned 1914, for præcis et hundrede år siden, blev den sidste glatsnog indsamlet i Danmark. For at markere dette jubilæum åbner Naturhistorisk Museum en lille særudstilling om de Forsvundne Slanger. Udstillingen viser levende slanger og samtlige konserverede præparater af glatsnog og æskulap-snog indsamlet i Danmark. Til foredraget vil jeg fortælle om vores igangværende projekt om eftersøgning af glatsnog i Danmark og DNA-analyse af de gamle spritpræparater.

Foredraget handler om de fossile kæmpeslanger, der har levet I Danmark, de grønne der klatrede I træerne udenfor København og de små brune, der bare ligger under en sten og ikke gør alverden. Der er gratis adgang til foredraget.

Referencer

Gratis foredrag - De forsvundne slanger. - Naturhistoriskmuseum.dk

Kristensen, H. V., 2009: Glatsnog (Coronella austriaca) - Registrering i naturen. - Gejrfuglen 44 (3): 1-20

 

Lørdag d. 15. marts 2014 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13.00

   
ØBF er atter med til at arrangere temadag på Naturhistorisk Museum. Mød op i god tid, da arrangementet plejer at være velbesøgt.

2013 nhma

 
Program

Kl.: 13.00-13.05: Bo Skaarup: Naturhistorisk Museum byder velkommen

Kl.: 13.30-13.50: Jørgen Misser: Truende skovkatastrofer

Kl.: 13.50-14.10: Henning Heide-Jørgensen: Kødædende planter

Kl.: 14.10-14.30: Rasmus Ejrnæs: Naturen trænger til tæsk - om misvækst, sygdomme og grovædere

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.10: Bo Johansen: Flueblomstens bestøvningsforhold

Kl.: 15.10-15.30: Uffe Terndrup: Planternes kemiske forsvar mod insekter. Insekternes kemiske forsvar mod prædatorer

Kl.: 15.30-15.50: Frank Jensen: Undervandskrig

Kl.: 15.50-16.10: Jacob Hejlmann-Clausen: Aktuelle svampeangreb i skovtræer

Kl.: 16.10-16.30: PAUSE

Kl.: 16.30-16.50: Jens H. Petersen: Svampenes samspil med omgivelserne

Kl.: 16.50-17.10: Morten D. D. Hansen: Når de positive nyheder slås med de negative

Kl.: 17.10-17.30: Thomas Secher Jensen: Ulv i Danmark - et psykologisk-sociologisk problem?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig

  
Læs mere om de enkelte foredrag her

   

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 6. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet indbetales på reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn!

   
Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhusafdelingen (DN).

      

 

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
   

Klaus Mortensen [Qpix.dk] fortæller om digital fotografering og redigering i Lightroom/Photoshop, krydret med flotte naturbilleder. Om hvordan man får det bedste ud af sine billeder, når man har taget dem og evt. skal efterbehandle dem, og om hvorledes man hurtigt kan finde dem i sit arkiv. Vi ser også på forskellen mellem Lightroom og Photoshop m.v.

digital fotografering kmortensen
Før og efter billedbehandling. Qpix Naturfoto.
 

Mød op til en interessant aften, hvor du kan få opdateret din viden om digital fotografering og redigering!

 

Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

Opdatering 4/2: Bemærk datoen er ændret i forhold til tidligere annoncering!

  

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Ad. punkt 4: Yderligere forslag til dagordenen kan fremsendes til Søren Brandt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ad. punkt 5: ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med 1-2 personer, idet vi stadig er underbemandede. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (86 26 12 96) eller et andet medlem af bestyrelsen.
   

Jørgen Terp Laursen vil efter generalforsamlingen fortælle om året der gik - bl.a. om et besøg af ismågen, som er en af verdens sjældneste måger og formentlig den nordligst ynglende fugleart overhovedet. Den følger ofte isbjørne, idet den nyder godt af byttedyrrester som sæler, men opholder sig også i åbne havområder nær havisen. 

2013 12 22 thisted hanstholm jtlaursen
Ismåge (Pagophila eburnea, 1k), Hanstholm Havn, 22. dec. 2013. Foto: J. T. Laursen.
 

Det er ca. 30 år siden en ismåge sidst blev set i Danmark - i øvrigt også i Hanstholm. Det er vistnok den 8. danske iagttagelse af ismåge, og også en sneugle blev samtidig set i området.
   

Indkomne forslag

Fra Jørgen Terp Laursen har vi modtaget følgende forslag til regler for deltagelse i ØBF’s årlige fotokonkurrence:
   

1) Man kan kun deltage med digitale billeder.

2) Kun billeder taget i det år, konkurrencen afvikles, kan deltage. Det gælder også for billeder taget i udlandet.

3) Kun medlemmer kan deltage og maksimalt med tre billeder i hver kategori.

4) Kategorierne er: ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”

5) Billeder i kategorien “sjove billeder” skal indeholde natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer. 

6) Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie af ØBF.

7) ØBF fremsender ikke gevinster vundet i konkurrencen. Man må selv kontakte bestyrelsen mht. afhentning. Gevinster, som ikke er afhentet til aftalt tid, til-falder ØBF.   

 
More Articles...