fp1990-1

GEJRFUGLEN (26:1) 1990 - 40 s. 
----------------------------------------------------------------------------
Søby Rev. En ø-floraliste med noter (2-7)
Et nyt vandhul (8-12)
Finland. Syd for polarcirklen (13-15)
Omvendt rovfugletræk (16-18)
Efterlysning (18)
ØBF internt/Generalforsamling (19-21) 
De grønne sider (22-25)
Dyr i Århus Amt (26-27)
Anmeldelser (28-29)
Referater ( 30-35)

fp1990-2 

GEJRFUGLEN (26:2) 1990 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Processen (38-40)
Hov Røn. En ø-floraliste med noter (41-47) 
De grønne sider (48-49)
Naturglimt (50-51)
Botaniske lokaliteter i Århus Amt (52-62) 
Referater (63-66)
Symposium (67)

fp1990-3

GEJRFUGLEN (26:3) 1990 - 84 s.
----------------------------------------------------------------------------
Helgenæs - en naturhistorisk undersøgelse #
Indledning (70-71)
Landskabets historie (71-72)
Mennesket på Helgenæs (72-73)
Topografi/Fredninger/Klima (73-75)
Vegetation (75-97)
Hvirvelløse dyr (98)
Padder og krybdyr (99-102)
Fugle (103-137)
Pattedyr (138-142)
Samlet biologisk vurdering (143)
Naturovergreb/Friluftsliv (144-145)
Litteratur/Referenter (146-148)

fp1990-4

GEJRFUGLEN (26:4) 1990 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sundet - Brakør (150-160)  
Naturglimt (161-162)
Ynglefuglene i Ramsar-område 13 (164-171) 
De grønne sider (s. 172-173)
Århus Havn. En optælling af ynglefugle (174-179)
Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle (180-181) 
Efterlysninger (182)
Anmeldelser (184)
Referater (185-187)

fp1991-1

GEJRFUGLEN (27:1) 1991 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hvad venter vi på? (2-3)
Alrø. En ø-floraliste med noter (4-18)
Anmeldelser (19-20)
Skærpiberen i Århus Amt (21-23)
Hulkravet Kodriver (24-27)
Efterlysninger (27-28)
Saltkær, saltkilde, saltvand (29)
Spændende planlægning af feltsæsonen (30-33)
ØBF internt/Generalforsamling (34-36)
Naturglimt (37)
Referater (38-40)

fp1991-2

GEJRFUGLEN (27:2) 1991 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Rødhusstjert (42-45)
Floraen i Sortmoseskoven (46-52)
Ynglende engfugle på extensivt udnyttede enge (53-58)
Dyr i Århus Amt 1990 (59-61)
De grønne sider (62-65)
Skjørring Overskov (66-76)
Projekt Gomphus. Et atlasprojekt om guldsmede (77-84)

fp1991-3

GEJRFUGLEN (27:3) 1991 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Odpold. En ø-floraliste med noter (86-90)
Naturglimt (91, 115-116)
Atlas Flora Danica (92-96)
Efterlysninger (97)
Om at bestemme svampe (98-101)
Anmeldelser (102-103)
De grønne sider (104-107)
Nordnorges natur i april (108-111) 
Referater (112-115)

fp1991-4

GEJRFUGLEN (27:4) 1991 - 84 s.
----------------------------------------------------------------------------
Tunø. Nogle notater om flora og fauna #
Forord/Indledning (119-121)
Arealmæssig afgrænsning (121)
Topografi (122-124)
Mennesker på Tunø (125-127) 
Fredningsmæssige forhold m. v. (128)
Adgangsmæssige forhold m. v. (129)
Klima (129-130)
Vegetation (131-165)
Hvirvelløse dyr (166-168)
Padder og krybdyr (169-170)
Fugle (171-187)
Pattedyr (188-189)
Samlet vurdering (190)
Kulturpåvirkninger (191-193)
Litteratur (194-195)

fp1992-1

GEJRFUGLEN (28:1) 1992 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Sankt Thomas. En ø-floraliste med noter (2-4)
Vær med til registrering af dagsommerfugle (5-7) 
Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (8-13)
The Gambia - no problem (14-17)
Almindelig eller Slank Blærerod? (18-19)
"Raps-banden" - eller lidt om Sangsvanerne i Kolindsund (20-22)
Naturglimt (23)
Anmeldelser (24)
De grønne sider (26-28)
Nøddekrigen i Danmark (29-34)
ØBF internt/Generalforsamling (35-37)
Efterlysninger (38-39)
Referater (40-44) 

fp1992-2

GEJRFUGLEN (28:2) 1992 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kalvø. En ø-floraliste med noter (46-52) 
Opfordring (52)
Sydflagermus. Adfærdsstudier ved Brabrand Sø (53-59) 
Parringsadfærd hos Pindsvinet (60-61)
Tårnfalkens jagt på krybdyr (62-63)
Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (64-67)
Lille Fluesnapper som ynglefugl i Danmark (68-71)
De grønne sider (72-73)
Dyr i Århus Amt 1991 (74-76)
Naturglimt (77) 
Referater (78-79)

fp1992-3

GEJRFUGLEN (28:3) 1992 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Så skyd dem de svin! (82-83)
Æbelø i Skanderborg Sø. En ø-floraliste med noter (84-88)
Naturglimt (89)
En stor og bevaringsværdig bestand af Glat Hullæbe (90-97)
Sattrup Mose - en lokalitetsbeskrivelse (98-99) 
Arkitekttegnet flora? (100-101)
Et atlaskvadrat ved Lisbjerg (102-106)
De grønne sider (107-108)
Referater (109-111)
Opfordring (112)

fp1992-4

GEJRFUGLEN (28:4) 1992 - 60 s.
----------------------------------------------------------------------------
Gammel naturskov i Østjylland #
Indledning/Efterskrift (114-115)
Lidt om Østjyske naturskove (116-125)
Svampe i østjyske naturskove (126-131)
Praktisk anvendelse af naturskovs-indikatorer (132-144)
Nyt syn på skoven (145-147)
Fugle i naturskov - belyst ved østjyske undersøgleser (148-155)
Nogle svirrefluer fra danske naturskove (156-167)

fp1993-00

GEJRFUGLEN (SÆRNUMMER) 1993 - 84 s.
----------------------------------------------------------------------------
Endelave. Nogle notater om flora og fauna #
Forord/Indledning (2-3)
Arealmæssig afgrænsning (4)
Topografi (4-7)
Fredningsmæssige forhold m. v. (8-10)
Adgangsforhold m. v. (10)
Flora (11-35)
Hvirvelløse dyr (36-37)
Padder og krybdyr (38-40)
Fugle (41-67)
Pattedyr (68-70)
Samlet biologisk vurdering (71-72)
Kulturpåvirkninger (73-77)
Efterskrift (78)
Litteratur (78-80) 

fp1993-1

GEJRFUGLEN (29:1) 1993 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Treskelbakkeholm. En ø-floraliste med noter (2-7)
Odderens forekomst i Århus Amt 1986-1991 (8-13)
Referat (13)
Er urskov nedbrudt til kulturskov = naturskov? (14-17)
Fuglenes Danmark (18-19)
Dyr i Århus Amt 1992 (20-24)
ØBF internt/Generalforsamling (25-26)
Ynglefund af Rød Glente (27-29) 
Jørgen Jørgensen 1915-1992 (30-31)
Anmeldelser (32)
De grønne sider (33-35)
Efterlysninger (36)

fp1993-2

GEJRFUGLEN (29:2) 1993 - 32 s.
----------------------------------------------------------------------------
Leder (38)
Naturglimt (39)
Pletten. En ø-floraliste med noter (40-47)
Kongeørnen i Århus Amt (48-53)
Østjyske fugletårne 1. Alrø (54-55)
De grønne sider (56-57)
Referater (58-59)
Rettelse. Rød glente (60)
Efterlysninger (61)

fp1993-3 

GEJRFUGLEN (29:3) 1993 - 48 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fredede arter i Østjylland (66-71)
Lille Plet. En ø-floraliste med noter (72-74)
Atlas Flora Danica - en opfordring (75-77)
Morkler i Danmark (78-82)
Østjyske fugletårne 2. Dystrup Sø (83)
Øvre - en overset træklokalitet? (84-86)
Naturglimt (87)
Elling Skov - en gammel bønderskov (88-92)
Grønbroget Tudse på Samsø (93-103)
Anmeldelse (104-105)
Referater (106-107)

fp1993-4

GEJRFUGLEN (29:4) 1993 - 64 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hjarnø. Nogle notater om flora og fauna #
Forord/Indledning (111)
Topografi (112-114)
Fredningsmæssige forhold m. v. (115-116) 
Folk på Hjarnø (117)
Adgangsforhold m. v. (118)
Flora (119-134)
Padder og krybdyr (134)
Fugle (135-156)
Pattedyr (157-158)
Samlet biologisk vurdering (159-160)
Kulturpåvirkninger (161-164)
Litteratur (165-166)

fp1994-1

GEJRFUGLEN (30:1) 1994 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Lilleø, Bregnø og Alø i Julsø. En ø-floraliste med noter (2-6)
Østjyske fugletårne 3. Nørrestrand (7)
Grønbroget Tudse (8-9)
Havørnen i Østjylland (10-20)
Hvad en græsplæne gemte (21-23)
Fugle i et træ (24-25)
De grønne sider (26-27)
Anmeldelser (28-31)
ØBF internt/Generalforsamling (32-24)
Referater (35)

fp1994-2

GEJRFUGLEN (30:2) 1994 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Lige børn leger bedst! (38-41)
Bågø. En ø-floraliste med noter (42-76)
Østjyske fugletårne 4. Brabrand Sø, Syd (77)
De grønne sider (78-79)
Dyr i Århus Amt 1993 (80-82)
Anmeldelse (83)

fp1994-3

GEJRFUGLEN (30:3) 1994 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Forekomsten af sjældne svampe i Århus Amt (86-97)
Piggen i Randers Fjord. En ø-floraliste med noter (98-104)
Høgesangeren i Århus Amt (105-107)
Naturglimt 1994-3 (108-109) 
Overvintrende Stor Vandsalamander (110-113)
De grønne sider (114-115)
Referater (116-118)
Østjyske fugletårne 5. Brabrand Sø, Nord (119)

fp1994-4

GEJRFUGLEN (30:4) 1994 - 60 s.
----------------------------------------------------------------------------
Orkideer på Horsensegnen #
Fra ide til virkelighed (122)
TBU-distrikt 24 (122-123)
Projektets forløb (123-124)
Topografi og økologi (125-126)
Indsamling af oplysninger (126)
Artsgennemgang (126-169)
Status for orkideerne i TBU-distrikt 24 (169-170)
Hvad kan vi gøre for at bevare og beskytte orkideerne? (171-173)
Efterskrift/Litteratur (173-174)

fp1995-1

GEJRFUGLEN (31:1) 1995 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stenrevet. En ø-floraliste med noter (2-5)
Dyr i Århus Amt 1994 (6-9)
Landskab og geologi på Horsensegnen (10-16)
Østjyske fugletårne 6. Lindholm Hoved, Mossø (17)
Tårnfalkens fødevalg (18-19)
Skovmår takkede for urørt naturskov (20-21)
De grønne sider (22-25)
Anmeldelser (26-29)
Slørugle og Kirkeugle - et kasseprojekt og en redningplan (30-31)
Botaniske lokaliteter på Århusegnen I (32-34)
Referater (38)
Generalforsamling (36-37)
Efterlysning/Opfordring (38)

fp1995-2

GEJRFUGLEN (31:2) 1995 - 72 s.
----------------------------------------------------------------------------
Fuglene ved Norsminde Fjord og Kysing Næs # 
Indledning (2-3)
Områdebeskrivelse, Norsminde Fjord (3-6)
Områdebeskrivelse, Kysing Næs (7)
Fjordens betydning som ynglelokalitet (7-9)
Fjordens betydning som rasteplads og vinterkvarter (9-10)
Norsminde Fjords miljøtilstand (10-11)
Næssets betydning som trækloalitet (12)
Systematisk opbygning (12-14)
Artsgennemgang (15-60)
Appendix/Referenceliste (60-61)
Litteratur (62-63)

fp1995-3

GEJRFUGLEN (31:3) 1995 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kampen for fred og ro, 1. halvleg (2-4)
Lærkefalken i Århus Amt (5-9)
En bynær bestand af Butsnudet Frø (10-11)
Torø i Lille Bælt. En ø-floraliste med noter (12-21)
Ny vadefuglelokalitet i Århus Amt (22-23)
Turen går til Øland (24-35)
De grønne sider (36-37)
Naturglimt 1995 (38-39)

fp1995-4

GEJRFUGLEN (31:4) 1995 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Hjelm #
Hjelm. En ø-floraliste med noter (2-30)
Hvis du vil vide mere .... (31)
Hjelm. Rapport fra en DOF-lejr (32-36)
Referater (37-39)

fp1996-1

GEJRFUGLEN (32:1) 1996 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Ebeltoft Familiepark - en dyr sag (2-4)
Østjyske fugletårne 7. Sminge Sø, Gudenåen (5)
Et sort firben (6-7)
Pukkelhval i Århus Havn (8-9)
En intensiv undersøgelse af Løgfrøen på Norddjursland (10-16)
De grønne sider (17-19)
Hvornår er en lokalitet færdigundesøgt? (20-25)
Sørgekåbe - invasion i 1995 (26-27)
Naturglimt (28-29)
Generalforsamling (30-31)
Anmeldelser (32-33) 
Feltbestemmelse af spidsmus (34-35)

fp1996-2

GEJRFUGLEN (32:2) 1996 - 52 s.
----------------------------------------------------------------------------
Kampen for fred og ro, 2. halvleg (2-4)
Østjyske fugletårne 8. Lillesø ved Ry (5)
Galtkær - et okkerprojekt med sidegevinster (6-22)
Grøn Frø på Helgenæs - registrering og pleje (23-39)
Flagermusdetektoren (40-43)
Dyr i Århus Amt 1995 (44-47)

fp1996-3

GEJRFUGLEN (32:3) 1996 - 64 s.
----------------------------------------------------------------------------
Årø. En ø-floraliste med noter (2-45)
Byg flagermuskasser (46-48)
De grønne sider (49-51)
Fugle i et træ (2) (52-53)
Anmeldelser (54-56)
Naturglimt (57)
Referater (58-59)
Efterlysninger (60)

fp1996-4

GEJRFUGLEN (32:4) 1996 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Floraen ved Brabrand Sø (2-20)
Naturglimt (21)
Ugler vest for Århus (22-23)
De grønne sider (24-25)
Tange Ø. En ø-floraliste med noter (26-29)
En giftig familie (30-32)
Referater (33-35)
Stortur til Polen (36-38)

fp1997-1

GEJRFUGLEN (33:1) 1997 - 80 s.
----------------------------------------------------------------------------
Alrø. Nogle notater om flora og fauna #
Forord (3)
Indledning (3)
Arealmæssig afgrænsning (4)
Topografi (4-8)
Fredningsmæssige forhold m. v. (9-10)
Adgangsforhold m. v. (11)
Flora (12-29)
Padder og krybdyr (30)
Fugle (31-59)
Pattedyr (60-62)
Samlet biologisk vurdering (63-66)
Kulturpåvirkninger (67-71)
Tak (72)
Litteratur (73-74)

fp1997-2

GEJRFUGLEN (33:2) 1997 - 44 s.
----------------------------------------------------------------------------
Adgang forbudt (2-4)
Naturglimt (5)
Europæisk sumpskildpadde - stadig i Danmark? (6-11)
Galtkær II (12-25)
Invasion af Kugle-Museurt (26-27)
Anmeldelser (28-29)
Glenstrup Klosterruin (30-31)
Referater (31)
Dyr i Århus Amt 1996 (32-34)
Hugormen - et drama (35)
Generalforsamling (36-37)

fp1997-3

GEJRFUGLEN (33:3) 1997 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Faunaen i Polen (2-7)
Vegetationen i Polen (8-11)
Minken i Århus Amt (12-14)
Naturglimt (15)
Tidselsommerfuglen i Danmark i 1996 (16-19)
Skuffede forventninger (20-21)
De grønne sider (22-24)
Østjyske fugletårne 9. Tofte Sø (25)
Anmeldelser (26-29)
Referater (30-35)

fp1997-4

GEJRFUGLEN (33:4) 1997 - 72 s.
----------------------------------------------------------------------------
Indholdsfortegnelse til Gejrfuglen #
Indledning (2)
Særnumre (3-4)
Forfatterindeks (4-34)
Botanisk indeks (35-36)
Svampe indeks (36)  
Zoologisk indeks I-V (36-44)
Geografisk indeks I-III (44-56)
Diverse indeks (56-67)

fp1998-1

GEJRFUGLEN (34:1) 1998 - 84 s. 
----------------------------------------------------------------------------
Århusskovenes flora;
Indledning (2)
Århusskovene (3-9)
Floristiske undersøgelser (9-12)
Vegetationstyper (12-18)
Generel floristisk beskrivelse (18-23)
Gammel naturskov og naturskovs-indikatorer (23-26)
Nationalt rødlistede arter (26-32)
Parkernes vilde flora (32-35)
Århusskovene som botanisk interesseområde (35-39)
Tak/Citeret litteratur (39-41)
Upublicerede kilder (42)
Appendix 1: Taxonliste (43-79)

fp1998-2

GEJRFUGLEN (34:2) 1998 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Dagsommerfugle i Århus Amt (1-9)
Sørgekåben i Østjylland (10-13)
Arum - et vanskeligt bekendskab (14-17)
På sporet af Ulv (18-23)
Mammutfund i Danmark (24-26)
De grønne sider (27-28)
Naturglimt (29)
Referater (30-34)
Anmeldelser (35-36)

fp1998-3

GEJRFUGLEN (34:3) 1998 - 68 s.
----------------------------------------------------------------------------
Svampene i Skanderborg Dyrehave #
Baggrund (2)
Natur & historie (2-5) 
Dyrehaven og svampene (5-13)
Lokaliteterne (13-37)
Vurdering af dyrehaven som svampelokalitet (38-40) 
Spisesvampe (40-44)
Giftige svampe (44-45)
Tak/Litteratur (45-46) 
Kommentarer til artslisten (46)
Artsliste (47-63)

fp1998-4

GEJRFUGLEN (34:4) 1998 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Tre østjyske edderkopper (1-7)
Dyr i Århus Amt (8-10)
Overvågning af Odder (11-12)
De grønne sider (13-15)
Efterlysning af oliebiller (15)
Møn d. 30. maj - 1. juni 1998 (16-21)
Kugle-Museurt i fremgang (22-23)
Naturglimt (23-26)
Referater (27-30)
Anmeldelser (31-36)

fp1999-1

GEJRFUGLEN (35:1) 1999 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Stor Nælde - biologi og kulturhistorie (1-9)
Kirsebærtakvinge set ved As Hoved (10-11)
Pragtbæger i Østjylland (12-13) 
Overvintrende Blishøns ved Brabrand Sø (14-17)
Galtkær 1997 (18-21)
Østjyske fugletårne 10. Klostermølle, Mossø (22)
Anmeldelse (23)
De grønne sider (24-25)
Feltbestemmelse af Odder (26-27)
Skimmelflagermusen i Århus Amt (28-36)

fp1999-2

GEJRFUGLEN (35:2) 1999 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Rosenvold - et træksted i Østjylland (1-11)
Bestanden af Oddere i fremgang? (12-13)
Laver på et landevejstræ (14-23)
Naturglimt (24-25)
Østjyske fugletårne 11. Grund Fjord (26)
De grønne sider (27-28)
Fund af sjældnere og nye guldsmedearter i Danmark (29-31)
De danske guldsmede - en kommentar (31-32)

fp1999-3

GEJRFUGLEN (35:3) 1999 - 36 s.
----------------------------------------------------------------------------
Yngleobservationer af Pungmejse (1-3)
De grønne sider (4-5)
Dyr i Århus Amt 1998 (6-9)
Sortstrubet Bynkefugl i Århus Amt (10-15)
Danmarks fugle - flere eller færre? (15)
Anmeldelser (16-18)
Naturglimt (19-21)
Nældesommerfuglen i Århus Amt (22-23)
Hvad er der med de fluesvampe? (24-28)
Referater (29-32)

fp1999-4

GEJRFUGLEN (35:4) 1999 - 40 s.
----------------------------------------------------------------------------
Venø. En ø-floraliste med noter (1-27)
Naturglimt (28-29)
Lægeiglens biologi og udbredelse i Danmark (30-35) 
Fund af sjældnere og nye guldsmedearter - en kommentar (35-36)