*24/3 1946 i Aarhus 4/10 2018 i São Paulo

Jens Gregersen, Kaj Halberg & Jørgen Terp Laursen
    

ØBF blev i august 2020 kontaktet af en forsker på AU, der har haft Mogens Glass som studievejleder. Han oplyste, at Mogens døde i Brasilien i 2018.

Mogens var en af pionererne omkring det grønne foreningsliv i Østjylland i 1960erne og -70erne. Med sit store intellekt, sin fantastiske hukommelse og enestående faglige viden var han et lysende eksempel for mange af os andre i foreningslivet.

Men det var ikke mange år, vi fik glæde af Mogens' venlighed, underfundige personlighed og faglige viden, som han villigt delte med os. Da han havde uddannet sig som biolog, og forskningsmulighederne ikke var gode i Danmark, var det ham naturligt - men i øvrigt usædvanligt dengang - at søge arbejde udenlands. Det blev i Brasilien, hvor han koncentrerede sin karriere om at forske i sit speciale: krybdyrenes åndedræt.

Jens Gregersen har mange gode erindringer: Mogens medvirkede til, at ØBF - oprindeligt Natur og Ungdom eller Danmarks Feltbiologiske Ungdomsforening - fik styrke, originalitet og engagement. Han var en stor personlighed og rummede stor hengivenhed - også overfor mere skæve typer. Samtidig var han fagligt meget overbevisende og ofte helt i front. Han var også meget kunstinteresseret og malede selv.

I årene 1968-1973 var jeg ofte på tur med Mogens, hovedsageligt til Brabrand Sø, men også til Kysing Fjord, Alrø og Tåstrup Sø. Det var altid fantastisk at møde Mogens eller være på tur med ham. Der var en andægtig ro over ham - en næsten meditativ ro, som forplantede sig til os andre. 

I vinteren 1968-69 afholdt ØBF en lejr i Skåne. Vi tog natfærgen fra Århus til København og herfra med færgen til Malmö, hvorfra vi cyklede de ca. 30 km til en 'stuga' ved bredden af Fjällfotasjön, som vi delte med Natur og Ungdoms afdeling i København. Det var fantastiske vinterdage med sne og frost, islagte søer og mange ørne, hvilket vi ikke var forvænte med. Nytårsaften var der lidt festivitas, og iført sin grønne regnjakke, kikkerthylster, gummistøvler og med en øl i hånden opførte Mogens en imponerende kosakdans foran stuens kakkelovn - et festligt syn!

Under et ophold i Danmark i 1989 besøgte Mogens os på Vorsø, og jeg havde senest kontakt med ham i 1991.  

1965 fjand knudpedersen
Fjand Camping v. Nissum Fjord, 1965: Mogens Glass, Kaj Halberg, Torben Hviid Nielsen. Foto: Knud Pedersen.  

   
Kaj Halberg
har følgende erindringer: 
I sommeren 1965 havde Torben Hviid Nielsen, Knud Pedersen og jeg fornøjelsen af at tilbringe 14 dage sammen med Mogens omkring Nissum Fjord. Fra campingpladsen i Fjand cyklede vi ud til forskellige lokaliteter omkring fjorden, bl.a. Fjandø, Bøvling Klit og Felsted Kog. Det førte bl.a. til en artikel om ynglefuglene på Fjandø i Natur og Ungdoms foreningsblad. 

I sommeren 1969 tilbragte Finn Lund, min bror Leif og jeg 14 dage sammen med Mogens på Færøerne. Mogens havde lovet Boy Overgaard Nielsen på AU at indsamle myg og stankelben. Men ak, hans medbragte syltetøjsglas var kun let fyldt med sprit, så ved hjemkomten var dyrenes ben faldet af og sad klistret til glassets sider.

1969 nordsoen leifhalberg
På færgen til Færøerne, 1969. Kaj Halberg, Mogens Glass (m. pibe i hånden), Finn Lund. Foto: Leif Halberg.   

    
Og så var der skovhornuglerne i Søskoven ved Brabrand Sø i vintertiden. 
Når møderne var forbi, rejste Mogens sig, klappede på kikkerthylsteret, der sad på skrå fra skulderen til hoften, og sagde: Hmm, er der nogen, der vil med ud at se på ugler i morgen aften? Så var vi mange, der meldte os. Det var jo altid en fornøjelse at være på tur med Mogens og suge af hans viden.

Med sit organisatoriske overblik anbragte han os på diverse poster rundt om Søskoven, hvor vi skulle notere, hvornår uglerne fløj ud og i hvilken retning, mens han selv stod midt på en mark og rakte sin lysmåler op i luften. Det var stemningsfulde skumringer, hvor man aldrig vidste med sikkerhed, hvordan uglerne ville opføre sig. Og vores arbejde var ikke forgæves, for i DOFT skrev Mogens senere en artikel om skovhornuglens udflyvning fra vinterstadet i relation til lysmængden.

soeskoven brabrand jensgregersen
Mogens rækker sin lysmåler op i luften under skovhornuglernes udflyvning fra Søskoven v. Brabrand Sø. Tegning: Jens Gregersen.     

  
Vi var også nogle stykker, der besøgte Mogens i hans hjem på Hellerupvej. Her åbenbaredes hans særegne musiksmag, bl.a. fik vi en prøve på Karlheinz Stockhausen - lidt af en konstrast til den musik, der i mit hjem normalt blev hørt søndag morgen på Giro 413.

Da Mogens besøgte Vorsø i 1989, fortalte han om sit arbejde med krybdyrenes åndedræt. Mogens og hans kolleger i Brasilien tog ud i det store sumpområde Pantanal for at fange kaimaner, som de transporterede hjem til laboratoriet. Jeg spurgte ham, om de ikke var vanskelige at fange, men han svarede: Nej, de er stjernedumme, om natten lyser man dem i øjnene med en lommelygte, og så kaster man sig over dem!

kaiman mogensglass jensgregersen
Mogens kaster sig komplet frygtløs over en kaiman. Tegning: Jens Gregersen, inspireret af Mogens' besøg på Vorsø i 1989.  

   
Jørgen Terp Laursen
erindrer: Jeg husker især en særlig ekskursion med Mogens. 
Vi cyklede til Norsminde og gik langs sydsiden af fjorden. Pludselig blev vi vidner til, hvordan en sølvmåge flere gange fløj højt op med en blåmusling, som den slap over nogle store strandsten i håb om, at den ville gå itu. Mogens mente, at det sjældent var set og beskrevet, at fugle bruger værktøj ifm. fødesøgning. Det ville han efterforske og publicere - og det gjorde han!

2005 mogensglass brasilia
Festli
gt møde med kollegaer i 2005: Ted Taylor, Jim Hicks, Mogens Glass, Augusto Abe, Tobias Wang, Tadeu Rantin. Foto: Physiology News.

  
Som forsker var Mogens meget respekteret og produktiv, specielt omkring åndedrættets udvikling hos de vekselvarme hvirveldyr. Siden 1989 var han tilknyttet universitetet i Säo Paulo, og han efterlader sig hustru og en voksen søn i Brasilien. I de senere år havde Mogens desværre helbredsproblemer og måtte indstille sit arbejde.

Vi håber, at Mogens i en stille stund har haft tid til at tænke tilbage på sine gamle venner i Aarhus, som siden da har udgjort grundstammen i ØBF.
   

Referencer

Prabook, [2020]: Mogens Lesner Glass - prabook.com

Ramage, A., Taylor, T. & T. Lovick, 2006: Physiology in Brazil - Physiology News 62: 7-10