Publiceret d. 28. juli 2019

Søren Tolsgaard


I fortsættelse af sidste sommers ture til diverse Kattegat-øer, især med fokus på insektfaunaen, begav jeg mig d. 25. juli i år til Hjarnø sammen med mine sønner, Viktor og Vilius. Hjarnø er i høj grad opdyrket, så forventningerne er ikke store, men især kystzonen og byen imødeses med nogen interesse.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 1
Kirken fra 1500-tallet er Hjarnøs vartegn.


Allerede langs den korte strækning fra færgehavnen til kirken byder de rigt blomstrende haveanlæg på talrige honningbier og humlebier, adskillige tidselsommerfugle samt en enkelt admiral. På kirkegården trækker bierne især på lavendel, mens den vilde flora langs stranden bl.a. byder på blomstrende agertidsel, rynket rose og strandsennep som trækplanter. På stranden nær kirken iagttager Viktor i øvrigt et firben, deværre uden foto-dokumentation.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 2
Toppet skallesluger (Mergus serrator) stikker af med sine unger.


Vi følger stien ud på Odden, hvor en hel del, vel overvejende èndags-turister ligesom os selv, gør ophold i det særdeles varme højsommervejr. Børnefamilier plasker livligt i det rolige vand ved broen, og midt i det hele har en toppet skallesluger med fire unger forvildet sig ind blandt badegæsterne. Moderen forsøger ihærdigt at samle flokken og drage den med sig, men pga. kraftig tidevandsstrøm mislykkes det gang på gang, indtil hun endelig i et næsten panisk udfald har heldet med sig - og alle ungerne følger med hende længere ind i lagunen.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 3
Viktor fandt en død sæl i bevoksningen ovenfor stranden.


De lever dog antagelig livet temmelig farligt her, hvor måger ses overalt, for der er ikke megen sivskov eller anden højere vegetation til at yde beskyttelse. På Odden ser vi enkelte svaner, et par harer samt en død sæl, og Vilius finder et par forstenede søpindsvin på stranden, mens vi traver videre ud mod øst, hvor turiststrømmen tager af lidt efter lidt. Brakvands-dyndflue optræder ret talrigt langs stranden, og i den tætte bevoksning omkring den lille sø ved Kalvestene finder vi sivgræshopper.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 4
Der søges efter insekter i standsennep (Cakile maritima) på Odden.


Sydøstkysten byder på en lang og op til 5 m høj havskrænt, hvor hundredevis af digesvaler holder til. Her forventer jeg en noget større diversitet af insekter, og det viser sig at holde stik: Flere arter af vilde bier, gedehamse og gravehvepse har her en stærkt isoleret bestand, og yderligere afsøgning vil antagelig kunne afsløre endnu flere arter. Materialet bestemmes i øjeblikket af eksperter ifm. landsdækkende bi- og hvepseprojekter.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 5
De stejle skrænter på Hjarnøs sydøstkyst har et rigt insektliv.


Fra Hjarnøs østligste punkt følger vi på tilbageturen landevejen tværs over øen, og mens strandturen havde budt på en forfriskende blæst fra øst, er der nu stegende hedt inde på selve øen. Langs landevejen ligger Hjarnøs bebyggelse, og hermed en række fristelser i form af loppemarkeder, cafeer og isboder - og en lille is må vi altså have, inden vi runder af med en tiltrængt dukkert, da vi når tilbage til broen ved lagunen, hvor børnefamilier fortsat fisker krabber eller daser i solen.

2019 07 25 hjarnoe stolsgaard 6
Strandgæster fisker efter strandkrabber ved broen over til Odden.

Efter knap et kvarters sejlads er man tilbage på fastlandet - og den korte visit har absolut givet lyst til et gensyn!

Gejrfuglen har tidligere beskrevet Hjarnøs flora og hvirveldyrfauna ret indgående (Højager, 1993) inkl. kort over øen.

Artiklens fotos er, hvor intet andet er anført, taget af forfatteren, d. 25. juli 2019.

2019 07 25 hjarnoe vvtolsgaard
T.v. tidselsommerfugl (Vanessa cardui); foto: Viktor. T.h. gulbåndet jordbi (Andrena flavipes); foto: Vilius.

  
Referencer

Højager, S., 1993: Hjarnø - Nogle notater om flora og fauna - Gejrfuglen 29 (4): 110-166

Underdania, 2019: Dyreliv på Hjarnø (Juli 2019) - www.youtube.com