Title Filter 
1 Urbaniserede snoge
2 Sensommerdag i Thy
3 Højsommervisit på Hjarnø
4 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
5 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
6 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
7 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
8 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
9 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
10 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
11 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
12 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
13 På strejftog i Midtjylland
14 En broget sviptur til Mors
15 Dræber rottegift også rotteædere?
16 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
17 Ulven kommer - eller gør den?
18 Fugle og pattedyr langs landevejen
19 Vild oplevelse med fræk havørn
20 Bænkebider vs. husedderkop
21 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
22 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
23 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
24 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
25 I kølvandet på Gorm og Helga
26 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
27 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
28 De danske kutlinger (Gobiidae)
29 Zombiesneglen - i parasittens vold
30 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
31 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
32 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
33 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
34 Naturrigdom i mit vandhul
35 Hvem æder pragtvandnymferne?
36 Edderkopper på tålt ophold
37 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
38 Naturobservationer på Côte d'Azur
39 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
40 Gøgespyt og skumcikader
41 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
42 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
43 På strejftog i Sydthy
44 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
45 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
46 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
47 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
48 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
49 Sensommer i november - på Jernhatten
50 I seniorjob som city-pedel
51 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
52 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
53 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
54 Resumé af ulvens historie i Danmark
55 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
56 Mårhunde på Djursland - 2012
57 De endemiske firben på De Kanariske Øer
58 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
59 Vinteraktivitet i Universitetsparken
60 Birk og svampe: samarbejde i naturen
61 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
62 Spektakulære fluer i sensommeren
63 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
64 Østerild i tilbageblik
65 Pattedyr på Vorsø - status 2011
66 Projekt troldflagermus
67 Reportage fra Østerild II
68 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
69 En mark ved Kasted/Geding Moser III
70 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
71 En ordentlig mundfuld
72 Anmeldelse: Ude i vildnisset
73 Miljøpolitik og efterlønsdebat
74 De boblende rev ved Hirsholmene
75 Tunø - en opdatering
76 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
77 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
78 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status