Title Filter 
1 Højsommervisit på Hjarnø
2 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
3 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
4 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
5 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
6 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
7 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
8 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
9 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
10 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
11 På strejftog i Midtjylland
12 En broget sviptur til Mors
13 Dræber rottegift også rotteædere?
14 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
15 Ulven kommer - eller gør den?
16 Fugle og pattedyr langs landevejen
17 Vild oplevelse med fræk havørn
18 Bænkebider vs. husedderkop
19 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
20 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
21 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
22 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
23 I kølvandet på Gorm og Helga
24 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
25 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
26 De danske kutlinger (Gobiidae)
27 Zombiesneglen - i parasittens vold
28 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
29 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
30 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
31 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
32 Naturrigdom i mit vandhul
33 Hvem æder pragtvandnymferne?
34 Edderkopper på tålt ophold
35 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
36 Naturobservationer på Côte d'Azur
37 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
38 Gøgespyt og skumcikader
39 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
40 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
41 På strejftog i Sydthy
42 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
43 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
44 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
45 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
46 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
47 Sensommer i november - på Jernhatten
48 I seniorjob som city-pedel
49 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
50 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
51 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
52 Resumé af ulvens historie i Danmark
53 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
54 Mårhunde på Djursland - 2012
55 De endemiske firben på De Kanariske Øer
56 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
57 Vinteraktivitet i Universitetsparken
58 Birk og svampe: samarbejde i naturen
59 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
60 Spektakulære fluer i sensommeren
61 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
62 Østerild i tilbageblik
63 Pattedyr på Vorsø - status 2011
64 Projekt troldflagermus
65 Reportage fra Østerild II
66 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
67 En mark ved Kasted/Geding Moser III
68 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
69 En ordentlig mundfuld
70 Anmeldelse: Ude i vildnisset
71 Miljøpolitik og efterlønsdebat
72 De boblende rev ved Hirsholmene
73 Tunø - en opdatering
74 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
75 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
76 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status