Torsdag d. 19. febr. 2015, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Forslag fra medlemmerne
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt
 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er Søren Brandt, Jørgen Terp Laursen, Søren Tolsgaard og Philippe Provencal. ØBF vil gerne supplere bestyrelsen med 1-2 personer og gerne med folk, der brænder for naturen og folk, der har kontakt til biologistudiet, og som måske ad den vej kan finde relevante emner til ØBF-foredrag. Interesserede kan inden generalforsamlingen kontakte Jørgen Terp Laursen (tlf. 86 26 12 96) eller anden person fra bestyrelsen.

fugle frimaerker

Efter generalforsamlingen vil Jørgen Terp Laursen vise en lille serie af billeder af fugle og pattedyr på frimærker og fotos - samt fortælle lidt om flagermus-projektet i Mols Bjerge. Søren Højager bidrager også med fotos, og alle er velkommen til at bidrage med et lille indlæg. En generalforsamling behøver ikke at være kedelig!
 

Bemærk: Der er fri parkering i området omkring museet, men IKKE foran hoved-bygningen til museet!

 

Torsdag d. 15. jan. 2015 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Bent Vestergaard Petersen fortæller om Tenerifes naturforhold, vegetation og dyreliv i fortid og nutid.

tenerife lacanadas
La Canadas – et storslået bjerglandskab på Tenerife. Foto: B. V. Petersen. 


De Kanariske Øer - inklusive denne øgruppes største ø Tenerife - har ligesom de velkendte Galapagos-øer også huset kæmpeskildpadder, kæmpefirben og fugle, der ikke kunne flyve. Men de fleste af disse er forlængst uddøde - formentlig godt hjulpet af mennesker. Floraen er derimod meget rig med over tre gange så mange arter som på Galapagos-øerne - 700 plantearter findes kun her på De Kanariske Øer. Aftenens foredrag vil handle om Tenerifes opståen og udvikling, flora, vegetation og dyreliv - samt menneskets indvandring og påvirkninger af naturforholdene.

tenerife euchloe pericallis bvestergaard
Dagsommerfuglen Euchloe hesperidum (t.v.) og en smuk, violet Pericallis-art (t.h.). Foto: B. V. Petersen.

Foredragsholderen Bent Vestergaard Petersen har inden for de sidste 12 år tilbragt næsten et halvt år på Tenerife. Til aftenens foredrag vil han vise billeder fra et utal af ture over det meste af øen og give et sammendrag af de oven-nævnte og mange andre emner om denne spændende ø.

tenerife elmedano bvestergaard
Tenerife byder også på mere gold og barsk natur – her El Medano. Foto: B. V. Petersen.

 

Torsdag d. 4. dec. 2014, kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum

(Bygning 1141 i BioX lokalerne)
 

Søren Brandt står for årets julemøde. ØBF byder som sædvanligt også på lidt godt til ganen og maven. Tag dine digitale fotos med og deltag i konkurrencerne om årets billeder. Ekstra fine præmier i år!
julemoede oebf 

Regler for deltagelse i ØBFs fotokonkurrence:

- Man kan kun deltage med digitale billeder.

- Kun billeder taget i det år, hvor fotokonkurrencen afvikles, kan deltage i kon-kurrencen – det gælder også billeder taget i udlandet.

- Kun medlemmer kan deltage i fotokonkurrencen, og man kan maksimalt deltage med tre billeder i hver kategori.

- Kategorierne er "billeder med øjne”, "billeder uden øjne” og ”sjove billeder". Billeder til kategorien ”sjove billeder” skal indeholde elementer af natur og/eller dyr, men ikke mennesker uden relation til naturelementer.
 

Vinderbilledet i hver kategori modtager en præmie, ØBF fremsender dog ikke gevinster vundet i fotokonkurrencen. Man må, i fald man ikke kan modtage sine eventuelle gevinster på mødet, kontakte bestyrelsen mht. afhentning af disse. Ikke rettidigt afhentede gevinster tilfalder ØBF.
 

Velkommen til et hyggeligt Julemøde!

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

 

Torsdag d. 6. nov. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
 

Foruden badestrande er Kreta nok bedst kendt for Knossos og Samariakløften, men den store, græske middelhavsø rummer naturligvis mange andre seværdig-heder, hvoraf flere faktisk er mindst lige så interessante som de to i overskriften nævnte.

kreta aredena
Aredena-kløften er et godt eksempel på en af de mere vanskeligt tilgængelige kløfter. Foto: S. Højager.


Mange stier på Kreta forløber i bunden af dybe slugter, der samtidig fungerer som refugier for sjældne plantearter; der er således fundet mere end 1.600 plantearter på Kreta, hvoraf ikke mindre end 171 er endemiske. Det er derfor oplagt især at rette fokus mod disse slugter, men ikke alle er bestemt lige lettilgængelige.

Hanne & Søren Højager besøgte i april-maj 2014 syv af de mest berømte slugter samt en række andre naturområder på Kreta, og det er indtryk herfra, der er aftenens emne. Foredraget vil blive ledsaget af billeder fra de 14 dage, turen varede.

kreta dracunculus vulgaris
Dragehoved (Dracunculus vulgaris) er vidt udbredt på Kreta. Foto: S. Højager.
 

 

Torsdag d. 9. okt. 2014 kl. 19.30 på Naturhistorisk Museum
(Bygning 1141 i BioX-lokalerne)
    

boletus satanas jensmaarbjerg
Satans rørhat (Boletus satanas), der er sjælden, men findes flere steder i Øst-jylland, bl. a. ved Moesgård og Staksrode. Foto: Jens Maarbjerg.
 

ØBF får besøg af svampeeksperten Jens Maarbjerg, som bringer os rundt i svamperiget. De fleste naturinteresserede kender svampe som kantarel, Karl Johan, champignon, rød fluesvamp og måske nogle få stykker mere. Foredraget om svampene i Østjylland skulle gerne gøre de fremmødte lidt klogere bl.a. på følgende punkter: Hvilke spisesvampe er de bedste? Hvordan tilbereder og konserverer man de hjembragte svampe? Hvilke giftsvampe er de farligste? Hvor er der gode svampebiotoper i Østjylland? Hvad fortalte det nyligt afsluttede femårige atlasprojekt om svampene i Østjylland?

boletus edulis jensmaarbjerg
Tre kurve med Karl Johan/spiselig rørhat (Boletus edulis), klar til stegepanden. Foto: Jens Maarbjerg.

 
More Articles...