Torsdag d. 19. jan. 2023 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bem: MindLab (det gamle auditorium) - indgang via hovedindgangen) 

   

Foredrag ved Jørgen Terp Laursen.

Der fokuseres på indvandring og bestandsudvikling hos rød glente (Malvus malvus) i Østjylland frem til i dag efter arten genindvandrede omkring 1970 samt konflikter og trusler m.m.

Da Rød glente er endemisk for Europa, har vi et særligt ansvar for at beskytte arten. Men hvordan klarer glenten sig i Europa og hvordan ser fremtiden ud for den smukke rovfugl? Det omtales også i foredraget.

Hvis tiden tillader det, vil JTL også give en kort status for de øvrige ynglende rovfuglearter i Danmark.

Ingen tilmelding og gratis entré.

2022 milvus milvus jtlaursen