Title Filter 
1 Oliebiller på Dragsmur
2 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
3 Urbaniserede snoge
4 Sensommerdag i Thy
5 Højsommervisit på Hjarnø
6 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
7 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
8 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
9 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
10 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
11 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
12 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
13 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
14 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
15 På strejftog i Midtjylland
16 En broget sviptur til Mors
17 Dræber rottegift også rotteædere?
18 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
19 Ulven kommer - eller gør den?
20 Fugle og pattedyr langs landevejen
21 Vild oplevelse med fræk havørn
22 Bænkebider vs. husedderkop
23 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
24 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
25 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
26 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
27 I kølvandet på Gorm og Helga
28 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
29 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
30 De danske kutlinger (Gobiidae)
31 Zombiesneglen - i parasittens vold
32 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
33 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
34 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
35 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
36 Naturrigdom i mit vandhul
37 Hvem æder pragtvandnymferne?
38 Edderkopper på tålt ophold
39 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
40 Naturobservationer på Côte d'Azur
41 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
42 Gøgespyt og skumcikader
43 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
44 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
45 På strejftog i Sydthy
46 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
47 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
48 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
49 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
50 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
51 Sensommer i november - på Jernhatten
52 I seniorjob som city-pedel
53 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
54 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
55 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
56 Resumé af ulvens historie i Danmark
57 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
58 Mårhunde på Djursland - 2012
59 De endemiske firben på De Kanariske Øer
60 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
61 Vinteraktivitet i Universitetsparken
62 Birk og svampe: samarbejde i naturen
63 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
64 Spektakulære fluer i sensommeren
65 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
66 Østerild i tilbageblik
67 Pattedyr på Vorsø - status 2011
68 Projekt troldflagermus
69 Reportage fra Østerild II
70 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
71 En mark ved Kasted/Geding Moser III
72 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
73 En ordentlig mundfuld
74 Anmeldelse: Ude i vildnisset
75 Miljøpolitik og efterlønsdebat
76 De boblende rev ved Hirsholmene
77 Tunø - en opdatering
78 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
79 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
80 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status