Torsdag d. 8. okt. 2015 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
   

Foredrag med digitale billeder ved Jørgen Terp Laursen.

I foråret 2015 besøgte Jørgen Terp Laursen m.fl. det ret ukendte Sydbulgarien med en afstikker til det nordlige Grækenland. Turen bød på mange spændende oplevelser. Mængder af fugle, men også padder, slanger og andre krybdyr, og ikke mindst pattedyr. Vi så to større arter pattedyr, som de færreste har set i Europa - den ene fotograferet.

2015 05 bulgaria jtlaursen
Rosenbrystet tornskade (Lanius minor) er lokalt ret almindelig i Sydbulgarien. Foto: J. T. Laursen.
 

I bliver delagtiggjort i, hvordan man forsøger at redde og ophjælpe bestande af sjældne arter som lille tårnfalk og kejserørn, og hører om voldsomme overgreb mod bestanden af slagfalk i Bulgarien. Her er også masketornskader og mange ellekrager. Vi ser gåsegrib, sort stork og vandrefalk på klippehylder og besøger Evros Deltaet. Lidt orkideer blev det også til, og stor fattigdom blev vi vidne til. Så kom og få gode naturoplevelser og noget at tænke over!

2015 05 evros greece jtlaursen
Et møde med den traditionelle græske bondekultur i Evros Deltaet. Foto: J. T. Laursen.

 

Lørdag d. 21. marts 2015 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13.00
 

Siden år 2000 har der været megen fokus på Danmarks arter. Ikke mindst de mange atlasundersøgelser har bidraget med helt ny viden og øget kendskabet til mængden af arter i Danmark. ØBF er atter med til at arrangere temadagen. Mød op i god tid, da arrangementet plejer at være velbesøgt.

boloriadia nygd
 

Program

Kl.: 13.00-13.05: Bo Skaarup: Naturhistorisk Museum byder velkommen

Kl.: 13.10-13.30: Finn Borchsenius: Nye teknologier giver nye vinkler på arts-begrebet

Kl.: 13.30-13.50: Bent Odgaard: Nye arter - i dyb tid

Kl.: 13.50-14.10: Signe Normand: Nye plantearter i Danmark - nu og i fremtiden

Kl.: 14.10-14.30: Tobias Frøslev: Nye svampearter

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.10: Peter Wind: Nytilkomne karplanter i Danmark

Kl.: 15.10-15.30: Kent Olsen: Nye insekter i Danmark siden ca. år 2000

Kl.: 15.30-15.50: Tom Nygaard Kristensen: Nye sommerfuglearter

Kl.: 15.50-16.10: Henrik Carl: Nye fisk i Danmark siden årtusindskiftet

Kl.: 16.30-16.50: Thorkild Lund: Nye fuglearter i Lille Vildmose

Kl.: 16.50-17.10: Morten D. D. Hansen: Nye fuglearter i Danmark

Kl.: 17.10-17.30: Thomas Secher Jensen: Nye pattedyrarter

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.
 

Læs mere om de enkelte foredrag her
 

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 01. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet ind-betales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn!
 

Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Aarhus Entomologklub; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhusafdelingen (DN).

   
                                Temadagen er støttet af:

15 juni fonden

 

Torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Tom Nygaard Kristensen holder foredrag med digitale billeder.

serbia starsplanina tnygaard
Tom på Babin Zub - toppen af det sommerfuglerige bjergmassiv Stara Planina i Serbien.


I sommeren 2014 var Tom og Morten Mølgaard på sommerfugleekskursion til Rumænien og Serbien, et par fremmedartede lande, hvorfra vi foruden billeder af dagsommerfugle - og herunder tre af de sjældneste europæiske arter - kommer til at se billeder af blomsterplanter, folk og fæ samt en enestående og næsten uberørt natur. På det sommerfuglemættede bjergmassiv Stara Planina mødte Tom og Morten flere andre "internationale" ditto nørder. Og Morten, der elsker vildt vejr, fik som chauffør i den lejede bil sin sag for.

nymphalis vaualbum tnygaard
Det hvide L (Nymphalis vaualbum) - en takvinge, der breder sig i Europa.

 

Torsdag d. 19. febr. 2015, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Søren Brandt, Jørgen Terp Laursen, Søren Tolsgaard og Philippe Provencal. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med 1-2 personer og gerne med folk, der brænder for naturen og folk, der har kontakt til biologistudiet, og som måske ad den vej kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (tlf. 86 26 12 96) eller anden person fra bestyrelsen.

fugle frimaerker

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen vise en lille serie af billeder af fugle og pattedyr på frimærker og fotos - samt fortælle lidt om flagermus-projektet i Mols Bjerge. Søren Højager bidrager også med fotos, og alle er velkommen til at bidrage med et lille indlæg. En generalforsamling behøver ikke at være kedelig!
 

Bemærk: Der er fri parkering i området omkring museet, men IKKE foran hoved-bygningen til museet!

 

Torsdag d. 15. jan. 2015 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Bent Vestergaard Petersen fortæller om Tenerifes naturforhold, vegetation og dyreliv i fortid og nutid.

tenerife lacanadas
La Canadas – et storslået bjerglandskab på Tenerife. Foto: B. V. Petersen. 


De Kanariske Øer - inklusive denne øgruppes største ø Tenerife - har ligesom de velkendte Galapagos-øer også huset kæmpeskildpadder, kæmpefirben og fugle, der ikke kunne flyve. Men de fleste af disse er forlængst uddøde - formentlig godt hjulpet af mennesker. Floraen er derimod meget rig med over tre gange så mange arter som på Galapagos-øerne - 700 plantearter findes kun her på De Kanariske Øer. Aftenens foredrag vil handle om Tenerifes opståen og udvikling, flora, vegetation og dyreliv - samt menneskets indvandring og påvirkninger af naturforholdene.

tenerife euchloe pericallis bvestergaard
Dagsommerfuglen Euchloe hesperidum (t.v.) og en smuk, violet Pericallis-art (t.h.). Foto: B. V. Petersen.

Foredragsholderen Bent Vestergaard Petersen har inden for de sidste 12 år tilbragt næsten et halvt år på Tenerife. Til aftenens foredrag vil han vise billeder fra et utal af ture over det meste af øen og give et sammendrag af de oven-nævnte og mange andre emner om denne spændende ø.

tenerife elmedano bvestergaard
Tenerife byder også på mere gold og barsk natur – her El Medano. Foto: B. V. Petersen.

 
More Articles...