Title Filter 
1 Tidlig april i Sydthy
2 Selvgroet skov på Skagens Gren
3 Om verdens største ørentvist
4 En undersøgelse af døgnrytmen hos frøer & andre smådyr i en højmose
5 Sen ekspedition til Fænø Kalv
6 Fasankokkens jul
7 Undersøgelse af Uglegylp fra Ertbjerg ved Dybe
8 Hurtig visit på Hirsholm: verdensnaturarv i miniature
9 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
10 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
11 Efterårsbier i Nørlund Plantage
12 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
13 Oliebiller på Dragsmur
14 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
15 Urbaniserede snoge
16 Sensommerdag i Thy
17 Højsommervisit på Hjarnø
18 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
19 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
20 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
21 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
22 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
23 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
24 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
25 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
26 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
27 På strejftog i Midtjylland
28 En broget sviptur til Mors
29 Dræber rottegift også rotteædere?
30 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
31 Ulven kommer - eller gør den?
32 Fugle og pattedyr langs landevejen
33 Vild oplevelse med fræk havørn
34 Bænkebider vs. husedderkop
35 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
36 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
37 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
38 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
39 I kølvandet på Gorm og Helga
40 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
41 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
42 De danske kutlinger (Gobiidae)
43 Zombiesneglen - i parasittens vold
44 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
45 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
46 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
47 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
48 Naturrigdom i mit vandhul
49 Hvem æder pragtvandnymferne?
50 Edderkopper på tålt ophold
51 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
52 Naturobservationer på Côte d'Azur
53 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
54 Gøgespyt og skumcikader
55 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
56 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
57 På strejftog i Sydthy
58 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
59 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
60 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
61 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
62 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
63 Sensommer i november - på Jernhatten
64 I seniorjob som city-pedel
65 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
66 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
67 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
68 Resumé af ulvens historie i Danmark
69 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
70 Mårhunde på Djursland - 2012
71 De endemiske firben på De Kanariske Øer
72 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
73 Vinteraktivitet i Universitetsparken
74 Birk og svampe: samarbejde i naturen
75 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
76 Spektakulære fluer i sensommeren
77 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
78 Østerild i tilbageblik
79 Pattedyr på Vorsø - status 2011
80 Projekt troldflagermus
81 Reportage fra Østerild II
82 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
83 En mark ved Kasted/Geding Moser III
84 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
85 En ordentlig mundfuld
86 Anmeldelse: Ude i vildnisset
87 Miljøpolitik og efterlønsdebat
88 De boblende rev ved Hirsholmene
89 Tunø - en opdatering
90 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
91 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
92 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status