fp1970-1

GEJRFUGLEN (6:1) 1970 - 20 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brakbrand Sø (3)
Blåvand 1969 (4-10)
Brabrand Sø (11)
Hedehøg (12-16)
Foreningsmeddelelser (16-17)

fp1970-2

GEJRFUGLEN (6:2) 1970 - 20 s.
----------------------------------------------------------------------------
Toplærke (24-26)
Kvækerfinke i Kirkeskoven (26)
Anmeldelse (27-28)
Havfugle-potpourri (29)
Foreningsmeddelelser (30-33)
Juni-besøg i Pinds Mølle-området (35)
Forurening (36-37)
Mindre meddelelser (38)

fp1970-3

GEJRFUGLEN (6:3) 1970 - 28 s.
----------------------------------------------------------------------------
Vandstær (44-47)
April 1970 (48)
Tillykke! (49)
Holmene på Søby Rev (50-58)
Vandrefalk ved Århus (58)
Pattedyr i Hørret Skov og Langballe Krat (60-61)
Foreningsmeddelelser (62-63)
Fangst af småpattedyr (64-65)
Mindre meddelelse (66)
Redaktionelt (67)

fp1971-1

GEJRFUGLEN (7:1) 1971 - 24 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fugle ved Kysing Fjord og Næs 1970 (4-14)
Olie (14-15)
Grødetøj og præstelus (16-17)
Rovfugledrab (18)
Mindre meddelelser (18)
Hvidvinget/Sortterne (19)
Foreningsmeddelelser (20-21)
Mindre meddelelser (23)

fp1971-2

GEJRFUGLEN (7:2) 1971 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Ynglefuglene ved Øer 1970 (28-30)
Danske naturlokaliteter (32)
Hanstholm oktober 1970 (34-35)
Bjergirisker (36)
Nyt fra Brabrand Sø (36-39)
Til vore fjender (40)
Biblioteket (41)
Glimt fra Grønlands fauna (42-43)
Hørret Eng (44-45)
Fuglelivet ved Tåstrup Sø og Mose 1970 (46-49)
Foreningsmeddelelser (50-55)
Anmeldelse (56-57)

fp1971-3

GEJRFUGLEN (7:3) 1971 - 28 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hvordan kan de danske biotoper bevares? (64-67)
Ravn (68)
To orkideer fra Hørret skov (69)
Lille præstekrave (70-71)
Vandriske som predator på småfugle (72-73)
Nyt fra brabrand Sø (74-76)
En helt naturlig historie (77)
Foreningsmeddelelser (78-82)
Sent blomstrende anemone (83)
En fugletur i november (84-85)
Indsamlinger (86)
Anmeldelse (87)

fp1972-1

GEJRFUGLEN (8:1) 1972 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Birkemus (4-7)
Tåstrup Sø 1971 (8-11)
Opfordring (12)
Herbarium (12-13)
Hjelm Fuglestation (14-15)
Vinterfangst af småpattedyr (16-17)
April (18-19)
Havbiologi (20-24)
Mærkelige fuglereder (25)
Kysing Fjord og Næs 1971 (26-29)
Anmeldelse (30-31) 
Foreningsmeddelelser (32-33)
Generalforsamling (33)
11-årig flagermus (34)

fp1972-2

GEJRFUGLEN (8:2) 1972 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
En naturhistorisk undersøgelse af Kasted Mose #
Forord (39)
Indledning (40-41)
Topografi (42-43)
Edafiske forhold (44)
Planter (45-57)
Padder & krybdyr (58)
Fugle (59-73)
Pattedyr (74-75)
Kulturpåvirkninger (76-77)
Litteratur (78)

fp1972-3

GEJRFUGLEN (8:3) 1972 - 28 s.
----------------------------------------------------------------------------
Leder (83)
Traume (84)
Fugles respiration (85-87)
Vejrø (88-94)
Gråsisken (96-97)
Rovfugledrab (98-99)
Menneskets plads på Jorden (99)
Uglekasser (100-101)
Opfordring (101)
Skrot og Godt (102-103)
Økologisk socialisme (104-106)
Blod!! (107)

fp1973-1

GEJRFUGLEN (9:1) 1973 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Den tredje umulighed (3)
Diplomati eller sandhed (4)
Pattedyrenes situation ved Brabrand Sø (5-25)
Generalforsamling (26-27)
Gejrforsamling (28-29)
Lille Præstekrave (30-31)
Bristede forhåbninger (31)
Skagen 1972 (32-33)
Anmeldelser (33-34)
Anti-anmeldelse (35)
Biblioteket (35)
Skrot og Godt (36-37)
Opfordring (38)

fp1973-2

GEJRFUGLEN (9:2) 1973 - 24 s.
----------------------------------------------------------------------------
Leder (43)
Hedeselskabet har skylden (44)
Et problem der angår os alle (46-48)
Anmeldelse (49)
Falsterbo (50-51)
Rundø (52-53)
Uglekasseprojektet (54)
Anmeldelse (55)
Skrot og Godt (56-57)
Dialog? (58-62)

fp1973-3

GEJRFUGLEN (9:3) 1973 - 22 s.
----------------------------------------------------------------------------
Til Lykke! (67-68)
Brev (68)
Focus på vore damme (68-74)
Opfordring (74)
En tropisme (75-77)
Åndehul (78-79) 
Hanstholm 1973 (80-82)
Invalid Stær (82)
Anmeldelse (82)
Miljøværn på andelsbasis (83-85)
Ekskursioner (86-91)
Fugleværn og andet (91)
Skrot og Godt (92-93)
Anmeldelser (94)

fp1974-1

GEJRFUGLEN (10:1) 1974 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Nødråb! (3-4)
Flyvende æglægning? (4)
Forårsbesøg ved Skagen (5-12)
Uglebestanden på Helgenæs i 1973 (13-15)
Om årsoversigter (16-17)
Husby Sø og Nørre Sø (18-24)
Fra de små dyrs verden (24)
Gejrfuglen (25)
Bosphorus (26-30)
Forenings-bibliotek (31)
Beton- og asfalttyranniet råder (32)
Et eventyr fra virkeligheden (32)
Ang. moseopkøb (32)
Ekskursioner (33)
Registrering Brabranddalen (34)

fp1974-2

GEJRFUGLEN (10:2) 1974 - 60 s.
----------------------------------------------------------------------------
Åndehul 2. Praksis (40-48)
Ang. mødet om moseprojektet (48)
Blåvand (49-51)
Parken er selvfølgelig at foretrække for parkeringspladsen (52-53)
En uge i et reservat (54-57)
Sub-rarietet (58)
Hovedkulds anmeldelse (59)
Uglekasseprojektet (60-62)
Tanker over et marsvin (62)
Ondets rod (63-64)
Messiaen - naturens egen musik (65)
Skagen (66-67)
Hanstholm (68-70)
41 solsortereder (71-72)
Anmeldelse en petite (73)
Dyrenes beskyttelse (74-75)
Om at vente til den sidste dag (75)
Ekskursioner (76-86)
Skrot og Godt (87-89)
Dissekering af en jubilars indvolde (90-92)
Således laves Gejrfuglen (93)

fp1975-1

GEJRFUGLEN (11:1) 1975 - 24 s.
----------------------------------------------------------------------------
Generalforsamling (3)
Obs.! (4-5)
Hansted Skov (6-9)
Fisketur i Skagerak (10) 
Livsfare (11)
Grønspætte (12-13)
Tenerife (14-15)
Abeørn (16-17)
Opfordring (17)
Ekskursioner (18-21)
Ugler (22)

fp1975-2

GEJRFUGLEN (11:2) 1975 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brabrand Sø (27-28)
Oddere (29-30)
Opfordring (30) 
Hvid Stork (31-33) 
Bornholm (34-37)
Öland (38-41)
Tipperne. Fugle langs den jyske vestkyst (42)
Ekskursioner (43-52)
Italiensk jagt (53)

fp1975-3

GEJRFUGLEN (11:3) 1975 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Årets høst (59-60)
Lapland (61-66)
Kasted Mose (67-68)
Ramten-Dystrup Sø (69-70)
H2O pjask (71-72)
Kort- og ekskursionsbibliotek (73)
Opfordring (73) 
Atomkraft (74-78)
En fisketur på Århus Bugt (79-82)
Pindekasser (83)
Kystjagt (84)
Ekskursioner (85-92)
Opfordring (94)

fp1976-1

GEJRFUGLEN (12:1) 1976 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Naturpark (3-6)
Fuglene i Århus Amt (6)
Gedved Møllebæk (7-10)
Ørred og Odder (10-11)
Kysing Fjord og Næs (11)
Efterårstræk over Nordøstdjursland (12)
Øfredninger (13-14)
Saltholm (15)
Truede fugle (16-18) 
Uglekasseprojektet (19) 
Fuglefjeld (20-25)
Indholdsfortegnelse 1969-75 (26) 
Anmeldelse (27)
Generalforsamling (27)
Ekskursioner (28-30)

fp1976-2

GEJRFUGLEN (12:2) 1976 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Brabrand Sø 1970-80 (35-36)
Kysing Fjord og Næs (37-49)
Opråb (50)
Hvad Kasted Mose gemte! (51-55)
Kridtbruddet Dania, en botanisk perle (56)
Ekskursioner (57-62)

fp1976-3

GEJRFUGLEN (12:3) 1976 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Grøn Tuborg (67-68)
Østafrika (69-73)
Fuglelivet på Als (74-79)
Helgenæs (80-82)
Vandstæresport (83-85)
Noget om den Røde Skovsnegl (86-87)
Sattrup Mose (87-88)
Nyt fra tidsskriftsbunken (89-90)
Efterlysning (91)
Nyt fra… (92-93)
Anmeldelser (94-98)
Ekskursioner (99-102)

fp1977-1

GEJRFUGLEN (13:1) 1977 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Giber Å, Egå og Århus Bugt (3-21)
Nyt fra tidsskriftsbunken (22-23)
Opfordringer (24-27)
Toplærken i Århus 1974 (28-31)
Referater/Generalforsamling (32-36)
Neusiedler See (36-37)

fp1977-2

GEJRFUGLEN (13:2) 1977 - 24 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hornugler (43)
Om Kysing projektet (44)
Litteratur-service (47-48)
Anmeldelser (48-49)
Set i sommer (50)
Nyt fra tidsskriftsbunken (51-52)
Kortfattet redegørelse for vadefuglenes situation (53)
Rovfugle ved Århus (54-55)
Trelde Næs (56-58)
Biblioteket (59)
Referater (60-62)

fp1977-3

GEJRFUGLEN (13:3) 1977 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Formanden gør status (67-69)
Fra verden omkring os (70-84)
Pressemeddelelse fra DOF (85)
Anmeldelse (86-87)
Opfordringer (87)
Lille Lappedykker på Syddjursland 1969-77 (88-92)
Om Kysing projektet (83)
Nyt fra tidsskriftsbunken (84-85)
Elgtur på Halle-Henneberg (96-97)
Referater (98)

fp1978-1

GEJRFUGLEN (14:1) 1978 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Generalforsamling (3)
Fiskehejrens udbredelse som ynglefugl i Århus Amt (4-9)
Opfordring (9)
Om fodring af rovfugle (10-11)
Helgenæs (12-15)
Anmeldelser (16-18)
Litteratur-service (18-19)
Nyt fra… (20-22)
Politik & miljø (23-25)
Nyt fra tidsskriftsbunken (26-27)
Atlasundersøgelsen (28-30)
Referater (31-38)

fp1978-2

GEJRFUGLEN (14:2) 1978 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Dispensation søges! (43-44)
Nogle fakta om Pindsvin (navnlig dets ynglebiologi) (45-47)
Hulduen i Århus Amt (48-51)
Et amphibie-reservat (52-53)
Nyt fra… (54-55)
Om Kysing projektet (56-57)
Nyt fra tidsskriftsbunken (58-59)
Anmeldelser (60-64)
Lokalitetsregistrering (65)
Jagtadfærd hos Ræv (66-67)
Atlasundersøgelsen (68-71)
Referater (71-77)
Pressemeddelelse fra Pugnax (78)

fp1978-3

GEJRFUGLEN (14:3) 1978 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Nye fredninger (83-86)
Lyngbygård Ådal 1 (87-89)
Halemejsen i Århus Amt (90-95)
Nyt fra… (96-97)
Brabrand Sø (98-100)
Mere om Brabrand Sø (101-103)
Nyt fra tidsskriftsbunken (104-105)
Mos-zoologi (106-108)
Sønderjylland i maj (109)
Anmeldelser (110-113)
Om Kysing projektet (114-115)
Referater (116-118)

fp1979-1

GEJRFUGLEN (15:1) 1979 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Morgen i Massivagge (4-7)
Nye indgreb (8-10)
Lyngbygård Ådal 2 (11-13)
Den gule engmyre (14-15)
Mere om Hansted Skov (16-19)
Nyt fra… (20-21)
Greenpeace - en miljøorganisation (22-23)
Om Knopsvaner. Knopsvanen på Syddjursland (24-26)
Opfordringer (27) 
Lokalitetsregistrering (28-29)
Nyt fra tidsskriftsbunken (30-31)
Anmeldelser (32-35)
Referater/Generalforsamling (36-37)

fp1979-2

GEJRFUGLEN (15:2) 1979 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stor Vandsalamander (44-47)
Atlasundersøgelse af paddder og krybdyr (48-50)
Flagermus i Århus Amt (51-53)
Nonneangreb (54-56)
En mårpopulation (57-63)
Nyt fra tidsskriftsbunken (64-65)
Nyt fra… (66-67)
Anmeldelser (68-71)
Referater (72-75)
Opfordringer (75)

fp1979-3

GEJRFUGLEN (15:3) 1979 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kæde-obs. (84-86)
Åbent brev fra Greenpeace (87)
Amphibie-reservat 2 (88-89)
Horskær-Kalsemade Rev (90-95)
Markpiberen i Århus Amt (96-98)
Kysing projektet (99)
USA (100-103)
Nyt fra tidsskriftsbunken (104-105)
Tåstrup Sø (106-108)
Anmeldelser (109-111)
Opfordringer (112-113)
Referater (114-117)