Publiceret d. 20. nov. 2018

Søren Tolsgaard


Femten "natursteder" (tre i hver af Danmarks fem regioner) blev i dag, efter en lang proces, hvor 1.670 forslag er blevet vurderet af en bredt sammensat jury, udvalgt som flagskibe i en ny dansk naturkanon. De femten "natursteder", hvoraf en del dækker over mindst to særskilte lokaliteter, omfatter følgende områder:

Nordjylland:

Lille Vildmose
Skagen og Råbjerg Mile
Fosdalen og Svinkøv

Midtjylland:

Vind Hede og Stråsø Plantage
Jernhatten og Mols Bjerge
Gudenåens og Skjernåens Kilder

Syddanmark:

Svanninge Bakker og Bjerge
Trelde Næs og Trelde Skov
Mandø og Vadehavet

Sjælland:

Suserup Skov
Røsnæs
Mandemarke Bakker og Møns Klint

Hovedstaden og Bornholm:

Ertholmene
Melby Overdrev og Tisvilde Hegn
Vestamager og Øresund

2018 10 10 jernhatten stolsgaard
Løvfaldsommer på Jernhatten, 10. okt. 2018. Foto: S. Tolsgaard. 


Udvalget omfatter således både meget små og i forvejen rigeligt velbesøgte lokaliteter, som Ertholmene; og meget store og mere diffust definerede områder, som Øresund. Her i Jylland kan vi - alt efter temperament - undre eller glæde os over, at adskillige kandidater af oplagt kvalitet er fløjet under radaren, som Bulbjerg og Hanstholm, Søhøjlandet, Hald Sø og Dollerup Bakker, Nordby Bakker og Stavns Fjord.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen og medlemmer af juryen offentliggjorde naturkanonen i isnende østenstorm på Jernhatten.             


Referencer

Miljøstyrelsen, [2018]: Danmark får ny naturkanon - mst.dk   

Tolsgaard, S., [2015]: Mild november - igen på Jernhatten - www.gejrfuglen.dk

TV2 Østjylland, [2018]: Ny naturkanon: To østjyske perler er med på listen - www.tv2ostjylland.dk

Århus Stiftstidende, [2018]: Østjysk naturperle: Jernhatten er på naturens top-15 i Danmark - stiften.dk 

 

Torsdag d. 6. dec. 2018, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf;)

På ØBF's julemøde kan du vise billeder (max. 50/person) og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- eller udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2018 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest d. 3/12 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. 

julemoede oebf

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, må man kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

 

  

Østjysk Biologisk Forening (ØBF) er en forening for naturinteresserede. ØBF beskæftiger sig med alle emner i naturen; fugle, pattedyr, krybdyr, padder, fisk, insekter, svampe, planter, mv.

gf-intro

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til naturen, primært i Østjylland, samt at skabe kontakt mellem naturinteresserede. Dette sker ved hjælp af foredrag, ekskursioner og lokalitetsundersøgelser. ØBF deltager aktivt i den aktuelle miljødebat, blandt andet gennem lokalitetsundersøgelser i naturområder, hvis dyre- og planteliv er af særlig interesse eller truet.

Medlemmer med vidt forskellige biologiske interesser har ved disse lejligheder mulighed for at samarbejde og deltage aktivt i foreningens naturbeskyttende arbejde. Derudover udgiver foreningen tidsskriftet Gejrfuglen, som i årene 1965-2010 udkom med 2-4 trykte numre årigt.

Siden 2011 publiceres Gejrfuglen udelukkende online. 

graphosoma_lineatum_2009_hyllestedbjerge_stolsgaard

Grundlæggelsen af ØBF og Gejrfuglen

Østjysk Biologisk Forening blev stiftet i 1968. Bag oprettelsen af foreningen stod en udbrydergruppe fra Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdeling, Danmarks Feltbiologiske Ungdomsforening (DFU = det nuværende: Natur og Ungdom). På grund af interne uoverensstemmelser blev DFU's aarhusafdeling nedlagt, og en gruppe af medlemmerne grundlagde da ØBF.

DFU's aarhusafdeling udgav fra 1965 et medlemsblad kaldet Gejrfuglen, og ved nedlæggelsen af lokalafdelingen overtog ØBF udgivelsen af bladet.

I den første årrække var hovedparten af bladets artikler af ornitologisk karakter. Dette har dog ændret sig med tiden, og i dag indeholder Gejrfuglen artikler indenfor vidt forskellige biologiske emneområder.
  

Læs mere

Om ØBF's tidlige år:
Gejrfuglen Retro: Halvfjedsernes Himmelstorm

Om Gejrfuglen:
Tidsskriftet Gejrfuglen

oebf ugle