ØBF afholder to typer arrangementer: møder og feltture.
 

Møder:

ØBF holder til på Naturhistorisk Museum Aarhus.

Her afholdes de fleste af foreningens foredrag og medlemsaftener, ofte i sam-arbejde med andre grønne foreninger. Emnerne spænder vidt, fra foredrag om rejser til mere eller mindre eksotiske destinationer, gennemgang af en dyre- eller plantegruppe - samt foreningens årlige fotokonkurrence.

Topmenuen indeholder under PROGRAM links til henholdsvis:

oebf_ekskursion
  

Feltture:

ØBF arrangerede førhen 10-15 ekskursioner/feltture årligt. I de senere år er antallet dog faldet på grund af manglende tilslutning og/eller initiativ.

Ekskursionerne tager udgangspunkt fra Aarhus og destinationerne er som regel østjyske lokaliteter. Det hænder også, at vi besøger spændende lokaliteter i andre landsdele eller i det nære udland.

Der arrangeres såvel aftenture som heldags- og weekendture. Formålet kan være at besøge en bestemt lokalitet, studere en bestemt artsgruppe eller blot se, hvad der rører sig i naturen. Har du forslag til feltture eller ekskursioner, så kontakt et bestyrelsesmedlem!

Topmenuen indeholder under PROGRAM links til henholdsvis: