Torsdag d. 19. jan. 2023 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bem: MindLab (det gamle auditorium) - indgang via hovedindgangen) 

   

Foredrag ved Jørgen Terp Laursen.

Der fokuseres på indvandring og bestandsudvikling hos rød glente (Malvus malvus) i Østjylland frem til i dag efter arten genindvandrede omkring 1970 samt konflikter og trusler m.m.

Da Rød glente er endemisk for Europa, har vi et særligt ansvar for at beskytte arten. Men hvordan klarer glenten sig i Europa og hvordan ser fremtiden ud for den smukke rovfugl? Det omtales også i foredraget.

Hvis tiden tillader det, vil JTL også give en kort status for de øvrige ynglende rovfuglearter i Danmark.

Ingen tilmelding og gratis entré.

2022 milvus milvus jtlaursen 

 

Torsdag d. 1. dec. 2022, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

    

Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf;)

På ØBF's julemøde kan du vise billeder (max. 50/person), vise videoklip og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- eller udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2022 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest d. 28/11 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som er sprechstallmeister for mødet.

julemoede.oebf
   

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder taget i det år, hvor konkurrencen afvikles, og personligt fremmøde er en betingelse for at deltage.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie.

- ØBF viser vinderbillederne på foreningens hjemmeside.

    

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

julemoede.oebf2

 

Lørdag d. 8. okt. 2022 kl. 13.00-17.40: Møde/Event/Foredrag

Aud. F184, Bygning 1533, Ny Munkegade 118, Aarhus Universitet

  

De grønne foreninger holder fælles temadag med foredrag om, hvordan man ud fra forskellige forudsætninger og synspunkter forestiller sig Danmark skal se ud i fremtiden, og hvordan vi sikrer plads til naturen.

Program og tilmelding uden buffet (gratis) findes via dette link >

DOF Østjylland

Der er fortsat primo oktober en del billetter tilbage!
   

2022-10-02-st

 

Publiceret d. 6. dec. 2021


ØBF's bestyrelse beklager det virvar, der opstod omkring afholdelsen/aflysningen af julemødet.

Trods aflysningen mundede torsdag aften ud i et lille julearrangement: Et par bestyrelsesmedlemmer og en håndfuld velkendte medlemmer, som ikke havde set aflysningen på gejrfuglen.dk, dukkede op, hvorefter Jørgen Terp Laursen og Jens Maarbjerg viste nogle fine billeder, og der var kaffe & kage - dog måtte vi undvære gløgg ..

Den generelle usikkerhed omkring afholdelsen af foreningsmøder grundet den fortsatte Corona-pandemi gør det fortsat vanskeligt at organisere sådanne møder. Men vi må se fremad!

ØBFs bestyrelse ønsker hermed alle Glædelig Jul & Godt Nytår i håb om, at vi atter kan mødes i det nye år.

julelys3

 

OBS OBS: Bestyrelsen har besluttet at aflyse det traditionelle julearrangement!
     

Vi beklager den sene udmelding, som skyldes den hurtigt omsiggribende Corona-epidemi.

Lokalet i BioX vil dog være åbent omkring det hidtil forventede åbningstidspunkt kl. 19.30 og en repræsentant for bestyrelsen til stede for det tilfælde, at nogle måske dukker op - og der vil være kaffe og kage til eventuelle fremmødte.

Fotokonkurrencen blandt de fremsendte billeder ser vi os nødsaget til at lade bestyrelsen afgøre internt. Og vinderbillederne vil som sædvanligt blive vist her på gejrfuglen.dk ;-)

2021 julelys oebf

 
More Articles...