Title Filter 
1 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
2 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
3 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
4 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
5 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
6 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
7 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
8 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
9 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
10 På strejftog i Midtjylland
11 En broget sviptur til Mors
12 Dræber rottegift også rotteædere?
13 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
14 Ulven kommer - eller gør den?
15 Fugle og pattedyr langs landevejen
16 Vild oplevelse med fræk havørn
17 Bænkebider vs. husedderkop
18 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
19 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
20 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
21 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
22 I kølvandet på Gorm og Helga
23 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
24 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
25 De danske kutlinger (Gobiidae)
26 Zombiesneglen - i parasittens vold
27 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
28 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
29 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
30 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
31 Naturrigdom i mit vandhul
32 Hvem æder pragtvandnymferne?
33 Edderkopper på tålt ophold
34 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
35 Naturobservationer på Côte d'Azur
36 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
37 Gøgespyt og skumcikader
38 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
39 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
40 På strejftog i Sydthy
41 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
42 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
43 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
44 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
45 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
46 Sensommer i november - på Jernhatten
47 I seniorjob som city-pedel
48 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
49 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
50 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
51 Resumé af ulvens historie i Danmark
52 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
53 Mårhunde på Djursland - 2012
54 De endemiske firben på De Kanariske Øer
55 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
56 Vinteraktivitet i Universitetsparken
57 Birk og svampe: samarbejde i naturen
58 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
59 Spektakulære fluer i sensommeren
60 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
61 Østerild i tilbageblik
62 Pattedyr på Vorsø - status 2011
63 Projekt troldflagermus
64 Reportage fra Østerild II
65 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
66 En mark ved Kasted/Geding Moser III
67 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
68 En ordentlig mundfuld
69 Anmeldelse: Ude i vildnisset
70 Miljøpolitik og efterlønsdebat
71 De boblende rev ved Hirsholmene
72 Tunø - en opdatering
73 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
74 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
75 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status