Lørdag d. 20. maj 2023 kl. 10.00

Turleder: Jan Kjærgaard

Mødested: P-pladsen ved Høgdal
(fra Salten Skov følges Stenhulevej og Høgdalvej frem til Høgdal)    

hoegdal hannebuch
Overdrev på Høgdal. Foto: Hanne Buch.

Høgdal er en gammel skovlovringgård, der i dag fungerer som besøgssted. Til gården ligger både overdrev, gammel bønderskov, enge og vandhuller. Et af Midtjyllands bedste overdrev med bl.a. flere orkidearter, mælkeurt, knold-ranunkel og markfrytle strækker sig over et ret stort bakket terræn mod øst.

Herfra kan vi vandre ned gennem et meget variabelt skovstykke med gamle stævnede bøge, vekslende med senere plantet gran, og herfra ud til et artsrigt skovbryn til det største af vandhullerne. Det blev anlagt for ca. 6 år siden, og det vil være interessant at se, hvad der siden har indfundet sig her. Turen rundt bliver således meget omskiftelig, og vi vil få brug for gode folk både udi insekter, edderkopper, vanddyr, større dyr, planter og måske også laver.

En gåtur på højest 4 km, men i særdeles variabelt landskab. Medbring madpakke at nyde undervejs. Hvis det regner, kan vi spise i stalden sammen med gederne.

Hvis nogen vil satse på fælleskørsel fra Aarhus, er der afgang fra P-pladsen foran Viby Kirke kl. 9.00.