Hvor har vi et særligt ansvar?

  
Temadag lørdag d. 3. marts 2012 i auditoriet på Naturhistorisk Museum Aarhus. Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Jydsk Naturhistorisk Forening og Østjysk Biologisk Forening. Der er gratis adgang til eftermiddagens foredrag:

   

13.00-13.05: VELKOMMEN

13.10-13.30: Rasmus Ejrnæs: Skarlagen vokshat findes!

13.30-13.50: Peter Wind: Variationen i den danske flora.

13.50-14.10: Allan Rydal Jensen: Snæblen - verdens dyreste fisk.

14.10-14.30: Erik Hammer: Danske Orkidé-forekomster af international betydning.

14.30-14.50: PAUSE

14.50-15.10: Tom Nygaard Kristensen: Nogle sommerfugle som Danmark har særlig betydning for.

15.10-15.30: Morten D. D. Hansen: Kystskrænternes sjældne natur.

15.30-15.50: Kent Olsen: Danmarks betydning for trækfugle.

15.50-16.10: Karsten Thomsen: Bøgen - en økologisk nøgleart.

16.10-16.30: PAUSE

16.30-16.50: Jan Kjærgaard: Markfirbenet - en art på grænsen af sin udbredelse.

16.50-17.10: Kaare Ebert: Skarven - en succeshistorie med store omkostninger for de vilde fisk.

17.10-17.30: Dorte K. Jensen: Ålegræs før og nu - årsager og sammenhænge.

17.30-18.00: Michael Stoltze: Har nationalparkerne en betydning?

     

Læs nærmere om de enkelte foredrag her.

    

Kl.: 18.20: Buffet for de tilmeldte samt alle foredragsholdere.

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 24. februar til Eva Kullberg (mobilnr.: 21 69 82 23; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Husk at oplyse navn og antal ved e-mail. Prisen (excl. drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet indbetales på reg.nr.: 5381, kontonr.: 0919003. Tilmeldingen er først gyldig, når indbetalingen er indgået. 

coregonus oxyrhynchus allanjensen