Title Filter 
1 Fasankokkens jul
2 Undersøgelse af Uglegylp fra Ertbjerg ved Dybe
3 Hurtig visit på Hirsholm: verdensnaturarv i miniature
4 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
5 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
6 Efterårsbier i Nørlund Plantage
7 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
8 Oliebiller på Dragsmur
9 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
10 Urbaniserede snoge
11 Sensommerdag i Thy
12 Højsommervisit på Hjarnø
13 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
14 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
15 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
16 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
17 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
18 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
19 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
20 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
21 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
22 På strejftog i Midtjylland
23 En broget sviptur til Mors
24 Dræber rottegift også rotteædere?
25 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
26 Ulven kommer - eller gør den?
27 Fugle og pattedyr langs landevejen
28 Vild oplevelse med fræk havørn
29 Bænkebider vs. husedderkop
30 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
31 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
32 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
33 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
34 I kølvandet på Gorm og Helga
35 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
36 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
37 De danske kutlinger (Gobiidae)
38 Zombiesneglen - i parasittens vold
39 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
40 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
41 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
42 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
43 Naturrigdom i mit vandhul
44 Hvem æder pragtvandnymferne?
45 Edderkopper på tålt ophold
46 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
47 Naturobservationer på Côte d'Azur
48 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
49 Gøgespyt og skumcikader
50 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
51 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
52 På strejftog i Sydthy
53 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
54 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
55 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
56 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
57 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
58 Sensommer i november - på Jernhatten
59 I seniorjob som city-pedel
60 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
61 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
62 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
63 Resumé af ulvens historie i Danmark
64 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
65 Mårhunde på Djursland - 2012
66 De endemiske firben på De Kanariske Øer
67 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
68 Vinteraktivitet i Universitetsparken
69 Birk og svampe: samarbejde i naturen
70 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
71 Spektakulære fluer i sensommeren
72 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
73 Østerild i tilbageblik
74 Pattedyr på Vorsø - status 2011
75 Projekt troldflagermus
76 Reportage fra Østerild II
77 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
78 En mark ved Kasted/Geding Moser III
79 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
80 En ordentlig mundfuld
81 Anmeldelse: Ude i vildnisset
82 Miljøpolitik og efterlønsdebat
83 De boblende rev ved Hirsholmene
84 Tunø - en opdatering
85 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
86 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
87 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status