Torsdag den 28. febr. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

 
Valg af bestyrelse m.m.

Danske Banks hvidvaskningsskandaler har pt. ramt ØBF hårdt på økonomien. Nærmere orientering på generalforsamlingen.


Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Forslag til dagsorden indsendes senest 15. febr. til Jørgen Terp Laursen.

Som meddelt i det senest mailede nyhedsbrev har formanden fremsat forslag til modernisering af ØBF's love, som du kan se via: KLIK HER 

ØBF's hidtil gældende love kan du finde via Gejrfuglen's øverste bjælke: KONTAKT > ØBF's love  

Efter generalforsamlingen vil formand Jørgen Terp Laursen fortælle om Projekt Rød Glente i Østjylland i 2018. Du er også velkommen med et lille indlæg - i givet fald kontakt JTL.

2018 oerting jtlaursen
Rød glente (Milvus milvus) ved Ørting, sommeren 2018. Foto: Jørgen Terp Laursen.

 

Tirsdag d. 29. jan. 2019 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Aftenens foredragsholder, Christian A. Jensen, besøgte i februar 2017 Ghana i fjorten dage med ophold i en række af landets  nationalparker, fra kystlaguner over regnskov til tørre buskstepper.

Ghana er et af de vestafrikanske lande, hvor mange af vore hjemmehørende ynglefugle tilbringer vinteren. Fuglefaunaen er righoldig og varieret, det lykkedes bl.a. at opleve ni arter biædere, elleve arter isfugle og ikke mindst Ghanas ”kronjuvel”, gulhovedet kragedrossel (engelsk: white-necked rockfowl), i skumringen ved klippehulerne ved Bonkuro.

2017 ghana chrjensen
Gulhovedet kragedrossel (Picathartes gymnocephalus). Foto: Chr. A. Jensen.


Foredraget afholdes i samarbjede med DOF Østjylland.


Referencer

Wikipedia, [2018]: White-necked rockfowl - en.wikipedia.org 

 

Torsdag d. 6. dec. 2018, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf;)

På ØBF's julemøde kan du vise billeder (max. 50/person) og fortælle (max. 15 min./person) om dine store eller små naturoplevelser fra ind- eller udland i året der gik. Ønsker du blot at fortælle om en naturoplevelse, skal du heller ikke ikke holde dig tilbage.

Find desuden dine allerbedste fotos fra 2018 frem til konkurrencen (se nedenfor) og mail dem senest d. 3/12 til Søren Brandt ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. 

julemoede oebf

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, hver deltager kan dog max. vinde én præmie. ØBF fremsender ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, må man kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

Velkommen til et hyggeligt julemøde!

 

Torsdag d. 15. nov. 2018 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Foredrag ved Søren Højager. I januar 2018 tilbragte Søren og Hanne 14 dage i Sri Lanka (tidligere Ceylon) primært med fokus rettet mod naturen. Og her er mulighederne ganske store, bl.a. rummer landet et uventet stort antal endemiske arter til trods for placering tæt op ad Indien. Der vil blive vist billeder fra en række nationalparker og naturområder i den sydlige del af landet, og givet svar på spørgsmålene under de to, nedenstående introduktions-billeder.

2018 srilanka shoejager1
Sri-lankanske elefanter på landevejen: Hvem har vigepligt her? Foto: S. Højager.

2018 srilanka shoejager2

Kobra (Naja naja): Og er der hér tale om tvungen vigepligt? Foto: S. Højager.

 

Torsdag d. 4. okt. 2018 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)


Foredrag ved Allan Janniche. Allan og Lissi har tilbragt 61 dage i Sverige i 2017: I april 14 dage i Uppland, Närke og Vestergötland; i maj syv dage på Öland med besøg på Högby Pirfyr, Kappeludden, Lilla Horns Löväng og andre lokaliteter, som kun sjældent præsenteres ved foredrag; i juli 21 dage i Jämtland, Lappland, Dalarna, Närke og Skåne; og endelig i oktober tolv dage på Gotland.

2017 alvange dalalven ajanniche
Älvänge ved Dalälven, Gysing; april 2017. Foto: Allan Janniche.


Öland og Gotland er kendt for deres orkideér, men Jämtland står ikke tilbage med forekomster af brunkulle, fruesko, flueblomst og mange andre i kalkrige områder som Vikekäret, Vackermyren og Tysjöarna. Stenkenjokk er et let tilgængeligt fjeldområde, hvor vejen åbnes på Sveriges nationaldag 6. juni, og så er det lige meget, om sneplove skal køre i døgndrift i dagevis, for at ruten kan blive farbar!

2017 hogbypirfyr oland ajanninche
Högby Pirfyr, Öland; maj 2017. Foto: Allan Janniche.


En fuglesø, som nok står lidt i skyggen af Hornborgasjön og Tåkern er Kvismaren, men den kunne passende indgå i ”de tre store fuglesøer”. Endelig kommer vi på tur i to af Sveriges Nationalparker; Hamre i Härjedalen med bl.a. hjerpe og tretået spætte; og Garphyttan i Närke, et gammelt kulturlandskab med blomsterrige enge. Vi kommer også forbi Öland i maj og Gotland i oktober.

DOF er inviteret til foredraget.

2017 stenkenjokk  jamtland ajanniche
Stenkenjokk, Jämtland; juli 2017. Foto: Allan Janniche.


 
More Articles...