Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
   

Klaus Mortensen [Qpix.dk] fortæller om digital fotografering og redigering i Lightroom/Photoshop, krydret med flotte naturbilleder. Om hvordan man får det bedste ud af sine billeder, når man har taget dem og evt. skal efterbehandle dem, og om hvorledes man hurtigt kan finde dem i sit arkiv. Vi ser også på forskellen mellem Lightroom og Photoshop m.v.

digital fotografering kmortensen
Før og efter billedbehandling. Qpix Naturfoto.
 

Mød op til en interessant aften, hvor du kan få opdateret din viden om digital fotografering og redigering!

 

Onsdag d. 5. marts 2014, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)

Opdatering 4/2: Bemærk datoen er ændret i forhold til tidligere annoncering!

  

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Ad. punkt 4: Yderligere forslag til dagordenen kan fremsendes til Søren Brandt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ad. punkt 5: ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med 1-2 personer, idet vi stadig er underbemandede. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (86 26 12 96) eller et andet medlem af bestyrelsen.
   

Jørgen Terp Laursen vil efter generalforsamlingen fortælle om året der gik - bl.a. om et besøg af ismågen, som er en af verdens sjældneste måger og formentlig den nordligst ynglende fugleart overhovedet. Den følger ofte isbjørne, idet den nyder godt af byttedyrrester som sæler, men opholder sig også i åbne havområder nær havisen. 

2013 12 22 thisted hanstholm jtlaursen
Ismåge (Pagophila eburnea, 1k), Hanstholm Havn, 22. dec. 2013. Foto: J. T. Laursen.
 

Det er ca. 30 år siden en ismåge sidst blev set i Danmark - i øvrigt også i Hanstholm. Det er vistnok den 8. danske iagttagelse af ismåge, og også en sneugle blev samtidig set i området.
   

Indkomne forslag

Fra Jørgen Terp Laursen har vi modtaget følgende forslag til regler for deltagelse i ØBF’s årlige fotokonkurrence:
   

1) Man kan kun deltage med digitale billeder.

2) Kun billeder taget i det år, konkurrencen afvikles, kan deltage. Det gælder også for billeder taget i udlandet.

3) Kun medlemmer kan deltage og maksimalt med tre billeder i hver kategori.

4) Kategorierne er: ”billeder med øjne”, ”billeder uden øjne” og ”sjove billeder”

5) Billeder i kategorien “sjove billeder” skal indeholde natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer. 

6) Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie af ØBF.

7) ØBF fremsender ikke gevinster vundet i konkurrencen. Man må selv kontakte bestyrelsen mht. afhentning. Gevinster, som ikke er afhentet til aftalt tid, til-falder ØBF.   

 

Torsdag d. 30. jan. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX lokalerne)
 

Den dygtige fuglefotograf Flemming Hørsted har flere gange besøgt Florida og vil denne aften høste af sin viden krydret med smukke fotos af fugle og andre dyr ved sandstrande, koralrev og ferskvandssumpe m.m.

Området byder på saltvandskrokodiller, alligatorer, søkøer, samt mange arter af rovfugle, hejrer, vadefugle og underfundige småfugle. Her yngler fiskeørn i lystbådehavnene og man kan se snegleglenten på jagt efter snegle. Ifølge Flemming et fantastisk rejseland, som man kan komme til for en overkommelig pris, møde venlige mennesker og besøge Disney World m.m. Denne aften kan du naturligvis også få gode rejsetips.

florida flemminghoersted
Rosenskestork/Roseate spoonbill (Platalea ajaja). Foto: Flemming Hørsted.


 

Torsdag d. 16. jan. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX lokalerne)

   
Bemærk: Som følge af det aflyste julemøde vil der kl. 18.30-19.30 - umiddelbart inden aftenens foredrag - blive afholdt et forsinket og stærkt komprimeret jule-møde, hvor vi vil kåre vinderne af ØBF's fotokonkurrence 2013. 

   
Lissi Skriver og Allan Janniche har i årene 2009, 2010 og 2011 tilbragt i alt 66 dage på Gotland indenfor perioden 2. juni til 7. juli. Det har givet fantastiske naturoplevelser med masser af fugle, orkideer, sommerfugle og enestående landskaber.

Blandt fuglene kan nævnes lærkefalk, høgesanger, lundsanger, rødhalset gås, kærløber m.m. Det er blevet til mere end 30 forskellige orkideer, hvor fruesko, mosegøgeurt, rød skovlilje, rød hullæbe og mygblomst er nogle af højde-punkterne, mens svalehale, apollo, bjergvejrandøje og sortplettet bredpande topper blandt sommerfuglene.

Landskaberne og ikke mindst de forskellige rauk-områder, bl.a. Hunden ved Gamla Hamn på Fårö, Lergravsporten og Holmhäller, trænger ind i sjælen. Et af favoritlandskaberne er Hall-Hangvar Naturreservat, hvor man på en aftentur har natravne, skovsnepper og hedelærker sværmende om ørerne.

gotland holmhaeller allanjanniche
Slangetunge/blåeld (Ophioglossum vulgatum) og rauker ved Holmhäller, Gotland. Foto: Allan Janniche.

 

Torsdag den 5. dec. 2013, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX lokalerne)

julemoede oebf  
Søren Brandt står for mødet. En hyggeaften med gløgg, knas og billeder. Tag dine digitale fotos med og deltag i konkurrencerne om årets billeder i kate-gorierne: ”Billeder med øjne” (fx en fugl), ”Billeder uden øjne” (fx et landskab) og ”Sjove billeder”. Du må deltage med max. tre billeder i hver kategori. Billeder til konkurrencen mailes senest d. 1. dec. til: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Der er præmier til vinderne. Desuden må du vise max. 50 digitale billeder (tag dog gerne lidt ekstra med), og også gerne en lille videofilm eller fortælle om din ”Årets Oplevelse”.

 
More Articles...