Publiceret d. 29. maj 2018

Søren Tolsgaard


Maj måneds langvarige hedebølge gjorde det nærmest bydende nødvendigt for vedholdende kratluskere at kombinere felt- og badeaktivitet!

2018 05 23 nedenskov stolsgaard3
Badegæster på østbredden af Nedenskov Sø. Foto: S. Tolsgaard.
  

Nedenskov Sø

Et strejftog ind i Midtjylland gav således anledning til at besigtige den lille, men renvandede Nedenskov Sø, 1 km vest for Voervadsbro. På østsiden ligger en spejderhytte og lidt sandstrand, som anvendes af talrige badegæster, mens vestsiden er mere utilgængelig. Her sås blåvinget pragtvandnymfe i pænt antal, mens andre vandnymfer og guldsmede sværmede i mængde over vandet. Et forfriskende bad afslørede, at søen er dyb - man skal ikke ret langt ud, før man ikke kan bunde.

2018 05 23 nedenskov stolsgaard2
Blåvinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo); den diskret farvede hun. Foto: S. Tolsgaard.
  

Vrads og Harrild Mølle

Ved Bryrup medførte et vejarbejde, at vi blev ledt omkring Vrads, hvor der som følge af omkørslen var usædvanlig mange bilister, der langtfra nød naturen, men havde særdeles travlt. Trods dette observerede vi to traner, som fouragerede på en nyspiret majsmark, men i god afstand fra vejen. Længere vestpå så vi en bjergvipstjert ved Holtum Å, øst for Harrild Mølle, hvor også okkergul pletvinge fløj omkring på et tørkepræget hedeareal, som kommunen forsøger at redde fra tilgroning.

2018 05 23 midtjylland vtolsgaard
T.v. øverst: To traner (Grus grus) ved Vrads. T.v. nederst: Lille præstekrave (Charadrius dubius) v. Søby Brunkulslejer. T.h.: Bjergvipstjert (Motacilla cinerea) v. Harrild Mølle. Fotos: Vilius Lyby Tolsgaard.    
   

Søby Brunkulslejer og Søby Sø

Endelig nåede vi Søby Brunkulslejer, hvor alt var temmelig svedent, ikke mindst fordi der for nylig er foretaget udtynding af fyrreopvækst i det åbne terræn, hvorved man tilstræber at bevare det usædvanlige landskab. Pudsigt nok ser man lille præstekrave løbe omkring langs de ekstremt survandede søer, som i øvrigt er meget artsfattige. Områdets insekter var ret inaktive i varmen, men vi fandt dog bl.a. blodbier og bladskærerbier.

2018 05 23 soeby stolsgaard
Lille lavvandet sø i brunkulslejerne, som pt. er næsten udtørret. I det sandede terræn er opvækst af fyr for nylig fældet. Foto: S. Tolsgaard. 
     

Nord for brunkulslejerne ligger områdets eneste oprindelige sø, den store og skovomkransede, stadig ret næringsfattige Søby Sø, hvor nordbredden byder på en fin og populær sandstrand, hvor vi afrundede strabadserne med endnu et afsvalende bad.

2018 05 23 soebysoe stolsgaard2
Søby Sø byder på gode bademuligheder og badenymfer. Foto: S. Tolsgaard. 


I skrivende stund er flere ugers varme og tørke dog afløst af torden og regnskyl over Aarhus - det trængte vi lige godt til!

Artiklens fotos er alle taget i Midtjylland ultimo maj 2018.