Torsdag d. 30. nov. 2023, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
    

Julemødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf ;)

På Østjysk Biologisk Forenings julemøde kan du vise billeder (max. 50/person) og vise videoklip og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- og udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2023 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest ugen før til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som er sprechstallmeister for mødet. 

julemoede.oebf
   

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence:

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder fra ind- og udland og kun med billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles. Ligeledes kan du kun vinde ved deltagelse i julemødet.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. ØBF vil gerne bringe vinderbilleder på foreningens hjemmeside.

julemoede.oebf2

 Østjysk Biologisk Forening ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

 

Publiceret d. 14. okt. 2023

Jørgen Terp Laursen

  

D. 15. sept. 2023 fandt jeg en sumpgræshoppe (Stetophyma grossum) på en fugtig, vegetationsrig eng ved Salten Å i Midtjylland, hvor jeg også tidligere har set den et par gange.

2023 09 gl rye jtlaursen
Sumpgræshppe (Stetophyma grossum); Gl. Rye v. Salten Å, 25. sept. 2023. Foto: J. T. Laursen. 

   
Sumpgræshoppen er Danmarks største markgræshoppe - betydeligt større end vore øvrige arter og let kendelig ved højrød underside på baglårene. Fundet er verificeret af Jan Fischer Rasmussen, Entomologisk Forening, der har givet denne meget informative og spændende beskrivelse af sumpgræshoppens levevis og status:

”Den er ikke egentligt sjælden, men oftest i natur af en vis kvalitet på fugtige steder. Den er ligeglad med pH: Jeg har set den i stort tal både på Sphagnum-hængesæk under udvikling mod højmose, og i ekstremrigkær med Rust-Skæne, Butblomstret Siv og Melet Kodriver, den trives dog også fint i mere almindelige natur-enge, jeg har endda set den på noget der mere lignede våd brakmark, men det er ikke det normale, og der var bedre natur i nærheden, hvor den sikkert har spredt sig fra. Det er en af mine yndlingsgræshopper, da det er den eneste, der stadig synger: I mine unge dage lavede næsten alle græshoppearter lyd, men alle andre er holdt op, det skyldes sikkert noget med chem-trails eller jordstråler ...”

Tak til Jan Fischer Rasmussen.

  
Referencer

Naturbasen [2023]: Sumpgræshoppe - naturbasen.dk

 

Publiceret d. 1. juni 2023

Jørgen Terp Laursen

  

Den 31. maj blev tre grupper af skælrod (Lathraea squamaria) på henholdsvis 10, 12 og 14 individer, omkring 10-18 cm høje, optalt i Brabrand Skov. De står i et 3 m² stort område ca. 6 m fra det sydlige skovbryn og lidt vest for sydlig indgang til skoven.

2023 05 brabrandskov jtlaursen1
Skælrod (Lathraea squamaria); Brabrand Skov, maj 2023. Foto: J. T. Laursen.
    

Omkring dette fundsted står der tre mere end 100 år gamle træer (eg, bøg, kastanje). Samme sted to næsten udgåede ædelgraner og flere mindre ahorn, alm. elm og navr. Vedbend blev set på det store kastanjetræ og i skovbunden. Skovbunden er domineret af hvid anemone og især af vorterod. Som helhed et skyggefuldt sted i en gammel løvskov.

I dag fandt jeg som ”nye” arter i skoven: kost-fuglemælk, feber-nellikerod og smalbladet mangeløv. Og min "gode ven" rødstjerten sang igen for mig, da jeg ankom til skoven.

2023 05 brabrandskov jtlaursen2
Rødstjert (Phoenicus phoenicus); Brabrand Skov, maj 2023. Foto: J. T. Laursen. 

 
Jeg er for tiden i færd med at lave en undersøgelse af flora og fauna - primært bestandsundersøgelse af ynglefugle - i Brabrand Skov. Alle oplysninger fra skoven modtages derfor med stor tak.

    

Kontakt forfatteren
Jørgen Terp Laursen
Mail: jtl(2)kirkeugle.dk
Tlf: 61 51 64 64