Publiceret d. 23. sept. 2019, senest opdateret d. 12. nov. 2019

Søren Tolsgaard


DMI lovede flot vejr for årstiden, så d. 21. sept. kørte jeg sammen med Solvej og Viktor en hurtig smuttur til Thy: Vi satte kursen mod Vester Torup Klit, hvor afvekslende terræn giver basis for en rig flora og fauna.

2019 09 21 vestertorup stolsgaard1
Udsigt mod Vesterhavet fra Vester Torup Klit.


Vester Torup Klit

Gutterne fra "Nak & Æd" har naturligvis allerede været i området, som alle andre steder, hvor der er 'noget' at komme efter. Vores ærinde er dog ikke et stykke storvildt til fortæring, men et indblik i naturens detaljer.

Min interesse har i de senere år især kredset om bier og hvepse, og om end der så sent på sæsonen kun er få, aktive arter, var jeg dog forventningsfuld, idet jeg i langt ringere vejr blot en uge forinden havde gjort en del fund.

2019 09 21 vestertorup tolsgaard
Øverst: tv. skovvejbi (Halictus rubicundus) på brandbæger; th. H. rubicundus fortæres af en krabbeedderkop*). Nederst: tv. stor blodbi (Sphecodes albilabris)*); th. hedehumle (Bombus jonellus) på hedelyng.
       


I det solrige vejr var aktiviteten nu tiltaget: Især sås skovvejbi (Halictus rubicundus) i stort antal, bl.a. på brandbæger, gyldenris, hedelyng og røllike, og på en til dels ubevokset skråning med mange flyvehuller sværmede både hanner og hunner i snesevis. Herudover sås enkelte agerhumler, en hedehumle på lyng og på nøgen sandbund hunner af stor blodbi (Sphecodes albilabris) - samt en hel del sandhvepse og vejhvepse. 

2019 09 21 vestertorup stolsgaard2
Hugorm (Vipera berus) på landevejen i Vester Torup Klit. 


Pludselig fik Viktor et telefonopkald fra Solvej, som var gået egne veje. Hun bad os køre ned mod stranden, og her traf vi hende i selskab med en hugorm, som lå midt på vejen. Halen virrede lidt, men vi fandt dog hurtigt ud af, at den var død, om end stadig pæn. Ved hjemkomsten blev den snarest konserveret i sprit, ligesom vi plejer, når vi finder døde slanger.

2019 09 21 vestertorup boddum stolsgaard
Der plukkes bær på havtorn ved Vester Torup Strand og Karl Johan svampe i Boddum Bakker.

Boddum Bakker

Vi plukkede en håndfuld friske bær af havtorn, og så var det tiltrængt med et hurtigt havbad ved Bulbjerg. Herefter kørte vi sydpå til Boddum Bakker, hvor der blev plukket en god portion Karl Johan svampe: Det er jo altid godt at have noget spiseligt med hjem!

2019 09 21 boddom stolsgaard1
Udsigt mod nord fra Kløvenhøj i Boddum Bakker.

Boddum Bakkers vedvarende græsgange er vel vedligeholdt med et ikke for højt græsningstryk, hvilket giver sig udtryk i et overdådigt blomsterflor, hvor bl.a. djævelsbid og tormentil endnu blomstrer flittigt i september. I foråret har jeg tidligere fundet oliebiller her, nu så vi bl.a. markskarnbasse.

2019 09 21 boddom tolsgaard
Tv. Boddum Bakkers nysgerrige køer*). Th. markskarnbasse (Geotrupes spiniger) på en kokasse.

Det var blevet sent på dagen, så insekternes aktivitet var stærkt aftagende, enkelte humlebier fløj dog endnu omkring halv sekstiden, inden vi påbegyndte hjemturen efter en kort, men begivenhedsrig sensommerdag.

2019 09 21 boddom stolsgaard2
Tv. djævelsbid og tormentil blomstrer talrigt. Th. agerhumle (Bombus pascuorum) og jordhumle (B. terrestris) på djævelsbid.
 


Tak til Kent Runge Poulsen for hjælp til bestemmelsen af bier. Alle fotos er taget af forfatteren eller Viktor*) d. 21. sept. 2019. 


Referencer

DR, 2018: Nak & Æd - et krondyr ved Vester Thorup - dr.dk

Fugle og Natur, [2019]: Skovvejbi - fugleognatur.dk

Tolsgaard, S., 2013: Død snog endte i sprit - gejrfuglen.dk

- 2014: På strejftog i Sydthy - gejrfuglen.dk