Title Filter 
1 Efterårsbier i Nørlund Plantage
2 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
3 Oliebiller på Dragsmur
4 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
5 Urbaniserede snoge
6 Sensommerdag i Thy
7 Højsommervisit på Hjarnø
8 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
9 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
10 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
11 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
12 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
13 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
14 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
15 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
16 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
17 På strejftog i Midtjylland
18 En broget sviptur til Mors
19 Dræber rottegift også rotteædere?
20 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
21 Ulven kommer - eller gør den?
22 Fugle og pattedyr langs landevejen
23 Vild oplevelse med fræk havørn
24 Bænkebider vs. husedderkop
25 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
26 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
27 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
28 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
29 I kølvandet på Gorm og Helga
30 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
31 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
32 De danske kutlinger (Gobiidae)
33 Zombiesneglen - i parasittens vold
34 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
35 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
36 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
37 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
38 Naturrigdom i mit vandhul
39 Hvem æder pragtvandnymferne?
40 Edderkopper på tålt ophold
41 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
42 Naturobservationer på Côte d'Azur
43 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
44 Gøgespyt og skumcikader
45 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
46 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
47 På strejftog i Sydthy
48 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
49 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
50 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
51 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
52 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
53 Sensommer i november - på Jernhatten
54 I seniorjob som city-pedel
55 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
56 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
57 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
58 Resumé af ulvens historie i Danmark
59 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
60 Mårhunde på Djursland - 2012
61 De endemiske firben på De Kanariske Øer
62 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
63 Vinteraktivitet i Universitetsparken
64 Birk og svampe: samarbejde i naturen
65 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
66 Spektakulære fluer i sensommeren
67 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
68 Østerild i tilbageblik
69 Pattedyr på Vorsø - status 2011
70 Projekt troldflagermus
71 Reportage fra Østerild II
72 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
73 En mark ved Kasted/Geding Moser III
74 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
75 En ordentlig mundfuld
76 Anmeldelse: Ude i vildnisset
77 Miljøpolitik og efterlønsdebat
78 De boblende rev ved Hirsholmene
79 Tunø - en opdatering
80 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
81 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
82 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status