Torsdag d. 25. marts 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30


Chile er verdens længste land, 4.345 km. Til gengæld er det meget smalt, på det bre­deste sted blot 350 km, hvoraf Andes fylder det meste. I februar-marts 2009 besøgte Bente Olsen samt Hanne og Søren Højager sammen med 3 rejsefæller 3 områder i dette specielle land nemlig det stormfulde Patagonien helt mod syd, verdens tørreste område, Atacama og Andes mod nord samt naturområder omkring Santiago midt imellem. Flere nationalparker indgik i rejsen samt en marin hvalforskningsstation på en lille ø, Carlos III, i Magellanstrædet. Turen bød bl.a. på masser af spændende pattedyr og fugle og en enestående og – set med europæiske øjne – meget anderledes og voldsom natur.

2009 chile soerenhoejager
Vicunja (Vicugna vicugna), en vild lama-art. Foto: S. Højager. 

 

Lørdag d. 20. marts 2010 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 12.30-17.30
  

I forlængelse af de sidste par års succes med temadage, arrangeret i fællesskab mellem de lokale grønne foreninger, vil vi i år afholde en temadag om danske småøer. Programmet ligger endnu ikke fast, men annonceres via mailgruppen. Forskellige pro­blematikker og biologiske emner vil blive taget op med eksempler fra konkrete øer. Traditionen tro, vil arrangementet blive efterfulgt af en middag. Betaling for middag (kr. 150 excl. vin og vand, der købes på stedet) skal ske inden mødet til Eva Kullberg. Tilmelding til middagen skal ske senest d. 6. marts. Download dagens program her.

2010 danskesmaaoeer temadag nhma

 

Torsdag d. 4. marts 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  
Nogle af de fugle og pattedyr vi møder i byen, stammer fra sydlige himmelstrøg, og har altid fulgt med mennesket og udnyttet fordelene ved menneskers boliger, fx rotter, husmus, landsvaler og gråspurve. Andre hjemmehørende dyr har indfundet sig efter­hånden som byerne er blevet grønnere og i takt med stigende fødemuligheder i byen. Under aftenens foredrag vil Sussie Pagh fortælle om de mange arter af fugle og pattedyr der efterhånden findes i danske byområder, hvor disse arter oprindeligt stammer fra og hvilke fordele de drager af bylivet.

vulpes vulpes sussiepagh
Ræv (Vulpes vulpes) i urbane omgivelser. Foto: Sussie Pagh. 

 

Torsdag d. 18. febr. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

1. Dagsorden ifølge lovene
2. Valg af dirigent
3. Formanden afægger beretning
4. Kassereren afægger beretning
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt
  

Ad punkt 6: Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen, da Bent Vestergaard Petersen, Lars Skipper og Per G. Henriksen er på valg ifølge lovene og der er en vakant plads i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen vil der være et lille foredrag af Søren Tolsgaard: Et stort antal jyske storkegylp indsamlet af Hans Skov er blevet analyseret på Naturhistorisk Museum. Indholdet af rester fra byttedyr kan fortælle en masse om storkens føde, og dermed om storkens biotopkrav.

ptecostichus pelletsofciconiaciconia
Jordløbere (Pterostichus spp.) fra storkegylp. Foto: S. Tolsgaard.

 

Torsdag d. 4. febr. 2010 - Møde på Sølyst kl. 19.30
  

I oktober-november 2008 rejste Karen og Jørgen Mørup Jørgensen rundt til udvalgte steder i det sydlige Argentina. Fra Buenos Aires til de imponerende bjerge i Andes ved San Carlos de Bariloche, med kondorer svævende om tinderne. Videre til Peninsula Valdés, som strækker sig ud i Atlanterhavet på østkysten, med hvaler, søelefanter og pingviner. Med fly til Ushuaia på Tiera del Fuego, med skarver og meget andet. Sluttelig El Calafate i det sydlige Andes, med en imponerende gletcher.

2008 argentina tieradelfuego joergenmoerupjoergensen
Delfinmåge (Leucophaeus scoresbii). Foto: J. Mørup Jørgensen.

 
More Articles...