Torsdag den 28. febr. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

 
Valg af bestyrelse m.m.

Danske Banks hvidvaskningsskandaler har pt. ramt ØBF hårdt på økonomien. Nærmere orientering på generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 15. febr. til Jørgen Terp Laursen.

Som meddelt i det senest mailede nyhedsbrev har formanden fremsat forslag til modernisering af ØBF's love, som du kan se via: KLIK HER 

ØBF's hidtil gældende love kan du finde via Gejrfuglen's øverste bjælke: KONTAKT > ØBF's love  

Efter generalforsamlingen vil formand Jørgen Terp Laursen fortælle om Projekt Rød Glente i Østjylland i 2018. Du er også velkommen med et lille indlæg - i givet fald kontakt JTL.

2018 oerting jtlaursen
Rød glente (Milvus milvus) ved Ørting, sommeren 2018. Foto: Jørgen Terp Laursen.