Title Filter 
1 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
2 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
3 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
4 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
5 På strejftog i Midtjylland
6 En broget sviptur til Mors
7 Dræber rottegift også rotteædere?
8 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
9 Ulven kommer - eller gør den?
10 Fugle og pattedyr langs landevejen
11 Vild oplevelse med fræk havørn
12 Bænkebider vs. husedderkop
13 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
14 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
15 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
16 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
17 I kølvandet på Gorm og Helga
18 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
19 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
20 De danske kutlinger (Gobiidae)
21 Zombiesneglen - i parasittens vold
22 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
23 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
24 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
25 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
26 Naturrigdom i mit vandhul
27 Hvem æder pragtvandnymferne?
28 Edderkopper på tålt ophold
29 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
30 Naturobservationer på Côte d'Azur
31 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
32 Gøgespyt og skumcikader
33 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
34 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
35 På strejftog i Sydthy
36 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
37 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
38 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
39 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
40 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
41 Sensommer i november - på Jernhatten
42 I seniorjob som city-pedel
43 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
44 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
45 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
46 Resumé af ulvens historie i Danmark
47 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
48 Mårhunde på Djursland - 2012
49 De endemiske firben på De Kanariske Øer
50 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
51 Vinteraktivitet i Universitetsparken
52 Birk og svampe: samarbejde i naturen
53 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
54 Spektakulære fluer i sensommeren
55 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
56 Østerild i tilbageblik
57 Pattedyr på Vorsø - status 2011
58 Projekt troldflagermus
59 Reportage fra Østerild II
60 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
61 En mark ved Kasted/Geding Moser III
62 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
63 En ordentlig mundfuld
64 Anmeldelse: Ude i vildnisset
65 Miljøpolitik og efterlønsdebat
66 De boblende rev ved Hirsholmene
67 Tunø - en opdatering
68 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
69 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
70 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status