Publiceret d. 9. okt. 2020

Søren Tolsgaard

DMI meldte om fint vejr, så den 4. oktober begav jeg mig vestpå til nogle gode hedeområder, som før har overrasket positivt.

Den meget undseelige Bjerregårdsvej fører gennem Nørlund Plantage, og efter et par km mod vest når man den store Harrild Hede: Her gjorde jeg holdt i forvisning om velsignet ro og fred!

2020 10 04 noerlundpl stolsgd1
En gruppe uniformerede ryttere nærmer sig faretruende. 
   

Knap var jeg dog steget ud af bilen, før adskillige biler holdt ind et stykke nede ad vejen. Med net i den ene hånd og kamera i den anden føler man sig lidt forstyrret i en sådan situation, men det skulle blive værre: Snart kom omkring 30 uniformerede ryttere ridende langs vejen, og under deres passage var jeg nødt til at sende dem alle et lille nik. Nå, de forsvandt ret hurtigt og festlige var de dog, men en del af urterne langs vejkanten var desværre trampet ned.

Lyngen var fuldstændig afblomstret, men især høstborst blomstrede endnu langs vejen og tiltrak en del insekter, og bl.a. lille ildfugl og svirrefluer som Eristalis og Episyrphus optrådte stadig i antal.

Som deltager i den danske bi-kortlægning var jeg især interesseret i de vilde bier. Langs et par hundrede meter vejkant så jeg flere arter af smalvejbier (Lasioglossum), de fleste på høstborst, desuden enkelte blodbier (Sphecodes).

2020 10 04 noerlundpl stolsgd2
Tv: Smalvejbier (Lasioglossum). Th: Hedehumle (Bombus jonellus).

Og pludselig så jeg den art, som jeg især gerne ville træffe: En frisk dronning af den særdeles lokale hedehumle, Bombus jonellus, summede over vejkantens høstborst og satte sig ind imellem på blomsterne, men var hurtig og nervøs. Jeg fanger ikke en dronning, som skal overvintre, men fik en masse fotos. Og da jeg kom hjem, måtte jeg desværre konstatere, at de allesammen var meget ringe (kameraet har vanskeligt ved at fokusere på stærkt behårede objekter), men de kan dog dokumentere fundet.

I den danske kortlægning var hedehumlen ikke dokumenteret så sent, men det er bragt på bane, at den antagelig kan flyve ret længe. Sidste år så jeg en dronning 21/9 i Thy, og i år så jeg hanner flere gange i september i Nørlund Plantage (senest 24/9), så det var derfor nærliggende, at de noget mindre talrige dronninger også fortsat kunne træffes.

2020 10 04 noerlundpl stolsgd3
Glansbladet hæg (Prunus serotina) producerer masser af bær.


Jeg vil runde af med et lille hjertesuk: I heden nord for Nørlund Plantage har den glansbladede hæg alt for godt fat. Dette amerikanske træ med talrige bær, som spredes af fugle, er en alvorlig trussel på mange af vore heder. Kommunale miljøforvaltninger bør sætte ind og rydde alle blomstrende træer inden de sætter bær. Der er trusler nok på de næringsfattige biotoper, og glansbladet hæg er vanskelig at hamle op med, så jeg er ikke optimistisk i den henseende.

Alle fotos er taget af forfatteren i Nørlund Plantage d. 4. okt. 2020.


Referencer

Miljøstyrelsen, [2020]: Glansbladet hæg (Prunus serotina) - mts.dk

Naturbasen, [2020]: Hedehumle - naturbasen.dk

Rasmussen, C., Schmidt, H. T. & H. B. Madsen, 2016: Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea) - bio.ku.dk

Tolsgaard, S., 2019: Sensommerdag i Thy - gejrfuglen.dk