Title Filter 
1 En broget sviptur til Mors
2 Dræber rottegift også rotteædere?
3 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
4 Ulven kommer - eller gør den?
5 Fugle og pattedyr langs landevejen
6 Vild oplevelse med fræk havørn
7 Bænkebider vs. husedderkop
8 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
9 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
10 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
11 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
12 I kølvandet på Gorm og Helga
13 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
14 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
15 De danske kutlinger (Gobiidae)
16 Zombiesneglen - i parasittens vold
17 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
18 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
19 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
20 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
21 Naturrigdom i mit vandhul
22 Hvem æder pragtvandnymferne?
23 Edderkopper på tålt ophold
24 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
25 Naturobservationer på Côte d'Azur
26 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
27 Gøgespyt og skumcikader
28 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
29 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
30 På strejftog i Sydthy
31 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
32 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
33 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
34 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
35 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
36 Sensommer i november - på Jernhatten
37 I seniorjob som city-pedel
38 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
39 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
40 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
41 Resumé af ulvens historie i Danmark
42 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
43 Mårhunde på Djursland - 2012
44 De endemiske firben på De Kanariske Øer
45 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
46 Vinteraktivitet i Universitetsparken
47 Birk og svampe: samarbejde i naturen
48 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
49 Spektakulære fluer i sensommeren
50 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
51 Østerild i tilbageblik
52 Pattedyr på Vorsø - status 2011
53 Projekt troldflagermus
54 Reportage fra Østerild II
55 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
56 En mark ved Kasted/Geding Moser III
57 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
58 En ordentlig mundfuld
59 Anmeldelse: Ude i vildnisset
60 Miljøpolitik og efterlønsdebat
61 De boblende rev ved Hirsholmene
62 Tunø - en opdatering
63 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
64 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
65 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status