Publiceret d. 3. marts 2014

Søren Tolsgaard
      

Naturhistorisk Museum i Aarhus modtog for nogle år siden allround-entomologen Hans Thomsen Schmidts ret omfattende danske cikadesamling, hvis mange interessante fund endnu aldrig har været offentliggjorte. Som samlingens umiddelbart mest iøjenfaldende nyhed fremstår en serie på 6 eks. af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae) fundet ved Stubbergård Sø i NV-Jylland d. 3. aug. 1987.

1987 08 05 holstebro stubbergaard htschmidt
Gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae), Stubbergård Sø, 3. aug. 1987, Hans Thomsen Schmidt leg. coll. NHMA. Foto: S. Tolsgaard.
    

Denne efter nordiske forhold store (længde: 6-10 mm) og smukt farvede cikade er nært beslægtet med den meget udbredte grøn sumpcikade (C. viridis). De lever begge på lysåbne og fugtige biotoper i kær og moser, men C. lasiocarpae stiller givetvis større krav til biotopen, idet den menes at være forholdsvis snævert knyttet til trådstar (Carex lasiocarpa), mens C. viridis har et betydeligt bredere værtsplantespektrum.

C. lasiocarpae blev beskrevet som ny for videnskaben så sent som i 1981 af den svenske cikadeforsker Frej Ossiannilsson på grundlag af svensk materiale. Den er siden konstateret flere steder i Østeuropa, Tyskland og Storbritannien, og om end oplysningerne er sparsomme, synes den overalt at være en sjældenhed. Arten er herudover også kendt fra Danmark - men hidtil kun meldt fra moser i Almindingen på Bornholm.

Hans Thomsens Schmidts fund fra NV-Jylland er således vistnok det eneste kendte fund fra de øvrige danske distrikter, men da værtsplanten er ret udbredt, især i næringsfattige kær, er det nærliggende at antage, at der muligvis også kan være reliktagtige bestande af denne flotte cikade i enkelte andre af vore mere velbevarede moser.

Den voksne cikade (imago) træffes fra juli til oktober og kan bl.a. kendes fra grøn sumpcikade på følgende karakterer:

C. lasiocarpae: Forvinger hos både hun og han ensartet gulgrønlige. Foransigt brunt uden et midtstillet gult bånd. Sorte issepletter er mindre og vinger lidt smallere end hos C. viridis.

C. viridis: Forvinger hos hun blågrønlige, hos han i reglen mørkeblå eller næsten sorte. Foransigt brunt med et midtstillet gult bånd. Sorte issepletter er større og vinger lidt bredere end hos C. lasiocarpae.

En igangværende revision af Naturhistorisk Museums cikadesamling vil antagelig afsløre flere interessante cikadefund, hvilket forhåbentlig i forening med det nyligt publicerede katalog over danske cikader (Endrestøl, 2013) kan medvirke til øget opmærksomhed på disse hidtil blandt danske entomologer ofte oversete insekter.

Referencer

Endrestøl, A., 2013: The Auchenorrhyncha of Denmark (Hemiptera: Fulgomorpha and Cicadomorpha). - Annales de la Société entomologique de France (N.S.). Vol. 49, no. 2: 181-204

Fauna Europaea, [2013]: Cicadella lasiocarpae Ossiannilsson 1981. - www.faunaeur.org

Fugleognatur, [2014]: Cicadella lasiocarpae. - www.fugleognatur.dk

Fugleognatur, [2014]: Tråd-star (Carex lasiocarpa). - www.fugleognatur.dk

Holmen, M. & U. H. Nielsen, 2010: ID? - et par bornholmske Cicadellaer. - www.fugleognatur.dk

Ossiannilsson, F., 1981: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna Ent. Scand. Vol. 7, part 2: 389-393

Tolsgaard, S., 2014: Anmeldelse: Danmarks cikader (Auchenorrhyncha) - www.gejrfuglen.dk