Title Filter 
1 Vinteraktive bækløbere og den store konjunktion
2 Observationer af sjældne fisk omkring Aarhus
3 Efterårsbier i Nørlund Plantage
4 Odder ynglende i 5-stjernet bolig
5 Oliebiller på Dragsmur
6 Fødevalg hos et par af stor hornugle (Bubo bubo)
7 Urbaniserede snoge
8 Sensommerdag i Thy
9 Højsommervisit på Hjarnø
10 Moesgårdskovene som urørt skov – realistisk?
11 Kontroverser omkring den trehornede skarnbasse (Typhaeus typhoeus)
12 Strandskaden - en tidlig forårsbebuder
13 Akut behov for naturpleje i Ørsted Bakker
14 Sejhval (Balaenoptera borealis) på turné i Mariager Fjord
15 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 4: Tunø
16 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 3: Endelave
17 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 2: Vejrø
18 Midsommer-odyssé i Kattegat-øhavet - 1: Samsø
19 På strejftog i Midtjylland
20 En broget sviptur til Mors
21 Dræber rottegift også rotteædere?
22 Fugle og andre observationer på Lewis and Harris
23 Ulven kommer - eller gør den?
24 Fugle og pattedyr langs landevejen
25 Vild oplevelse med fræk havørn
26 Bænkebider vs. husedderkop
27 Tyndakset gøgeurt truet ved Vilhelmsborg Dam
28 Allike vs. husskade (Corvus monedula vs. Pica pica)
29 Fokus på de danske vejhvepse (Pompilidae)
30 Truet lokalitet: Uldrup Bakker
31 I kølvandet på Gorm og Helga
32 Perleuglen (Aegolius funereus) - skovens ugle
33 Møde med sortbrynet albatros på Agger Tange
34 De danske kutlinger (Gobiidae)
35 Zombiesneglen - i parasittens vold
36 Sortbæger - en mulig kilde til ny antibiotika?
37 Lidt mere om egebukken i Nordeuropa
38 Egebuk (Cerambyx cerdo) fundet i importeret træ
39 Ismåge (Pagophila eburnea) på sjældent besøg
40 Naturrigdom i mit vandhul
41 Hvem æder pragtvandnymferne?
42 Edderkopper på tålt ophold
43 Uventet møde med biulven (Philanthus triangulum)
44 Naturobservationer på Côte d'Azur
45 To sjældne bier fundet på Skamlingsbanken
46 Gøgespyt og skumcikader
47 Vejhveps vs. edderkop - et hverdagsdrama på skovstien
48 Klasefluen (Atherix ibis) yngler under broer - netop nu
49 På strejftog i Sydthy
50 Tågens slørvinge (Taeniopteryx nebulosa) varsler forår
51 Nordvestjysk fund af gulgrøn sumpcikade (Cicadella lasiocarpae)
52 Istænder - et nyt fænomen eller bare overset?
53 Isslørvingen (Capnia bifrons) har forårskuller
54 Ynglekoloni af dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus) i Borre
55 Sensommer i november - på Jernhatten
56 I seniorjob som city-pedel
57 Rudetæge (Syromastus rhombeus) fundet på Langeland
58 Klitsandtæge (Phimodera humeralis) fundet i Østjylland
59 På sporet af Bidstrupulven og den skæve bane
60 Resumé af ulvens historie i Danmark
61 Dværghornugle (Otus scops) registreret i Østjylland
62 Mårhunde på Djursland - 2012
63 De endemiske firben på De Kanariske Øer
64 Pensionerede sumpskildpadder i Stadionsøerne
65 Vinteraktivitet i Universitetsparken
66 Birk og svampe: samarbejde i naturen
67 Redningsplan for kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark
68 Spektakulære fluer i sensommeren
69 Danske fund af gulrandet fladløber (Nebria livida)
70 Østerild i tilbageblik
71 Pattedyr på Vorsø - status 2011
72 Projekt troldflagermus
73 Reportage fra Østerild II
74 Pragtløbebiller og andre leddyr ved Gyttegård Plantage
75 En mark ved Kasted/Geding Moser III
76 Blåplettet stålorm (Anguis fragilis colchius)
77 En ordentlig mundfuld
78 Anmeldelse: Ude i vildnisset
79 Miljøpolitik og efterlønsdebat
80 De boblende rev ved Hirsholmene
81 Tunø - en opdatering
82 Gejrfuglen retro: Halvfjerdsernes himmelstorm
83 Flittige bier og klodsede oliebiller - så er det forår!
84 Skarven i Danmark og den nye forvaltningsplan - en status