Title Filter 
1 Undersøgelse af Uglegylp fra Ertbjerg ved Dybe
2 Hurtig visit på Hirsholm: verdensnaturarv i miniature
3 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
4 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
5 Efterårsbier i Nørlund Plantage
6 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
7 Oliebiller på Dragsmur
8 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
9 Urbaniserede snoge
10 Sensommerdag i Thy
11 Højsommervisit på Hjarnø
12 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
13 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
14 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
15 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
16 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
17 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
18 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
19 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
20 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
21 På strejftog i Midtjylland
22 En broget sviptur til Mors
23 Dræber rottegift også rotteædere?
24 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
25 Ulven kommer - eller gør den?
26 Fugle og pattedyr langs landevejen
27 Vild oplevelse med fræk havørn
28 Bænkebider vs. husedderkop
29 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
30 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
31 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
32 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
33 I kølvandet på Gorm og Helga
34 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
35 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
36 De danske kutlinger (Gobiidae)
37 Zombiesneglen - i parasittens vold
38 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
39 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
40 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
41 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
42 Naturrigdom i mit vandhul
43 Hvem æder pragtvandnymferne?
44 Edderkopper på tålt ophold
45 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
46 Naturobservationer på Côte d'Azur
47 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
48 Gøgespyt og skumcikader
49 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
50 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
51 På strejftog i Sydthy
52 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
53 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
54 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
55 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
56 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
57 Sensommer i november - på Jernhatten
58 I seniorjob som city-pedel
59 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
60 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
61 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
62 Resumé af ulvens historie i Danmark
63 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
64 Mårhunde på Djursland - 2012
65 De endemiske firben på De Kanariske Øer
66 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
67 Vinteraktivitet i Universitetsparken
68 Birk og svampe: samarbejde i naturen
69 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
70 Spektakulære fluer i sensommeren
71 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
72 Østerild i tilbageblik
73 Pattedyr på Vorsø - status 2011
74 Projekt troldflagermus
75 Reportage fra Østerild II
76 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
77 En mark ved Kasted/Geding Moser III
78 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
79 En ordentlig mundfuld
80 Anmeldelse: Ude i vildnisset
81 Miljøpolitik og efterlønsdebat
82 De boblende rev ved Hirsholmene
83 Tunø - en opdatering
84 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
85 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
86 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status