Title Filter 
1 Bestemmelse af dværgflagermus (Pipistrellus sp.)
2 Tidlig april i Sydthy
3 Selvgroet skov på Skagens Gren
4 Om verdens største ørentvist
5 En undersøgelse af døgnrytmen hos frøer & andre smådyr i en højmose
6 Sen ekspedition til Fænø Kalv
7 Fasankokkens jul
8 Undersøgelse af Uglegylp fra Ertbjerg ved Dybe
9 Hurtig visit på Hirsholm: verdensnaturarv i miniature
10 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
11 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
12 Efterårsbier i Nørlund Plantage
13 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
14 Oliebiller på Dragsmur
15 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
16 Urbaniserede snoge
17 Sensommerdag i Thy
18 Højsommervisit på Hjarnø
19 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
20 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
21 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
22 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
23 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
24 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
25 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
26 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
27 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
28 På strejftog i Midtjylland
29 En broget sviptur til Mors
30 Dræber rottegift også rotteædere?
31 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
32 Ulven kommer - eller gør den?
33 Fugle og pattedyr langs landevejen
34 Vild oplevelse med fræk havørn
35 Bænkebider vs. husedderkop
36 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
37 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
38 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
39 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
40 I kølvandet på Gorm og Helga
41 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
42 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
43 De danske kutlinger (Gobiidae)
44 Zombiesneglen - i parasittens vold
45 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
46 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
47 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
48 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
49 Naturrigdom i mit vandhul
50 Hvem æder pragtvandnymferne?
51 Edderkopper på tålt ophold
52 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
53 Naturobservationer på Côte d'Azur
54 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
55 Gøgespyt og skumcikader
56 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
57 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
58 På strejftog i Sydthy
59 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
60 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
61 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
62 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
63 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
64 Sensommer i november - på Jernhatten
65 I seniorjob som city-pedel
66 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
67 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
68 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
69 Resumé af ulvens historie i Danmark
70 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
71 Mårhunde på Djursland - 2012
72 De endemiske firben på De Kanariske Øer
73 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
74 Vinteraktivitet i Universitetsparken
75 Birk og svampe: samarbejde i naturen
76 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
77 Spektakulære fluer i sensommeren
78 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
79 Østerild i tilbageblik
80 Pattedyr på Vorsø - status 2011
81 Projekt troldflagermus
82 Reportage fra Østerild II
83 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
84 En mark ved Kasted/Geding Moser III
85 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
86 En ordentlig mundfuld
87 Anmeldelse: Ude i vildnisset
88 Miljøpolitik og efterlønsdebat
89 De boblende rev ved Hirsholmene
90 Tunø - en opdatering
91 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
92 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
93 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status