Title Filter 
1 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
2 Ulven kommer - eller gør den?
3 Fugle og pattedyr langs landevejen
4 Vild oplevelse med fræk havørn
5 Bænkebider vs. husedderkop
6 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
7 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
8 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
9 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
10 I kølvandet på Gorm og Helga
11 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
12 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
13 De danske kutlinger (Gobiidae)
14 Zombiesneglen - i parasittens vold
15 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
16 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
17 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
18 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
19 Naturrigdom i mit vandhul
20 Hvem æder pragtvandnymferne?
21 Edderkopper på tålt ophold
22 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
23 Naturobservationer på Côte d'Azur
24 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
25 Gøgespyt og skumcikader
26 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
27 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
28 På strejftog i Sydthy
29 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
30 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
31 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
32 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
33 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
34 Sensommer i november - på Jernhatten
35 I seniorjob som city-pedel
36 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
37 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
38 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
39 Resumé af ulvens historie i Danmark
40 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
41 Mårhunde på Djursland - 2012
42 De endemiske firben på De Kanariske Øer
43 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
44 Vinteraktivitet i Universitetsparken
45 Birk og svampe: samarbejde i naturen
46 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
47 Spektakulære fluer i sensommeren
48 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
49 Østerild i tilbageblik
50 Pattedyr på Vorsø - status 2011
51 Projekt troldflagermus
52 Reportage fra Østerild II
53 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
54 En mark ved Kasted/Geding Moser III
55 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
56 En ordentlig mundfuld
57 Anmeldelse: Ude i vildnisset
58 Miljøpolitik og efterlønsdebat
59 De boblende rev ved Hirsholmene
60 Tunø - en opdatering
61 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
62 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
63 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status