Title Filter 
1 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
2 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
3 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
4 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
5 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
6 På strejftog i Midtjylland
7 En broget sviptur til Mors
8 Dræber rottegift også rotteædere?
9 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
10 Ulven kommer - eller gør den?
11 Fugle og pattedyr langs landevejen
12 Vild oplevelse med fræk havørn
13 Bænkebider vs. husedderkop
14 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
15 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
16 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
17 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
18 I kølvandet på Gorm og Helga
19 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
20 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
21 De danske kutlinger (Gobiidae)
22 Zombiesneglen - i parasittens vold
23 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
24 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
25 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
26 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
27 Naturrigdom i mit vandhul
28 Hvem æder pragtvandnymferne?
29 Edderkopper på tålt ophold
30 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
31 Naturobservationer på Côte d'Azur
32 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
33 Gøgespyt og skumcikader
34 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
35 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
36 På strejftog i Sydthy
37 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
38 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
39 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
40 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
41 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
42 Sensommer i november - på Jernhatten
43 I seniorjob som city-pedel
44 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
45 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
46 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
47 Resumé af ulvens historie i Danmark
48 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
49 Mårhunde på Djursland - 2012
50 De endemiske firben på De Kanariske Øer
51 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
52 Vinteraktivitet i Universitetsparken
53 Birk og svampe: samarbejde i naturen
54 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
55 Spektakulære fluer i sensommeren
56 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
57 Østerild i tilbageblik
58 Pattedyr på Vorsø - status 2011
59 Projekt troldflagermus
60 Reportage fra Østerild II
61 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
62 En mark ved Kasted/Geding Moser III
63 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
64 En ordentlig mundfuld
65 Anmeldelse: Ude i vildnisset
66 Miljøpolitik og efterlønsdebat
67 De boblende rev ved Hirsholmene
68 Tunø - en opdatering
69 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
70 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
71 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status