Publiceret d. 23. april 2018; senest opdateret d. 3. maj 2018

Søren Tolsgaard


Mens foråret for alvor slog igennem med temperaturer op til 20°C, kørte jeg og min søn - Vilius - d. 18. april en tur til Mors. Øens massivt opdyrkede landskab viger især langs kysterne for en ganske varieret natur, og nogle - til dels temporære - søer langs NØ-kysten viste sig som opholdssted for et stort antal trækfugle m.v. 

2018 04 18 joersby vtolsgaard1
En flok bramgæs (Branta leucopsis) lander ved Jørsby; 18. april 2018. Foto: Vilius Lyby Tolsgaard. 


Skestork i fremgang

En flok bramgæs, som netop landede, tiltrak sig vores opmærksomhed, og da kameraet blev zoomet ind mod den lavvandede sø, hvor yderligere talrige fugle holdt til, observerede vi desuden en lille flok skestorke, i alt 6, som ikke lod sig forstyrre af den megen virak. Jan Skriver (2017) skrev sidste år udførligt om skestorkens fortsatte fremgang i Danmark. 

2018 04 18 joersby vtolsgaard2
Skestorke (Platalea leucorodia) i engsø ved Jørsby; 18. april 2018. Foto: Vilius Lyby Tolsgaard. 


Sandspringerlarver på lur

Turen mål var de store molergrave ved Ejerslev, hvor blomstrende følfod tiltrak tidlige bier, og det blev da også til et pænt antal biarter.

På de nøgne søbredder i bunden af molergravene sås flere steder små huller, som jeg umiddelbart antog for at være jordbiernes kolonier. En lidt nærmere betragtning gjorde dog klart, at det handlede om larver af grøn sandspringer, som lever i gange under disse huller.

Larven anbringer gerne sit hoved lige ved jordoverfladen, klar til at overmande forbipasserende insekter, særlig myrer, men når jeg bevægede mig blot den mindste smule, forsvandt alle larverne prompte ned i deres gange.

2018 04 18 ejerslev stolsgaard
Grøn sandspringer (Cicindela campestris): t.v. imago, t.h. larvehuller; Ejerslev Molergrav, 18. april 2018. Foto: S. Tolsgaard. 


En usædvanlig stenhumle

Den muligvis mest interessante bi fandt vi dog ved Jørsby Kirke. Her sad et stort antal bier på den lille kirkegårds største, blomstrende lyngbusk, især humlebi-dronninger og honningbier. En af humlerne havde en usædvanlig farvetegning, den lignede en stenhumle, men havde gulbrun behåring på scutellum, hvilket ifølge flere adspurgte eksperters bedste vurdering synes at være en usædvanlig kombination i den hjemlige fauna.

2018 04 18 joersbykirke vtolsgaard
En usædvanlig stenhumle (Bombus lapidarius) ved Jørsby Kirke; 18. april 2018. Foto: Vilius Lyby Tolsgaard.


Claus Rasmussen (AU), Henning Bang Madsen (KU) og Björn Cederberg (Uppsala) var enige om, det måtte være en stenhumle, næppe en hybrid, men farvekombinationen synes ukendt i Skandinavien, hvor stenhumlens udseende er ensartet og svarer til nominatformen, Bombus lapidarius lapidarius. Billeder blev derfor sendt videre til professor Pierre Rasmont (Mons, Belgien), som kunne fastslå, at variationer af denne art kendes andre steder:

"It is a strange color scheme, indeed. The last picture is nevertheless very diagnostic. It is lapidarius without any doubt. Look at the hind basitarsus, where you can see the golden pilosity, typical of the species. The yellowish scutellare is very common in Spain. It is surprising to meet it in Denmark. There are some aberrations of this species here and there, like it is the case for most bumblebees."

2018 04 18 joersbykirke vtolsgaard2
Supplerende fotos: bem. t.v. bagfodens gullige behåring, t.h. gullig tværstribe på bagkroppen. Foto: Vilius Lyby Tolsgaard.


I Spanien og Italien forekommer således en underart med mere udstrakte, gult behårede farvepartier, Bombus lapidarius decipiens, mens en anden underart optræder i Tyrkiet og Kaukasus (Lecock & al., 2013).

Den farvekombination, som stenhumlen fra Jørsby har, er jeg dog ikke stødt på andre steder. Hvad den er forårsaget af, hvor udbredt den er, og om den er hidtil ubeskrevet eller allerede beskrevet andetsteds, forbliver indtil videre uafklarede spørgsmål. Eksemplaret blev i øvrigt ikke indsamlet.

Tak til de ovennævnte biforskere for hurtig og imødekommende reaktion på min anmodning om hjælp til at identificere denne humlebi.


Referencer

Lecock, T., Dellicour, S., Michez, D., Lhomme, P., Vanderplanck, M., Valterova, I., Rasplus, J.-Y. & P. Rasmont, 2013: Scent of a break-up: phylogeography and reproductive trait divergence in the red-tailed bumblebee (Bombus lapidarius) - BMC Evolutionary Biology 2013, 13: 263     

Skriver, J., 2017: Mange skestorke flokkes i det våde danske sommerland - www.dof.dk