Torsdag d. 23 marts 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Tom Nygaard Kristensen, en af Danmarks dygtigste sommerfuglekendere, fortæller ledsaget af digitale fotos om sine og Morten Mølgaards rejser i 2015 til Grækenland og Madeira samt en smuttur til det sydlige Sverige.

2015 greece tomnygaard
Orange citronsommerfugl (Gonepteryx cleopatra); Grækenland, 2015. Foto: Tom Nygaard Kristensen.
 

Som sædvanligt viser Tom fine billeder af først og fremmest dagsommerfugle, herunder sjældne og endemiske arter samt af planter, fæ og folk, b.la. Fred Flintstone. Et foredrag også for sommerfugleatlas-folk.

2015 madeira tomnygaard
Madeira-firben (Teira dugesii); er Madeiras eneste hjemmehørende firben. Foto: Tom Nygaard Kristensen.

 

Lørdag d. 18. marts 2017 - Møde på Naturhistorisk Museum kl. 13


Program

Kl. 13.00-13.15: Velkomst

Kl. 13.15-13.40: Nina Larsen Saarnak: Kampen for frie kyster

Kl. 13.40-14.05: Ane Kirstine Brunbjerg: De danske klitter - hvilken rolle spiller naturlig dynamik?

Kl. 14.05-14.30: Ole Knudsen: Klitforvaltning hos Naturstyrelsen Blåvandshuk

Kl. 14.30-14.50: PAUSE m. kaffe/te og kage

Kl. 14.50-15.15: Kaija Jumppanen Andersen: Kystudvikling under et skiftende klima

Kl. 15.15-15.40: Ulf Berthelsen: Konflikter i forbindelse med den rekreative brug

Kl. 15.40-16.05: Marianne Holmer: Sletter havet alle spor? Tilbagevenden af en kystlagune

Kl. 16.05-16.25: PAUSE

Kl. 16.25-16.50: Henrik Schjødt Kristensen: Rynket rose - den største trussel mod dansk kystnær natur

Kl.: 16.50-17.15: Philippe Provencal: De danske stenrev - naturområder eller stenbrud

Kl.: 17.15-17.40: Jakob Tougaard: Krigen om sælerne

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet - skal ske senest d. 10. marts til Eva Kullberg. Prisen (excl. Drikkevarer, der kan købes på stedet) er kr. 180, som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn.


Læs mere om de enkelte foredrag her


Arrangører: Naturhistorisk Museum; Dansk Ornitologisk Forening, Lokal-afdelingen for Østjylland (DOF); Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF); Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF); Østjysk Biologisk Forening (ØBF); Foreningen til Svampekundskabens Fremme; Danmarks Naturfrednings-forening, Aarhus-afdelingen (DN).

 

Torsdag d. 23. febr. 2017, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

   
Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Jørgen Terp Laursen (formand), Jan Kjærgaard, Philippe Provençal og Søren Tolsgaard. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med personer, som vil være med til at udvikle foreningen. 


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kasserer aflægger beretning

4. Forslag fra medlemmerne

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Eventuelt


Forslag til dagsorden indsendes senest 1. febr. 2017 til Jørgen Terp Laursen.
 

2008 06 28 spoerring stolsgaard
Rød glente over Gl. Randersvej v. Spørring. Foto: S. Tolsgaard. 
 

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen holde et lille foredrag om den røde glente i Østjylland - om artens ynglebestand m.m. Enhver deltager er i øvrigt velkommen til at komme med et lille indlæg. 

 

Torsdag d. 19. jan 2017 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Ernst Hjøllund med venner besøgte Kenya i 2016 og med dette foredrag fortæller han i ØBF om sine oplevelser.

2016 kenya ernsthjoellund
Afrikansk elefant: Kenya 2016. Foto: Ernst Hjøllund.
 

Ernst skriver bl.a. således herom: ”Oplevelserne står i kø, når man oplever elefanter, leoparder og løver og mange andre dyr på tæt hold. Med oplevelserne følger spørgsmålene helt naturligt: Kan det passe, at elefanter taler i telefon? Kan giraffen virkelig slikke sig selv i øret? Hvem er hurtigst - en gepard eller en Porsche? Er man uberørt efter mødet med afrikanerne? Disse og mange andre spørgsmål får du svarene på, når jeg holder mit foredrag og viser mine fotos”.

 

Torsdag d. 8. dec. 2016, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX lokalerne)


Mødet afholdes som tidligere år med hygge, gløgg og guf.

Find dine bedste fotos frem til konkurrencen og send dem til Søren Brandt senest d. 30/11 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), som står for mødet. Der er også mulighed for at fremvise billeder (max 50/person), og hvis du gerne vil fortælle om en naturoplevelse, skal du ikke holde dig tilbage.

julemoede oebf


Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence

- Man kan kun deltage i konkurrencen med digitale billeder. Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i konkurrencen – det gælder også for billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maximalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”.

- Billeder i kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.

- Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, ØBF fremsender dog ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Man må, ifald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse.

- Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.

   

  

Velkommen til et hyggeligt Julemøde!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 
More Articles...