Title Filter 
1 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
2 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
3 På strejftog i Midtjylland
4 En broget sviptur til Mors
5 Dræber rottegift også rotteædere?
6 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
7 Ulven kommer - eller gør den?
8 Fugle og pattedyr langs landevejen
9 Vild oplevelse med fræk havørn
10 Bænkebider vs. husedderkop
11 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
12 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
13 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
14 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
15 I kølvandet på Gorm og Helga
16 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
17 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
18 De danske kutlinger (Gobiidae)
19 Zombiesneglen - i parasittens vold
20 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
21 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
22 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
23 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
24 Naturrigdom i mit vandhul
25 Hvem æder pragtvandnymferne?
26 Edderkopper på tålt ophold
27 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
28 Naturobservationer på Côte d'Azur
29 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
30 Gøgespyt og skumcikader
31 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
32 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
33 På strejftog i Sydthy
34 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
35 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
36 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
37 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
38 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
39 Sensommer i november - på Jernhatten
40 I seniorjob som city-pedel
41 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
42 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
43 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
44 Resumé af ulvens historie i Danmark
45 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
46 Mårhunde på Djursland - 2012
47 De endemiske firben på De Kanariske Øer
48 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
49 Vinteraktivitet i Universitetsparken
50 Birk og svampe: samarbejde i naturen
51 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
52 Spektakulære fluer i sensommeren
53 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
54 Østerild i tilbageblik
55 Pattedyr på Vorsø - status 2011
56 Projekt troldflagermus
57 Reportage fra Østerild II
58 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
59 En mark ved Kasted/Geding Moser III
60 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
61 En ordentlig mundfuld
62 Anmeldelse: Ude i vildnisset
63 Miljøpolitik og efterlønsdebat
64 De boblende rev ved Hirsholmene
65 Tunø - en opdatering
66 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
67 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
68 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status