Publiceret d. 6. dec. 2022

Søren Tolsgaard

   
Et lunt efterår gav næring til en længe udsat plan om at sejle til Fænø Kalv, og da udsigten d. 12. nov. fortsat lød på mildt vejr, kontaktede Kristian Beck og jeg en gammel ven, Niels Dan, som har en lille båd ved Snoghøj, og som gerne stævnede ud ..

2022 11 12 snoghj stolsgaard
Kaptajn Niels Dan gør båden klar til afgang fra havnen ved Snoghøj.

  
Snart lå vi ude i Lillebælt med kurs mod Fænø Kalv, en ubeboet ø på blot 4,3 hektar og med offentlig adgang. Undervejs passerede vi de imponerende klinter ved Hindsgavl, og der blev observeret trækkende gæs, skrigende måger, fiskende skarver og springende marsvin.

2022 11 12 lillebaelt stolsgaard
Fænø Kalv dukker op i horisonten sådan omtrent lige midt i Lillebælt.

    
Landgangen foregik i strandkanten på østsiden af kalven, hvor der var læ og heldigvis ingen større sten, så vores fladbundede båd kunne uden videre sættes fast i sandet og tøjres til et udhængende fyrretræ.

2022 11 12 faenoekalv stolsgaard1
Mandskabet tøjrer båden grundigt til et udhængende fyrretræ.

   
Fænø Kalv er dejlig kuperet og dækket af både blandet skov og åbne arealer. Mod nordvest er der stejle skrænter, som efterhånden eroderes, og over dem et tilgroet skanseanlæg fra svenskekrigenes tid med god udsigt over Lillebælt. Der er primitive lejrfaciliteter og sikkert livligt om sommeren, og det ser heldigvis ud til, at øens gæster rydder op efter sig.

2022 11 12 faenoekalv stolsgaard2
Kalvens sydøstlige odde, i græsset kan man skimte en del kurveblomster.

   
Trævæksten er temmelig blandet, fortrinsvis birk og fyr, og de åbne arealer nærer et frodigt blomsterflor, hvoraf nogle enkelte, som røllike, høstborst og strandsennep, endnu stod i blomst. Der var også talrige svampe, bl.a. nogle kulørte vokshatte.

2022 11 12 faenoekalv stolsgaard3
Udsigt mod Kolding Fjord fra skansen, yderst th. skimtes Skærbækværket.

   
For denne artikels forfatter handlede rejsen især om at trævle området grundigt igennem for insekter og andre leddyr. Årstiden var langtfra den bedste og dagen var kort, men i løbet af en god times tid fik jeg dog indsamlet i alt 24 arter: 4 edderkopper, 1 springhale, 1 ørentvist, 1 græshoppe, 6 tæger, 1 netvinge, 4 fluer og 6 biller.

2022 11 12 lillebaelt nielsdan
En sløret selfie på tilbageturen: Forfatteren, Kristian Beck og Niels Dan.

    
Det er mit indtryk, at det er muligt at finde en ganske stor artsrigdom på Fænø Kalv, hvis man ankommer på en mere gunstig årstid. I betragtning af øens lidenhed er der meget at komme efter, ikke mindst pga. det stærkt kuperede terræn, de vekslende stadier af tilgroning samt hele landskabets omtrentlige naturtilstand, her hvor vind og vejr har frit spillerum over Lillebælt.

2022 11 12 faenoekalv stolsgaard4
Boks med ekspeditionens 24 indsamlede arter af insekter og andre leddyr
.


Det indsamlede materiale tilgår Naturhistorisk Museum, Aarhus.

   

Referencer

Fyens Stifttidende, 2012: På Fænø Kalv kan fantasien flyde frit - fyens.dk

Trap Danmark, [2018]: Skanse, Fænø Kalv - trap.lex.dk

Wikipedia, [2022]: Fænø Kalv - da.wikipedia.org