Title Filter 
1 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
2 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
3 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
4 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
5 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
6 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
7 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
8 På strejftog i Midtjylland
9 En broget sviptur til Mors
10 Dræber rottegift også rotteædere?
11 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
12 Ulven kommer - eller gør den?
13 Fugle og pattedyr langs landevejen
14 Vild oplevelse med fræk havørn
15 Bænkebider vs. husedderkop
16 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
17 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
18 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
19 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
20 I kølvandet på Gorm og Helga
21 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
22 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
23 De danske kutlinger (Gobiidae)
24 Zombiesneglen - i parasittens vold
25 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
26 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
27 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
28 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
29 Naturrigdom i mit vandhul
30 Hvem æder pragtvandnymferne?
31 Edderkopper på tålt ophold
32 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
33 Naturobservationer på Côte d'Azur
34 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
35 Gøgespyt og skumcikader
36 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
37 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
38 På strejftog i Sydthy
39 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
40 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
41 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
42 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
43 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
44 Sensommer i november - på Jernhatten
45 I seniorjob som city-pedel
46 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
47 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
48 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
49 Resumé af ulvens historie i Danmark
50 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
51 Mårhunde på Djursland - 2012
52 De endemiske firben på De Kanariske Øer
53 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
54 Vinteraktivitet i Universitetsparken
55 Birk og svampe: samarbejde i naturen
56 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
57 Spektakulære fluer i sensommeren
58 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
59 Østerild i tilbageblik
60 Pattedyr på Vorsø - status 2011
61 Projekt troldflagermus
62 Reportage fra Østerild II
63 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
64 En mark ved Kasted/Geding Moser III
65 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
66 En ordentlig mundfuld
67 Anmeldelse: Ude i vildnisset
68 Miljøpolitik og efterlønsdebat
69 De boblende rev ved Hirsholmene
70 Tunø - en opdatering
71 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
72 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
73 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status