*24/3 1946 i Aarhus 4/10 2018 i São Paulo

Jens Gregersen & Jørgen Terp Laursen
    

ØBF blev i august kontaktet af en forsker på AU, der har haft Mogens Glass som studievejleder. Han oplyste, at Mogens døde i Brasilien i 2018.

Mogens var en af pionererne omkring det grønne foreningsliv i Østjylland i 1960erne og -70erne. Flere ØBFere kendte Mogens, men det var ikke mange år, vi fik glæde af hans venlighed, underfundige personlighed og faglige viden. Da han havde uddannet sig som biolog, og forskningsmulighederne ikke var gode i Danmark, var det ham naturligt - men i øvrigt usædvanligt dengang - at søge arbejde udenlands. Det blev i Brasilien, hvor han koncentrerede sin karriere om at forske i sit speciale: krybdyrenes åndedræt.

Jens Gregersen har mange gode erindringer om Mogens: Han medvirkede til, at ØBF - oprindeligt DFU - fik styrke, originalitet og engagement. Han havde en stor personlighed og rummede stor hengivenhed - fx overfor mere skæve typer. Samtidig var han fagligt meget overbevisende og ofte i front. Han var meget kunstinteresseret og malede selv. Han besøgte mig på Vorsø i 1989, og jeg havde senest kontakt med ham i 1991. I årene 1968-1973 var jeg ofte på tur med Mogens, hovedsageligt til Brabrand Sø, men også til Kysing, Alrø og Tåstrup Sø - og om vinteren var der uglerne i Søskoven!

Jørgen Terp Laursen husker især følgende tur med Mogens: Vi cyklede til Norsminde og gik langs sydsiden af fjorden. Pludselig blev vi vidne til, at en sølvmåge flere gange fløj højt op med en blåmusling, som den slap over nogle store strandsten i håb om, at den ville gå itu. Mogens mente, at det sjældent var beskrevet, at fugle brugte værktøj ifm. fødesøgning, det ville han efterforske og publicere - og det gjorde han!

2005 mogensglass brasilia
En festligt møde med kollegaer i 2005: Ted Taylor, Jim Hicks, Mogens Glass, Augusto Abe, Tobias Wang, Tadeu Rantin. Foto: Physiology News.

Som forsker var Mogens meget respekteret og produktiv, specielt omkring åndedrættets udvikling hos de vekselvarme hvirveldyr. Siden 1989 var han tilknyttet universitetet i Säo Paulo, og han efterlader sig hustru og en voksen søn i Brasilien. I de senere år udviklede Mogens desværre alkoholrelaterede helbredsproblemer og måtte indstille sit arbejde.

Vi håber, at Mogens i en stille stund har haft tid til at tænke tilbage på sine gamle venner i Aarhus, som siden da har udgjort grundstammen i ØBF.
   

Referencer

Prabook, [2020]: Mogens Lesner Glass - prabook.com

Ramage, A., Taylor, T. & T. Lovick, 2006: Physiology in Brazil - Physiology News 62: 7-10