Lørdag d. 18. marts 2017 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Program

Kl. 13.00-13.15: Velkomst

Kl. 13.15-13.40: Nina Larsen Saarnak: Kampen for frie kyster

Kl. 13.40-14.05: Ane Kirstine Brunbjerg: De danske klitter - hvilken rolle spiller naturlig dynamik?

Kl. 14.05-14.30: Ole Knudsen: Klitforvaltning hos Naturstyrelsen Blåvandshuk

Kl. 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl. 14.50-15.15: Kaija Jumppanen Andersen: Kystudvikling under et skiftende klima

Kl. 15.15-15.40: Ulf Berthelsen: Konflikter i forbindelse med den rekreative brug

Kl. 15.40-16.05: Marianne Holmer: Sletter havet alle spor? Tilbagevenden af en kystlagune

Kl. 16.05-16.25: PAUSE

Kl. 16.25-16.50: Henrik Schjødt Kristensen: Rynket rose - den største trussel mod dansk kystnær natur

Kl.: 16.50-17.15: Philippe Provencal: De danske stenrev - naturområder eller stenbrud

Kl.: 17.15-17.40: Jakob Tougaard: Krigen om sælerne

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 10. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. Drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 180, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn.


Læs mere om de enkelte foredrag her


Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfrednings-forening, Aarhus-afdelingen (DN).