Title Filter 
1 Sen ekspedition til Fænø Kalv
2 Fasankokkens jul
3 Undersøgelse af Uglegylp fra Ertbjerg ved Dybe
4 Hurtig visit på Hirsholm: verdensnaturarv i miniature
5 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
6 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
7 Efterårsbier i Nørlund Plantage
8 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
9 Oliebiller på Dragsmur
10 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
11 Urbaniserede snoge
12 Sensommerdag i Thy
13 Højsommervisit på Hjarnø
14 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
15 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
16 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
17 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
18 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
19 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
20 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
21 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
22 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
23 På strejftog i Midtjylland
24 En broget sviptur til Mors
25 Dræber rottegift også rotteædere?
26 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
27 Ulven kommer - eller gør den?
28 Fugle og pattedyr langs landevejen
29 Vild oplevelse med fræk havørn
30 Bænkebider vs. husedderkop
31 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
32 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
33 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
34 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
35 I kølvandet på Gorm og Helga
36 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
37 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
38 De danske kutlinger (Gobiidae)
39 Zombiesneglen - i parasittens vold
40 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
41 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
42 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
43 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
44 Naturrigdom i mit vandhul
45 Hvem æder pragtvandnymferne?
46 Edderkopper på tålt ophold
47 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
48 Naturobservationer på Côte d'Azur
49 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
50 Gøgespyt og skumcikader
51 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
52 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
53 På strejftog i Sydthy
54 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
55 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
56 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
57 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
58 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
59 Sensommer i november - på Jernhatten
60 I seniorjob som city-pedel
61 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
62 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
63 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
64 Resumé af ulvens historie i Danmark
65 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
66 Mårhunde på Djursland - 2012
67 De endemiske firben på De Kanariske Øer
68 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
69 Vinteraktivitet i Universitetsparken
70 Birk og svampe: samarbejde i naturen
71 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
72 Spektakulære fluer i sensommeren
73 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
74 Østerild i tilbageblik
75 Pattedyr på Vorsø - status 2011
76 Projekt troldflagermus
77 Reportage fra Østerild II
78 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
79 En mark ved Kasted/Geding Moser III
80 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
81 En ordentlig mundfuld
82 Anmeldelse: Ude i vildnisset
83 Miljøpolitik og efterlønsdebat
84 De boblende rev ved Hirsholmene
85 Tunø - en opdatering
86 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
87 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
88 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status
89 Om verdens største ørentvist
90 En undersøgelse af døgnrytmen hos frøer & andre smådyr i en højmose