Søndag d. 2. okt. 2016 kl. 10. Turleder: Jan Kjærgaard

Mødested: Rastepladsen ved landevejen ca. 1 km N. f. Velling (mod Them) i det store sving


Velling skov har både partier med ung drevet skov, med nåletræer og gammel bøgeskov. Herved får den et meget artsrig svampeflor som vi skal ud og se på. Selvom det ikke er det primære mål vil der nok også blive mulighed for at samle spisesvampe, så medbring gerne en kurv til turen.

2016 jtlaursen
Rød fluesvamp. Foto: J. T. Laursen


Kontakt: Jan Kjærgaard
Naturvejleder, Søhøjlandet
Tlf.: 72 54 39 43
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Lørdag d. 1. okt. kl. 13 til 17. Turleder: Torben Gang Rasmussen

Mødested: Ørnereden


Naturvejleder Torben Gang Rasmussen byder på svampejagt i Marselisborgskovene syd for Aarhus. Vi starter ud ved Ørnereden, hvor vi i den omkringliggende skov bruger et par timer på at finde svampe. Herefter vender vi tilbage til udgangspunktet, hvor kok Kristoffer Gang Jensen giver smagsprøver på den svampesuppe, han i mellemtiden har lavet.

2016 tgangr

Bibliotekar Mads Egtved Andersen stiller samtidig svampebøger, svampekogebøger og andre relevante fagbøger om bl.a. Marselisborgskovene til rådighed, både til udlån og brug på stedet. Arrangementet er et led i Mobiblioteket, hvor Aarhus Kommunes Biblioteker kommer ud i lokalområdet i forskellige sammenhænge.

Det vil i løbet af eftermiddagen være muligt at få sine selvplukkede svampe kontrolleret af Torben Gang Rasmussen, som har stor erfaring med dette.

Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Hvis vejret på selve dagen bliver helt elendigt, så check følgende link ved evt. aflysning (men det satser vi ikke på): På svampejagt i Marselisborgskovene

 

Publiceret d. 10. sept. 2016

Egon Krogsgaard


I min stue har jeg nogle store terrarier, og i et af dem går nogle Phelsuma klemmeri, en lille daggekko på knap 10 cm. Foderet består af frugtmos og levende smådyr. Når vejret tillader det, ketsjer jeg myg og andre insekter, som hældes i terrariet. Nogle falder ned på bunden, fordi vingerne er blevet ødelagt, men de fleste indfanges hurtigt af gekkoerne.

Gekkoerne kikker op, når jeg åbner, og når de ser plastbeholderen med foder i, er de klar til at æde. For nylig havde jeg fanget en lille husedderkop (Tegenaria domestica), som også blev smidt ind i terrariet. Der var dog ingen synlig aktivitet fra gekkoerne, så jeg gjorde klar til at gå igen. Edderkoppen var havnet i en tom underskål, den løb lidt, stoppede så og pressede sig op mod kanten.

Men så fandt en usædvanlig hændelse sted: Op fra bagsiden af underskålen dukker et andet dyr op, som også bor i terrariet, nemlig en bænkebider, formentlig en fuldvoksen glat bænkebider (Oniscus asellus). Bænkebiderne har levet i terrariet i flere år, de har ædt indmaden i de tykke bambuspinde for længst, og jeg har undret mig over, hvad de siden har levet af.

2016 ekrogsgaard
Den forulykkede husedderkop slæbes afsted. Foto: E. Krogsgaard. 

Bænkebideren løb målrettet hen mod edderkoppen, der var ca. halv så stor som den selv, og den så ud til at bide i edderkoppen, som forsøgte at løbe væk, men den nåede ikke langt, før den lå stille igen. Jeg spurtede op på 1. sal efter kameraet, og da jeg kom ned igen, var bænkebideren efter min bedste mening ved at æde et ben på edderkoppen, der lå som paralyseret, formentlig pga. de kvæstelser den havde fået af biddet, og næppe fordi mine bænkebidere er blevet giftige.

Efter nogen tid tog bænkebideren godt fat i edderkoppen og forsøgte at hive den baglæns op ad kanten. Til sidst lykkedes det, og bænkebideren sad halv-vejs gemt bag skålen, hvor den fortsatte sit festmåltid.

De mange beskadigede insekter samt fravær af anden føde har tilsyneladende påvirket mine bænkebidere fra stort set kun at være planteædende byttedyr til også at blive prædatorer.

PS: For at undgå at forrykke naturens gang, bliver mine bænkebidere aldrig lukket ud i det fri.