Torsdag d. 16. nov. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Vi var tre personer, der i november 2016 i lejet bil drog på en 4 ugers rejse i New Zealand, og det fortrød vi ikke, selvom det blev en mere rystende oplevelse end forventet. Fantastiske landskaber, imponerende regnskove, farverig vulkanisme og flot anlagte vandrestier er karakteristika for NZ. Men ikke alt er ren idyl; englænderne har været der, og med dem er der indført en lang række europæiske arter, hvoraf flere i dag optræder invasivt. Søren Højager fortæller og viser billeder fra den uforglemmelige rejse.

2016 11 mountcook hhoejager
I New Zeeland er der mange velanlagte vandrestier; hér med udsigt mod landets højeste bjerg, Mount Cook, nov. 2016. Foto: Hanne Højager.


2016 11 newzealand shoejager
Stylteløber (Himantopus leucocephalus) søger føde i næsten kogende vand. Reden placeres på den brændvarme jord, så æggene opvarmes både fra oven og fra neden. Foto: Søren Højager.


 

Torsdag d. 5. okt. 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

  
Mogens Gissel fortæller om det stærkt specialiserede dyreliv i den australske mangrove, dvs. den skov, der vokser i tidevandszonen. I N-Australien når højvandet 13 m over normal vandstand, så nogle træer er helt overskyllede ved højvande og tørre ved lavvande.

n australia mogensgissel 2
Mangroveskov i det nordlige Australien. Foto: Mogens Gissel.
 

Der er myretuer på havbunden, krabber der løber på mudderfladerne og klatrer i træer, og fisk der hopper rundt på land. Der vil blive fortalt om myrer, der lever det meste af tiden under vandet, og nogle der kan ”holde vejret” i mere end tre timer. Der er også mange fugle, skildpadder og slanger i den fascinerende mangrove.

Store menneskeædende saltvandskrokodiller findes også i mangroven, og siden fredningen i 1972 er bestanden vokset kraftigt. Krokodillerne er blevet mindre sky og er derfor lettere at finde; de er blevet en større risiko for mennesker og samtidig en væsentlig grund til den stigende turisme i området!

n-australia mogensgissel 3
Saltvandskrokodille (Crocodylus porosus); N-Australien. Foto: Mogens Gissel.

 

Torsdag d. 7. sept. 2016 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

     
Aftenens foredragsholdere, Allan Hartz og Uffe Terndrup, kørte op gennem Sverige, Finland og Norge for at ende i Alta i Norsk Finmark med planlagte stop i interessante habitater, som moser og fjeldheder, og temperaturer på 22-25°C - langt over normalen på 12°C. En tur med fokus på oplevelser og natur, fugle, insekter og botanik.

2016 no finmark terndrup 1
Fjeldlandskab i Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.

NB: I Alta kan man altid begå sig, blot man kan tale fransk: 9 ud af 10 på campingpladsen talte fransk! 

2016 no finmark terndrup 2
Blåhals (Luscinia svecica); Torne Lapmark, 2016. Foto: Uffe Terndrup.


 

Torsdag d. 23 marts 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Tom Nygaard Kristensen, en af Danmarks dygtigste sommerfuglekendere, fortæller ledsaget af digitale fotos om sine og Morten Mølgaards rejser i 2015 til Grækenland og Madeira samt en smuttur til det sydlige Sverige.

2015 greece tomnygaard
Orange citronsommerfugl (Gonepteryx cleopatra); Grækenland, 2015. Foto: Tom Nygaard Kristensen.
 

Som sædvanligt viser Tom fine billeder af først og fremmest dagsommerfugle, herunder sjældne og endemiske arter samt af planter, fæ og folk, b.la. Fred Flintstone. Et foredrag også for sommerfugleatlas-folk.

2015 madeira tomnygaard
Madeira-firben (Teira dugesii); er Madeiras eneste hjemmehørende firben. Foto: Tom Nygaard Kristensen.

 

Lørdag d. 18. marts 2017 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Program

Kl. 13.00-13.15: Velkomst

Kl. 13.15-13.40: Nina Larsen Saarnak: Kampen for frie kyster

Kl. 13.40-14.05: Ane Kirstine Brunbjerg: De danske klitter - hvilken rolle spiller naturlig dynamik?

Kl. 14.05-14.30: Ole Knudsen: Klitforvaltning hos Naturstyrelsen Blåvandshuk

Kl. 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl. 14.50-15.15: Kaija Jumppanen Andersen: Kystudvikling under et skiftende klima

Kl. 15.15-15.40: Ulf Berthelsen: Konflikter i forbindelse med den rekreative brug

Kl. 15.40-16.05: Marianne Holmer: Sletter havet alle spor? Tilbagevenden af en kystlagune

Kl. 16.05-16.25: PAUSE

Kl. 16.25-16.50: Henrik Schjødt Kristensen: Rynket rose - den største trussel mod dansk kystnær natur

Kl.: 16.50-17.15: Philippe Provencal: De danske stenrev - naturområder eller stenbrud

Kl.: 17.15-17.40: Jakob Tougaard: Krigen om sælerne

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 10. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. Drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 180, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn.


Læs mere om de enkelte foredrag her


Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfrednings-forening, Aarhus-afdelingen (DN).

 
More Articles...