Torsdag d. 3. okt. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
     

Foredrag ved Jørgen Hammershaimb

Jørgen Hammershaimb vil vise billeder fra to ture til Grønland i august 2018 og april 2019; primært fra Ilulissat, Nuuk og Kangerlussuaq. Ud over den smukke natur kan man ikke undgå at blive fascineret af landets spændende kultur. Jørgen boede hos en fangerfamilie og vil fortælle om en fangers hverdag anno 2019.

2018-19 groenland jhammershaimb1 
På slædetur med grønlandsk fanger og hans søn.

2018-19 groenland jhammershaimb2
To pukkelhvaler (Megaptera novaeangliae) foretager synkrondyk. De dykker i ca. 15 min. ned til 600 m's dybde for at fange krill, som findes i stor mængde, hvor det ferske smeltevand møder det salte havvand.   

2018-19 groenland jhammershaimb3
En klub af rider (Rissa tridactyla) på en is-skosse.

2018-19 groenland jhammershaimb4
Grønlandsk klokkeblomst (Campanula gieseckiana) ved Ilulissat-Isfjorden, som er et af UNESCO's særlig bevaringsværdige naturområder.

 

Torsdag d. 5. sept. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

  
Foredrag ved
Søren Højager.

I 1976 kørte Hanne og Søren Højager Island rundt i egen bil, en på mange måder uforglemmelig tur, som vi lige siden har ønsket at gentage, men i et mere velegnet køretøj. Det lykkedes i 2018. Rigtig meget har ændret sig i løbet af de mange år, hvilket vil blive illustreret gennem foredraget, der især vil handle om kultur, geologi, flora og fugleliv. Foruden billeder fra den knap 4.000 km lange rundtur på selve hovedøen vises også billeder fra øerne Flatey, Hrisey og Heimaey.

2019 island shoejager
Tv: Odinshane (Phalaropus lobatus) sås alle vegne og er ekstrem tillidsfuld. Th: Poselæbe (Coeloglossum viride) var langt den almindeligst iagttagne orkidé. Fotos: S. Højager.   

 

Fredag d. 26. juli kl. 18.30. Turleder: Jørgen Terp Laursen
   

Mødested: Aarhus Havn ved DLG (ved de høje skorstene).

Mødet byder på information om vandrefalk, husrødstjert, rød glente og skovmår, samt salg af fotoudstyr.

2019 aarhushavn jtlaursen
Husrødstjert (Phoenicurus ochruros). Foto: J. T. Laursen

  
Kontakt: Jørgen Terp Laursen
Tlf: 61 51 64 64

 

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Tom Nygaard Kristensen fortæller og viser billeder fra en sommerfugletur til Azorerne sammen med Morten Mølgaard i sommeren 2017. Disse vulkanske øer langt ude i Atlanten har særprægede endemiske arter og underarter, der flyver under usædvanlige forhold.

2017 07 28 azorerne tomnygaard
Udsigt til frodig vegetation i et vulkankrater; Flores, 29. juli 2017.


Desuden fremvises billeder af den særlige vegetation, hvor specielt en hjemlig havebusk gror vildt overalt, samt diverse dyreliv, foruden folk og fæ. Mødet afvikles som et fællesmøde med Aarhus Entomologklub.

2017 08 02 azorerne tomnygaard1
Madeira-murfirben (Teira dugesii), denne art er indført fra Madeira til Azorerne; Faial, 2. aug. 2017.

2017 08 02 azorerne tomnygaard2
Orange høsommerfugl (Colias croceus), øverst en han, nederst en hun; Faial, 2. aug. 2017.


 

Lørdag d. 16. marts 2019 - Møde på Aarhus Universitet

(Auditorium E, Bygning 1531, Matematisk Institut)

   

27/2 Breaking News: Interessen for at deltage har været stor, og det er heldigvis lykkedes os at skaffe et større auditorium, nemlig auditorium E, Bygning 1531 på Matematisk Institut, dvs. samme etage som hidtil annonceret. Det gør, at der stadig er mulighed for at tilmelde sig på følgende link: https://events.au.dk/temadag

Husk at deltagelse i temadagen er gratis, men ønsker du at deltage i den efterfølgende fællesspisning, kræver det tilmelding til Eva Kullberg, se nederst på denne side.


Program

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst

Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?

Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division"

Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE m kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning

Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade dem klare sig selv?

Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet?

Kl.: 16.05-16.25: PAUSE

Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?

Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?

Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.
   

Tilmelding til buffet - skal ske senest torsdag d. 7. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 180,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn. Evt. spørgsmål til:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , mobil 21698223.
     

Arrangører: Naturhistorisk Museum (NHMA); Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN).

 
More Articles...