Publiceret d. 25. aug. 2017

Egon Krogsgaard


Jeg passer af og til høns for mine naboer, når de er på ferie. Således også i pinsen, hvor jeg fik at vide, de havde et lille problem: Der var dukket rotter op, som var forsøgt indfanget med lokkemad i et fuglebur, men ideen virkede ikke. Rotterne gik ind i buret og åd lokkemaden, men var også i stand til at åbne hængelågen indefra, selvom det burde være næsten umuligt. Måske andre rotter har været behjælpelige med at skubbe lågen ind?

Der måtte handles mere professionelt: En rottefænger fra Rentokil blev tilkaldt. Da han ankom var hønseejerne på arbejde, så jeg anviste ham, hvor problemet befandt sig. Han anbragte derpå en blå pasta i en "labyrint-fælde", som blev sat ind i hønsegården. "Hvad sker der, hvis rotten dør derinde og hønsene hakker i den?" spurgte jeg. "Vi ser aldrig en død rotte på jordoverfladen, de dør nede i jorden efter en uges tid", lød det betryggende svar.

Efter 14 dage skulle fælden tilses igen. En anden roffefænger ringede på, og det var atter mig, som tog imod og viste vej. Fælden var tom og blev taget ud til genopfyldning med blå pasta, men bag fælden lå en død rotte! "Det ser vi ellers aldrig, de dør altid nede i jorden", sagde rottefængeren. Tre dage senere fandt hønseejeren en død rotte midt på græsplænen, dvs. i løbet af tre dage fandtes to døde rotter ovenpå jorden, som man ellers aldrig ser! Jeg mistænker ikke rottefængerne for at lyve - men hvordan så forklare situationen?

Hvis døden indtræder efter en uges tid, idet blodet ikke længere kan koagulere og rotten forbløder, må man vel antage, at den begynder at opføre sig anderledes, mens smerterne vokser, og måske også skriger højlydt. Jeg fandt en blødende og døende rotte under mit kloakdæksel i kælderhalsen for nogle år siden, den skreg frygteligt dernede. Under den sad mindst to andre rotter. Om de forsøgte at jage den ud, ved jeg ikke, men hvis en rotte opfører sig unaturligt og måske også skriger, vil jeg tro, dens artsfæller vil forsøge at jage den ud af deres fælles gangsystem, for syge dyr kan smitte. En døende rotte vil antagelig være jaget vildt, og pga. dens nedsatte færdigheder og smerteskrig vil eventuelle rovdyr nok hurtigt få færden af den.


2009 07 27 risskov ekrogsgaard
Rotter i kælderhalsen; Risskov, 27. juli 2009. Foto : E. Krogsgaard.

Jeg har set både ræv, grævling og mår om natten her i kvarteret. Ser de en langsom rotte, er den et let byttedyr. En fortumlet rotte, der løber rundt på jordoverfladen om natten, kan også være et oplagt bytte for en ugle. Måske er der en sammenhæng mellem anvendelsen af moderne rottegift og nedgangen i uglebestanden i Danmark?

Her i nabolaget har mange alliker hidtil ynglet i skorstenene. Krager sidder i træerne for at finde fuglefoder og fuglereder, som de plyndrer sammen med husskaden, som vi også har i stort antal. Om sommeren bliver jeg normalt vækket af solsortens advarselsskrig, mens skadens "latter" runger gennem haverne. De sidste par måneder har jeg dog næsten ikke set alliker eller krager i kvarteret. De har måske fået unger på vingerne og er fløjet andre steder hen, men skaderne plejer at hærge hele sommeren, og de er også pludselig væk. Det er altsammen sket en uges tid efter rottebekæmpelsen startede. Først efter halvanden måned så og hørte jeg atter skader i nabolaget, og nu to måneder efter synes de så småt at rykke ind i det midlertidigt "skadefrie" område.

Måske finder rottefængerne kun sjældent døde rotter ovenpå jorden, fordi de hurtigt findes og konsumeres af naturens skraldemænd? Døende rotter fra hønseholdet har muligvis ligget rundt omkring i nabolaget, alliker, skader og andre "skraldemænd" har ædt dem, og herved er disse fugle måske også begyndt at blive opløst indefra? Ligger de giftdøde fugle i rederne, vil de måske blive spist af andre "skraldemænd", og giften kan brede sig med alvorlige konsekvenser.

Mine mange småfugle i haven har haft en lykkelig tid denne sommer, hvor stort set alle kragefugle har været væk, men den mulige årsag kan være meget skræmmende.


Referencer

Danske Dyreinternater, [2017]: Rottegift - hund og kat - danske-dyreinternater.dk

Miljøstyrelsen, 2015: Ny rapport viser fund af rottegift i rovdyr - mts.dk

Weile, B. N., 2015: Danske rovdyr er fyldt med dødelig rottegift - mx.dk


Tak
 til Thomas Secher Jensen for at gøre opmærksom på Miljøstyrelsens rapport, som understreger relevansen af forfatterens iagttagelser.