fp2000-1

GEJRFUGLEN (36:1) 2000 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stenvad Hede (1-23)
De grønne sider (24-27)
Trafikdræbte dyr i bymæssig bebyggelse (28-30)
Wanted! - oplysninger om fund af danske lægeigler (31) 
Uglebog på vej - hjælp søges.. (32-35)
Referater (36-38)
Generalforsamling (39-42)
Program (43-44)

fp2000-2

GEJRFUGLEN (36:2) 2000 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stenklipperne. En ø-floraliste med noter (1-4)
Dyr i Århus Amt 1999 (5-10)
Mus på programmet (11-19)
Efterårstræk over Århus (20-21)
Turreferater (22-24)
Naturglimt (25-29)
Program (30-32)

fp2000-3

GEJRFUGLEN (36:3) 2000 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Rejs ad Pommern til (1-6)
Naturglimt (7-12)
De grønne sider (13-17)
Pardannelse mellem Musvåge og Fjeldvåge (18-19)
Husskaden (20-21)
Boganmeldelser (22-27)
Fotokonkurrencen 2000 (28)
Program (29-32) 

fp2000-4

GEJRFUGLEN (36:4) 2000 - 64 s.
----------------------------------------------------------------------------
Mossø-Saltendalen #
Mossø og Salten Langsø (1)
Landskab og geologi (2-3)
Mossø - natur og kultur (4-7)
Smålokaliteter i Mossø-Saltendalen (8-10)
Botanik i Mossø-Salten-dalen (11-19)
Edderkopperne ved Salten Langsø (20-27)
Vandinsekter i Klosterkanalen (28)
Sankthansorm (29)
Dagsommerfugle i Mossø-Saltendalen (32-34)
Guldsmede i Mossø-Saltendalen (35-36)
Græshopper i Mossø-Saltendalen (37) 
Padder omkring Mossø og Salten Langsø (38-41)
Krybdyr omkring Mossø og Salten Langsø (42-45) 
Ørne i Midtjylland (46-47)
Stor Hornugle i Midtjylland (48-49)
Mossø og Isfuglen (50-51)
Fuglene i Mossø-Saltendalen (52-55)
Program (56-60)  

fp2001-1

GEJRFUGLEN (37:1) 2001 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kulturgræsningens betydning for dagsommerfugle (1-6)
Sommerens eventyr med Orange Høsommerfugl (7-12)
Opfordring (12) 
Galtkær 1998, 1999 og 2000 (13-16)
De grønne sider (17-20)
Krybdyr omkring Mossø og Salten Langsø -en tilføjelse (20)
Naturglimt (21-22)
Anmeldelser (23)
Opfordring (25)
Referater (26-27)
Generalforsamling (27-30)
Program (31-36)  

fp2001-2

GEJRFUGLEN (37:2) 2001 - 64 s. 
----------------------------------------------------------------------------
Fur #
Fur. En ø-floraliste med noter (1-48)
Moleret på Fur (49-53)
Program (54-59) 

fp2001-3

GEJRFUGLEN (37:3) 2001 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Nim Skov. Botaniske lokaliteter på Horsensegnen II (1-16)
Naturglimt (17-20) 
De grønne sider (21-23)
Dansk Pattedyratlas (24-25)
Karbol-Champignon - en rigtig bysvamp (26-32)
Opfordring (33)
Fotokonkurrencen 2001 (34-36)
Program (38-40) 

fp2001-4

GEJRFUGLEN (37:4) 2001 - 64 s.
----------------------------------------------------------------------------
Mossø-Saltendalen II # (1)
Højlund Skov og Pinddal Mose (2-6)
Posthornssneglen Planorbarius corneus L. i Mossø og Salten Langsø (7-9)
Fuglene ved Mossø og Salten Langsø (10-11)
Skarv i Mossø og Salten Langsø (12-16)
Pattedyr i Mossø-Saltendalen (17-25)
Overvågning af Oddere i Søhøjlandet (26-31)
Pattedyr omkring Klostermølle (32-34)
Bredtæger og Randtæger (35-37)
En ny rovbille i Skærbro Kær (38)
Trehornet skarnbasse (39-40)
Storsommerfugle ved Gl. Rye og Salten Langsø (41-48)
Mossø-Saltendalen og dens plante- og dyreliv (49-55)
Program (56-59) 

fp2002-1

GEJRFUGLEN (38:1) 2002 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hærfuglens forekomst - især i Århus Amt (1-5)
Undervandslivet ud for Moesgård Strand (6-9)
Undervandslivet ud for Helgenæs (10-12)
Huldue i Århus-skovene (13-14)
Opfordring (14)
De grønne sider (15-18)
Naturglimt (19-21)
Anmeldelser (22-24)
Referater (25-36)
Generalforsamling (36-39)
Program 2002 (40-47) 

fp2002-2

GEJRFUGLEN (38:2) 2002 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Et sørgeligt genvisit i grøftekanten (1-3)
En mark ved Kasted/Geding Moser (4-7)
Huldue i Århus-skovene (8-9)
De anonyme beboere i Århus Å (10-12)
Jernhatten - en lokalitetsbeskrivelse (13-18)
Projekt Odderholm/Dalgård (19-20)
De grønne sider (21-23)
Naturglimt (24-27)
Referater (28-34)
Program (35-40)  

fp2002-3

GEJRFUGLEN (38:3) 2002 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Elling Skov og Enge (1-13)
Yding Skov - en lokalitetsbeskrivelse (14-16)
Rød Glente i Århus Amt - status 1979-2001 (17-26)
Flagermus på slottet (27)
De grønne sider (28-30)
Naturglimt (31-34)
Referater (35-37)
Program (38-44) 

fp2002-4

GEJRFUGLEN (38:4) 2002 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Forekomst af Fyrremejse i Østjylland (1-3)
Efterlysning vedr. indførte/indslæbte dyr og planter (4) 
Bygholm Ådal (5-37)
Program (38-43) 

fp2003-1

GEJRFUGLEN (39:1) 2003 - 72 s.
----------------------------------------------------------------------------
Introducerede planter og dyr # (1)
Indslæbte og forvildede planter i Århus (2-50)
Store pileurter i Danmark (51-55)
Introducerede mosser (56-57)
Kæmpe-Bjørneklo (58-60)
Program (61-66) 

fp2003-2

GEJRFUGLEN (39:2) 2003 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Et kig på Avnbøgens udbredelse i Danmark (1-4)
Lindene i Danmark (5-8)
Danmarks største og mest naturlige fredede skov (9- 15)
De grønne sider (16-19)
Afslutning på projektet Dansk Pattedyratlas (20-21)
Naturglimt (22-25)
Mår på blommejagt (25)
Referater (26, 31-33)
Generalforsamling (26-31)
Foreningens nye ansigt i cyberspace (34)
Program (35-42)
En tak til Søren og Jørgen (44)

fp2003-3

GEJRFUGLEN (39:3) 2003 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Korsedderkoppens hjulspind (1-4)
Dagsommerfugle på Vorsø (5-14)
Grævlingers habitatvalg (15-17)
Naturglimt (18-23)
Referater (24-29)
Fotokonkurrencen 2001 & 2002 (29-31)
Program (32-39)

fp2003-4

GEJRFUGLEN (39:4) 2003 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Vandranke (1-4)
En underlig fisk - Finnestribet Ferskvandsulk (5-8)
Bæverne på Klosterheden frikendt (9-
Pattedyrfaunaen ved vandløb i Østjylland (11-16) 
Eksotisk havneflora i Århus (17-22)
Gul Nøkketunge (23-24)
Naturglimt (25-27)
Tak til Tuborgs Grønne Fond (28)
Anmeldelser (29-30)
De grønne sider (31-32)
Program (33-39)
Ups (39)

fp2004-1

GEJRFUGLEN (40:1) 2004 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Introducerede dyr i Danmark #
En indledning (1-9)
Indførte fisk (10-11)
Indslæbte edderkopper i Århus (12-17)
Underlige fugle (18-19)
Kært dyr har mange navne (20-22)
Amerikansk Knivmusling (23-25)
Krigen mod anden med det blå næb (26-29)
Introduktioner af fremmede arter via ballastvand (30-33)
Vandremuslingen Dreissena polymorpha (34-37)
Endnu en sumpskildpadde fra det midtjyske! (38-39)
Program (40-47)

fp2004-2

GEJRFUGLEN (40:2) 2004 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hvad 5 små fisk kan blive til (1-6)
En and på vand (7-8)
Skildpadder i det midtjyske - og resten af Danmark (9-10)
Efterlysning: Dyr på Mols (11)
De grønne sider (12-14)
Naturglimt (15-24)
Boganmeldelse (25)
Guldsmede-turrapport (26-28)
Generalforsamling (29-32)
Referater (32-33)
Program (34-39)

fp2004-3

GEJRFUGLEN (40:3) 2004 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Klejs Bakker - en upåagtet naturlokalitet (1-10)
Pindsvin på besøg (11)
Børsteorm fra familien Nereidae (12-16)
Fremmede fisk i den danske natur (17-25)
En lidt for grådig Skarv (26-27)
Naturglimt (28-32)
Gul Nøkketunge igen (33)
Turreferater (34-38)
Fotokonkurrencen 2004 (39-40)
Program (41-44) 

fp2005-1

GEJRFUGLEN (41:1) 2005 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Østjyllands hvaler fra 1592 til i dag (3-12)
Den røde glente i Århus amt 1979-2004 (13-31)
Geologi og fossiler i Ølst Bakker (32-43) 
Naturglimt (44-46)
Anmeldelse (47)
Kommende arrangementer (48-54)

fp2005-2

GEJRFUGLEN (41:2) 2005 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Naturnær skovdrift - og dens indvirkning på småpattedyr (3-15)
Landbrugspåvirkede engområder (16-19)
Nationalpark eller ej? (20-27)
Engen i Hørret Skov - et botanisk laboratorium (28-34)
Kommentar til JTL's artikel: Den røde glente i Århus Amt (35-36) 
Hvad gør hovedjægeren med blomsten? (37-43)
Referat af generalforsamlingen (44-48)
Kommende arrangementer (49-54)

fp2005-3

GEJRFUGLEN (41:3) 2005 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
De nye naturlove (3-7)
Østjyllands guldsmede i perioden 1988-2005 (8-11)
Menneskeskabte habitater ved Århus Østhavn (12-22)
Naturglimt (23-29)
Boganmeldelse: Den nye nordiske flora (30-34)
Projekt Rørhøg Århus Amt (35)
Fotokonkurence 2005 (36)
Turreferater (38-43)
Kommende arrangementer (44-50)

fp2006-1

GEJRFUGLEN (42:1) 2006 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Svampene på Odderholm & Dalgård (1-28)
De danske vejskrænter (29-34)
Turreferater (35-42)
Boganmeldelse (42-45)
Temadag: Østersøen rundt (45)
Kommende arrangementer (46-52)

fp2006-2

GEJRFUGLEN (42:2) 2006 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Birkemus i det sydlige Jylland (1-7)
Introducerede svampe (8-13)
Forskydning af ynglesæson hos Viber (14-20)
Rimte (Leuciscus idus) i Gudenå (21-23)
Græshopper i Østjylland (24-28)
Naturglimt (29-34)
Referat af generalforsamlingen (35-39)
Jordhøjene ved Hasle (40-45)
Boganmeldelse (46)
Kommende arrangementer (47-52)

fp2006-3

GEJRFUGLEN (42:3) 2006 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Et skridt nærmere nationalparker (1-10)
Tykskallet malermusling - en rødlisteart (11-14)
Orkideer i græsplænen (15)
Lille Blåpil (16-18)
Naturglimt (19-27)
Boganmeldelser (28-31)
Fotokonkurrence 2006 (32-33)
Samarbejde med JFN (34-35)
Turreferater (36-40)
Anmeldelse Anno 1911. Botanisk Tidsskrift (41-42)
Kommende arrangementer (43-48)

fp2007-1

GEJRFUGLEN (43:1) 2007 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sort Hugorm - en østjysk sjældenhed (1-6)
Springhaler - landjordens pionerer (7-14)
Fuglene ved Århus Å (15-19)
Dalgård og Odderholm - dagsommerfugle og andre insekter (20-24)
Kirkeuglen - status og håb om hjælp (25-29)
Nisseskæg os Stjernesnot (30-31)
Turreferater (32-39)
Kommende arrangementer (40-48)

fp2007-2

GEJRFUGLEN (43:2) 2007 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Østjyske strande og lystbådehavne (1-8)
Rotter på loftet (9-22)
Pragtsvirrefluen og andre insekter fra Trelde Næs (23-28)
Vandremusling - en ny art i Østjylland (29-34)  
Naturglimt (35-39)
Sort Hugorm - en opdatering (40-42)
Referat af generalforsamlingen (43-47)
Gejrfuglen i fremgang - på nettet (48)
Kommende arrangementer (49-52)

fp2007-3

GEJRFUGLEN (43:3) 2007 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Levende fortidsminder #
Kirkens grønne guide (1-16)
Kirkedigets reliktplanter (17-20)
Mange kirker er stadig gode reliktplante-lokaliteter (21-24)
Totalregistrering af reliktplanter i Mariager Kommune (25-45)
Kommende arrangementer (46-48)

fp2008-1

GEJRFUGLEN (44:1) 2008 - 56 s. 
----------------------------------------------------------------------------
Mere naturnær skovdrift i Århus Kommunes skove (1-11)
Naturvejleder i lille Vildmose (12-13)
Tæger - en miskendt dyregruppe (14-34)
Naturglimt (35-46)
Boganmeldelse (47)
Kommende arrangementer (48-52)

fp2008-2

GEJRFUGLEN (44:2) 2008 - 56 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fuglene ved Århus Å - Rapport 2007 (1-7)
Koloni af brunflagermus ved Brabrand Sø 1998-2006 (8-18)
Temadag om invasive arter (18-26)
Byræve i Århus (27-33)
Nyfund af Purpur-gøgeurt (34-35)
Fotokonkurrence 2006 og 2007 (36-38)
Referat af generalforsamlingen (39-42)
Vandremuslingen har nået Bjerringbro i Gudenåen (43-44)
Boganmeldelser (45-46)
Turreferat (46-48)
Kommende arrangementer (49-52)

fp2008-3

GEJRFUGLEN (44:3) 2008 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Glatsnog (Coronella austriaca) - registrering i naturen (1-20)
Sølvmåger på byens tage (21-26)
Naturglimt (27-36)
Bred dødningebille fundet på Årø (37-38)
Rovfluer (39-43)
Boganmeldelser (44-46)
Kommende arrangementer (46-48)

fp2009-1

GEJRFUGLEN (45:1) 2009 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sort stork (Ciconia nigra) i Østjylland (1-10)
Gul Kæmpekalla (L. americanum) ved Ny Vissingkloster (11-14)
Elleve nye tæger (15-23)
Fotokonkurrence 2008 (24-25)
Projekt Flagermus i Kirker 2009-2011 (26-30)
Generalforsamling (31-34)
Gaffelmejeren - nu også i Østjylland (35-37)
Græshoppefurore (38-39)
Arbejdsgruppen for Danmarks rovfugle (40-41)
Boganmeldelse (42-44)
Kommende arrangementer (45-48)

fp2009-2

GEJRFUGLEN (45:2) 2009 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fiskeørn (Pandion haliaetus) ved Skanderborg Sø (1-10)
Tårnfalk (Falco tinnunculus) i Vestsjælland 1989-1997 (11-16) 
Naturglimt (17-28)
Frynseflagermus (Myotis nattereri) i Østjylland (29-30)
Gylter & karusser (31-36)
Temadag om Darwin (37-38)
De fire forhadte (39-41)
Gammeldags ukrudt ((41-43)
Gode gamle plantenavne (43-44)
Kommende arrangementer (44-48)