Torsdag den 28. febr. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

 
Valg af bestyrelse m.m. Danske Banks hvidvaskningsskandaler har pt. ramt ØBF hårdt på økonomien. Nærmere orientering på generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 15. febr. til Jørgen Terp Laursen.

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen fortælle om Projekt Rød Glente i Østjylland i 2018. Du er også velkommen med et lille indlæg - i givet fald kontakt JTL.

2018 oerting jtlaursen
Rød glente (Milvus milvus) ved Ørting, sommeren 2018. Foto: Jørgen Terp Laursen.