Title Filter 
1 Dræber rottegift også rotteædere?
2 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
3 Ulven kommer - eller gør den?
4 Fugle og pattedyr langs landevejen
5 Vild oplevelse med fræk havørn
6 Bænkebider vs. husedderkop
7 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
8 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
9 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
10 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
11 I kølvandet på Gorm og Helga
12 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
13 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
14 De danske kutlinger (Gobiidae)
15 Zombiesneglen - i parasittens vold
16 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
17 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
18 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
19 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
20 Naturrigdom i mit vandhul
21 Hvem æder pragtvandnymferne?
22 Edderkopper på tålt ophold
23 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
24 Naturobservationer på Côte d'Azur
25 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
26 Gøgespyt og skumcikader
27 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
28 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
29 På strejftog i Sydthy
30 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
31 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
32 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
33 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
34 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
35 Sensommer i november - på Jernhatten
36 I seniorjob som city-pedel
37 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
38 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
39 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
40 Resumé af ulvens historie i Danmark
41 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
42 Mårhunde på Djursland - 2012
43 De endemiske firben på De Kanariske Øer
44 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
45 Vinteraktivitet i Universitetsparken
46 Birk og svampe: samarbejde i naturen
47 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
48 Spektakulære fluer i sensommeren
49 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
50 Østerild i tilbageblik
51 Pattedyr på Vorsø - status 2011
52 Projekt troldflagermus
53 Reportage fra Østerild II
54 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
55 En mark ved Kasted/Geding Moser III
56 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
57 En ordentlig mundfuld
58 Anmeldelse: Ude i vildnisset
59 Miljøpolitik og efterlønsdebat
60 De boblende rev ved Hirsholmene
61 Tunø - en opdatering
62 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
63 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
64 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status