Tirsdag d. 29. jan. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Aftenens foredragsholder, Christian A. Jensen, besøgte i februar 2017 Ghana i fjorten dage med ophold i en række af landets  nationalparker, fra kystlaguner over regnskov til tørre buskstepper.

Ghana er et af de vestafrikanske lande, hvor mange af vore hjemmehørende ynglefugle tilbringer vinteren. Fuglefaunaen er righoldig og varieret, det lykkedes bl.a. at opleve ni arter biædere, elleve arter isfugle og ikke mindst Ghanas ”kronjuvel”, gulhovedet kragedrossel (engelsk: white-necked rockfowl), i skumringen ved klippehulerne ved Bonkuro.

2017 ghana chrjensen
Gulhovedet kragedrossel (Picathartes gymnocephalus). Foto: Chr. A. Jensen.


Foredraget afholdes i samarbjede med DOF Østjylland.


Referencer

Wikipedia, [2018]: White-necked rockfowl - en.wikipedia.org